Big Data maakt het verschil in een veranderende markt

12/02/2016 - Jeffrey Stolker, Open Source Solution Specialist

Het behalen van meerwaarde uit eigen data staat in 2016 centraal op elke directieagenda, tenminste als wij Gartner mogen geloven. Ook vorig jaar stond Business Intelligence (BI) & Analytics hoog in de top 10 van nieuwe trends en ontwikkelingen. Niet vreemd als u zich beseft dat 90% van alle gecreëerde data in de wereld pas twee tot drie jaar oud is! Dit betekent dat slechts 10% van alle data gecreëerd van voor 2012 is en zoals u weet kost beheren tijd, energie en dus geld. Het wordt hoog tijd om daar slimmer mee om te gaan. Download software, start uw Big Data platform en draai analyses. Opslag is nog nooit zo voordelig geweest en met een hybride cloudomgeving bent u zo van start. De potentiële waarde van uw gegevens, databases en logfiles is namelijk enorm.

Jaar van Big Data, BI, Analytics en Internet of Things (IoT)

Big Data gaat in 2016 duidelijk vorm krijgen, dat voorspel ik. Met BI deed u onderzoek en patroonherkenning op data en gegevens uit het verleden. Met Analytics op uw Big Data platform kijkt u zowel naar het verleden, het heden, als naar de toekomst. Het wordt steeds lastiger om onderscheidend te blijven ten opzichte van uw concurrentie. Door slim gebruik te maken van uw eigen Big Data Analytics platform kan ook uw onderneming de concurrentie voorblijven. Mede doordat steeds meer devices verbonden zijn met het internet (IoT) dient u anders met uw eigen data en die van anderen om te gaan.

Heeft u bijvoorbeeld al inzichtelijk hoeveel voordeel uw onderneming behaalt uit uw data? Data die tegenwoordig haast onzichtbaar voor het oog aan de achterkant ontzettend veel data genereert. Veel bedrijven kunnen de waarde die uit deze slimme devices (IoT) komt inmiddels zien. Zij zijn in staat om daarmee productieprocessen te verbeteren, versnellen of kunnen zelfs voorspellen wanneer een onderdeel defect raakt van bijvoorbeeld voertuigen, fabrieksinstallaties en loopbanden.

Bedrijfspanden met meerdere verdiepingen kunnen Big Data Analytics toepassen om gegevens van het lichtnet en warmtesensoren te ontsluiten, zodat bijvoorbeeld schoonmaakdiensten optimaler ingezet worden op basis van de afdelingsbezetting.

Met real-time inzichten die vanuit het Big Data platform komen, kunnen trends vroegtijdig worden gespot waarmee uw organisatie eerder kan acteren op veranderingen in de markt. Real-time analytisch inzicht op database logging verschaft uw organisatie inzicht in security- en fraudedetectie. Bijvoorbeeld om in vroeg stadium datalekken op te sporen.

Big Data in het kort

Big Data begon ooit (slechts vijf jaar geleden) als de heilige graal die al snel uitgroeide tot een ware hype. Veel bedrijven stapten in op deze trend en leveranciers leverden al snel hun mooiste (en meest kostbare) platforms. Door enkel een Big Data platform in huis te halen, waren zij er echter nog niet. Dat merkten veel bedrijven ook, waardoor projecten maar gedeeltelijk voor succes zorgden of zelfs vroegtijdig stopten. Er is meer nodig om een project te laten slagen.

Big Data in de praktijk

Recentelijk is aangetoond dat enkele bedrijven de boot hebben gemist. En voor anderen was 2015 het eerste jaar dat de meerwaarde van Big Data & Analytics zichtbaar werd, waarmee veel succes is behaald. De markt kun je mijns inziens opsplitsen in drie bedrijfstypes: nieuwe spelers, bedrijven die veranderen en conservatieve bedrijven.

Nieuwe spelers

Wat de nieuwe spelers vooral onderscheidt, is dat zij met relatief weinig personeel een zeer groot marktsegment bedienen. Mooie voorbeelden zie je bijvoorbeeld bij bedrijven die online video stream diensten en muziekdiensten bieden. Niet alleen weten zij dat voortreffelijk te managen, klanten ervaren ook nog eens een bijzonder hoog niveau van persoonlijk contact. Dat is bewonderingswaardig en kan alleen maar gerealiseerd worden door gebruik te maken van slimme software die uit het volledige Big Data platform real-time analytische inzichten verschaft. De uitkomsten maken zij vervolgens leidend voor de strategische bedrijfsvoering. De marketingafdeling kan daarna zeer doelgericht en met gepersonaliseerde aanbiedingen of suggesties hun klanten verrassen.

De crux zit hem in het bereiken van de klant via het voor hen meest ideale communicatiemiddel, bijvoorbeeld e-mail, social media of brievenpost. Door de communicatie richting klanten te minimaliseren tot een of twee kanalen, leidt dit tot bijzonder hoge respons en klanttevredenheid. Tezamen met een innovatief product of oplossing maakt deze benadering nieuwe bedrijven zeer succesvol.

Bedrijven die veranderen

Kenmerkend voor deze bedrijven is dat ze vaak al langere tijd bestaan, honderden vestigingen hebben of bezaten met vele honderden of duizenden werknemers. Telefonie- en televisiebedrijven zijn bedrijven die continue moeten innoveren. Mensen bellen niet meer maar appen. Bovendien willen ze zich niet meer laten leiden door de tv-programmering, maar tv kijken wanneer het hen uitkomt. Dat maakt bijvoorbeeld nieuwe spelers zoals Netflix en Videoland binnen dit segment zeer sterk en innovatief.

Conservatievere bedrijven

Deze bedrijven leunen vaak nog op traditionele verkoop en klantenbinding. Veelal bedrijven van aanzienlijke omvang, met grote warenhuizen in het centrum van steden. Meerdere van dit soort bedrijven staan de laatste jaren in het nieuws omdat ze om (lijken te) vallen. En de vraag is of zij nog tijdig het roer kunnen omgooien. Een ander voorbeeld is de auto-industrie, redden zij het in de toekomst nog door enkel auto’s te fabriceren? Niemand had een paar jaar geleden verwacht dat Google en Apple ook auto’s of de software ervan zouden gaan ontwikkelen.

Starten met Big Data Analytics

Hoe Big Data en Analytics meerwaarde voor uw bedrijf oplevert, kunt u het beste zelf onderzoeken. Veelal blijkt dat er meer data beschikbaar is dan men gebruikt (dark data) en tegelijkertijd blijkt deze data ook nog nuttig te zijn om processen te optimaliseren. Hierdoor verkrijgt u inzicht in de quick-wins en verbeteringen. Dit succes kan dan als motivator worden gebruikt om steeds meer bedrijfsprocessen te verbeteren en te optimaliseren.

Er zijn verschillende databronnen (database, logging, IoT, social media) die u kunt analyseren en koppelen. Met het juiste Big Data platform (denk aan een combinatie van Redhat, Apache (Hadoop / Spark / Solr), Cloudera, Elastic (Search / Logstash / Kibana) IBM en Oracle) wordt het koppelen eenvoudig gemaakt en zal u snel nieuwe inzichten verkrijgen of interessante patroonherkenningen doen. Er kan gekozen worden voor Closed soft- / hardware of Open Source oplossingen. Combinaties van Closed en Open Source zijn in deze dan ook heel gebruikelijk.

Innovatieve zoektechnologieën (zoals bijvoorbeeld van IBM, Apache, Elastic en Splunk) maken het draaien van complexe zoekopdrachten tegenwoordig zeer eenvoudig. De uitkomsten en resultaten kunt u koppelen aan populaire analytische oplossingen zoals die van Tableau, Kibana (Open Source) Cognos, Oracle BI en leveranciers zoals: SAS, SAP en Qlik. De kracht van deze analytische oplossingen is dat zij data door visualisatie inzichtelijk en begrijpelijk maken. De resultaten kunnen uw bedrijf zo helpen te innoveren en nieuwe producten of slimme diensten te ontwikkelen waar nu vraag naar is of naar zal ontstaan.

Explosie van databronnen

Doordat het (Big Data) informatieplatform zo gemakkelijk aan allerlei open datasets, social media en logdata te koppelen is, kan er al snel een explosie van databronnen ontstaan. Het verkrijgen van real-time inzicht wordt steeds belangrijker om succesvol te zijn of om concurrentie voor te blijven. Door de nieuwe resultaten of inzichten te vertalen naar bedrijfsvoering bereikt u niet alleen sneller, maar bedient u ook beter uw klanten.

Het bewerkstelligen van dit doel is een uitdaging an sich, gezien het grote aantal beschikbare oplossingen. Het is daarnaast belangrijk bewust te zijn van de gevolgen die reeds in gebruik zijnde licenties en subscriptions hebben.

Big Data licenties & Subscriptions

Binnen Big Data en Analytics omgevingen zijn vaak meerdere softwareleveranciers betrokken met elk hun eigen voorwaarden, licenties en subscriptions. De samenhang van het geheel, de infrastructuur en de gebruikers kunnen allemaal invloed hebben op de voorwaarden van deze leveranciers. Zowel voorafgaand als tijdens het project is het goed om inzicht te hebben in de kosten, de (eventuele) risico’s, het licentiemanagement en de functionaliteit van de keuzemogelijkheden. Zodoende kunnen de Big Data projecten uitgevoerd worden op een voorspelbare wijze.

Bij veel organisaties (grote kans dat dit ook uw organisatie treft) wordt al druk getest en geëxperimenteerd met nieuwe innovatieve softwareoplossingen. Wanneer een testproject met Hadoop of een analytische (search) tool in-eens bijzonder goede resultaten laat zien, zal het belangrijker worden.

Het is dan niet ondenkbaar dat deze wordt gekoppeld aan bestaande databronnen en dus ineens deel uit gaat maken van uw productieomgeving. Wat ik merk is dat inkoopafdelingen of directie niet altijd op de hoogte zijn van het gebruik van deze Big Data software, omdat het werd ontwikkeld op een laptop binnen het development- of webteam. Hadoop distributies bijvoorbeeld zijn out-of-the-box niet altijd afdoende beschermd tegen ongeoorloofde toegang. Zo staat uw bedrijf mogelijk open voor omvangrijke (financiële) risico’s. Ook de licentie- en abonnementskosten kunnen behoorlijk oplopen en mogelijk financiële implicaties hebben voor de toekomst.

Voor de bekendste oplossingen zoals die van Apache Solr, Spark, Elastic en Splunk is goede ondersteuning mogelijk. Dit vereist wel dat er abonnementen worden afgesloten die verschillende prijs- en ondersteuningsniveaus kennen, net als bij licenties. Uiteenlopend van openbare supportforums tot en met 24/7 support met korte responstijd. De prijzen en niveaus van de populairste leveranciers variëren al net zo veel. Het is daarom goed om in een vroeg stadium te weten wat de specifieke kenmerken zijn van de diverse producten, zodat ook vanuit SAM en licentiebeheer tijdig en op voorspelbare wijze de juiste beslissingen genomen worden.

COMPAREX helpt u in vroeg stadium bij het aftasten van de diverse producten en mogelijkheden, zodat u tijdig kunt bepalen welk product of oplossing ook op de lange termijn het maximale rendement oplevert.

(Big) Data gedreven organisatie

Het complete beheer van uw informatiesystemen kan zoals gezegd behoorlijk tijdrovend en kostbaar zijn. Door het inzetten van Big Data Analytics verkrijgt u vaak nieuwe inzichten die van toegevoegde waarde kunnen zijn op uw besluitvorming omtrent informatievoorziening en -beheer. Door deze nieuwe inzichten te verwerken in uw bedrijfsvoering, heeft u de eerste stap gezet om een datagedreven organisatie te worden. Naarmate u meer inzicht krijgt in uw bedrijfsprocessen, klanten of producten, kunnen datagedreven beslissingen u interessante ontwikkelingen, winst of rendement opleveren.

Als u ondertussen de meerwaarde van Big Data (h)erkent is het belangrijk om te bepalen waarvoor u Big Data Analytics wilt inzetten. De motivatie om voor een Big Data platform te kiezen kan organisatie, afdeling of project gedreven zijn.

Voorbeelden van Big Data gedreven projecten:

  • Verbeterde zoekfunctionaliteit binnen & buiten de organisatie / inzicht & verbeteren patronen
  • Log(file) analyses, security & fraudedetectie
  • E-commerce (koopgedrag / marketing)
  • Publicatie van documenten (proces/ life cycle)
  • Vinden van nieuw personeel & optimalisatie functioneren

Toekomst van Big Data

De toekomst vraagt om een andere manier van denken, beheren en het benaderen van onze data wat veelal ons belangrijkste bezit is. Onze huidige digitale leefomgeving en de manier waarop wij toegang verkrijgen tot onze data en hoe we deze opslaan, is gebaseerd op hedendaagse technologie en een denkwijze van drie tot vijf jaar geleden. Dat is niet vreemd aangezien de life cycle van onze hardware en servers namelijk een gemiddelde economische levensduur van drie jaar en in sommige marktsegmenten vijf jaar kent.

Het is daarom belangrijk dat u niet alleen inzicht heeft in uw huidige datagroei en -beheer, maar ook de security goed bewaakt met het oog op de nieuwe wet meldplicht datalekken. Ook uw Cloudstrategie speelt uiteraard een belangrijke rol; houdt u alles lokaal, gaat u naar de Cloud of kiest u voor een hybrideoplossing.

Conclusie

Het is duidelijk dat als u wilt dat uw onderneming klaar is voor de toekomst het steeds belangrijker wordt om snel te kunnen anticiperen op veranderende en nieuwe markten, bij voorkeur realtime.

Voor startups is dit veel gemakkelijker gezegd en gedaan dan voor de meeste MKB’s en Enterprises. Gedurende het proces om een meer datagedreven onderneming te worden, is het belangrijk om te bepalen welke vorm van realtime voor u van toepassing is. De vraag is of inzichtresultaten van het afgelopen uur, dag of week uw (toekomstig) bedrijfsresultaat positief kunnen beïnvloeden.

Om ideologieën en resultaten uit het verleden (Business Intelligence) en visie (Analytics) bepalend te laten worden door eigen data of die van derden, vraagt dit om inzicht, durf en een duidelijke visie. Ook wet- en regelgeving zijn belangrijk om rekening mee te houden. Het afgelopen jaar hebben grote ondernemingen het behoorlijk lastig gehad, of zijn zelfs failliet verklaard als gevolg van het niet snel genoeg reageren op de veranderende markt.

Naast verliezers kent het afgelopen jaar uiteraard ook winnaars. Deze ondernemingen zijn in staat geweest om snel te acteren bij een veranderende markt of vroegtijdig ander (koop)gedrag te signaleren. Kortom, wie snel inspringt op nieuwe inzichten en daar zijn bedrijfsvoering het snelst op weet aan te passen is het meest succesvol in zowel groei, omzet als winst. Deze bedrijven zijn in staat geweest de vertaalslag te maken van datagedreven inzicht naar succesvol bedrijfsresultaat.

Meer weten?

Maakt u gebruik van meerdere Closed of Open Source database, OS of Analytische search & collect platformen? Ik hoor graag over welke oplossingen en toepassingen u het meest of minder tevreden bent. Mist u bepaalde functionaliteit of stijgen de kosten van onderhoud harder dan het resultaat? In veel gevallen kunt u overstappen naar een alternatief of simpelweg een tweede (test)oplossing toevoegen.

 Neem NU contact met ons op!

Neem contact op

Jeffrey Stolker

Jeffrey Stolker

Open Source Solution Specialist

Deel deze pagina