6 ontwikkelingen die zorgen voor een revolutie in de Healthcare sector

2/4/2015, Bart Idenburg, Solution Advisor

Ontwikkelingen op IT-gebied gaan razendsnel. Voor organisaties komen steeds meer oplossingen beschikbaar die bijdragen aan meer efficiency, betere kwaliteit van de dienstverlenging en kostenbesparingen. Eén van de branches die hiervan misschien wel het meest profiteert is de Healthcare sector. Vooral omdat ontwikkelingen in deze sector ook echt levens kunnen redden. In deze blog behandel ik de opkomst van een zestal trends die grote impact hebben op gezondheidsinstellingen. Een belangrijke gezamenlijke eigenschap van deze technologieën, zijn de grote uitdagingen die ze met zich mee brengen. Zo is met name privacy een belangrijk onderdeel van discussie. Een IT-beleid van een zorginstelling wordt steeds meer vormgegeven door de wensen en eisen op het gebied van privacy en security.

1. Cognitive computing voor het beter stellen van diagnoses

In een eerdere blog heb ik al stilgestaan bij de mogelijkheden van cognitive computing. In de Healthcare sector bestaan al een aantal concrete referenties waarbij dit proces succesvol wordt ingezet. Het biedt de mogelijkheid om uit een bijna onbeperkte bron ongestructureerde data precies de juiste informatie te halen, maar ook de juiste verbanden te leggen. Het wordt daarmee mogelijk om een grote centrale databron te creëren, bestaande uit onder andere patiëntenrecords, diagnoses, medische vakbladen etc. Met cognitieve intelligentie kan vervolgens op basis van deze grote databron  een diagnose worden gesteld, kunnen verbanden worden gelegd en de beste behandelmethodes worden voorgesteld.  Voorwaarde hierbij is wel dat een zo groot mogelijk aantal ziekenhuizen bereid moet zijn data beschikbaar te stellen. Dit geeft natuurlijk wel uitdagingen op het gebied van privacy. Indien dit goed is gewaarborgd, nemen de mogelijkheden echt enorm toe. Bekijk hier een voorbeeld hoe het MD Anderson kanker instituut gebruik maakt van cognitive computing bij het stellen van diagnoses.

2. Met mobility beschikt u overal over gewenste patiëntinformatie

Mobility speelt in iedere sector een steeds grotere rol. Maar nergens kan de toepassing van mobility zo cruciaal bijdragen als in de Healthcare sector. Met een goed mobility platform beschikt men op elk moment over de gewenste data. Daarnaast worden de mogelijkheden om samen te werken aanzienlijk vergroot.

Waar kunt u dan concreet aan denken? Een mooi voorbeeld is de mogelijkheid tot videoconferencing, waarbij realtime patiëntgegevens op het scherm getoond kunnen worden. Op deze manier kunnen gesprekken met artsen ook op afstand plaatsvinden. Dit levert enorme kosten- en tijdsbesparingen op. Het geeft daarnaast veel meer mogelijkheden tot flexibiliteit. Op basis van de patiëntinformatie kunnen relevante specialisten of zelfs familieleden van de patiënt direct bijgeschakeld worden in het videogesprek. Ook bij mobility hebben organisaties te maken met uitdagingen op het gebied van privacy. Informatie kan overal mee naar toe worden genomen. Dat vergroot de kans dat informatie in de verkeerde handen valt. Organisaties dienen een duidelijk beleid op te stellen, waarin risico´s op dit gebied worden geminimaliseerd. In deze PDF leest u hoe het zorginstituut Advocate Health Care gebruik maakt van Mobile Device Management van Airwatch voor het afdekken van deze risico´s.

3. Het inzetten van mobiele apps voor betere kwaliteit en grotere efficiency

Dit is eigenlijk ook een onderdeel van mobility, maar dermate belangrijk voor de Healthcare sector, dat ik hier nog eens apart bij stil wil staan. Er komen steeds meer apps beschikbaar voor zorginstellingen. Sterker nog, er zijn diverse bedrijven die zich specifiek op de ontwikkeling van apps binnen de zorgsector richten. Artsen kunnen via apps direct informatie oproepen, aanpassen en zaken met elkaar vergelijken. Patiënten worden hiermee echter ook steeds meer in staat gesteld om zelfvoorzienend te zijn. Het tellen van calorieën, het bijhouden van hartritmes en het monitoren van bloeddruk zijn bijvoorbeeld zaken die bij uitstek bijgehouden kunnen worden via mobiele applicaties. En wat te denken van apps waarmee chronische ziektes gemanaged kunnen worden? Het is mogelijk om medicijngebruik via apps bij te houden. En indien er veranderingen optreden kan de dosering automatisch bijgesteld worden. Ook heeft de patiënt de mogelijkheid om on-demand door een dokter via videoconferencing geconsulteerd worden.

4. Efficiënter samenwerken dankzij social tools

Er komen steeds meer mogelijkheden voor het delen van kennis, waardoor samenwerking met de juiste mensen eenvoudiger wordt. Kennis van bepaalde specialismes kan enorm verspreid zijn over verschillende afdelingen en instellingen binnen een land of zelfs wereldwijd. In verschillende sectoren maken grote organisaties al gebruik van sociale samenwerkingstools. Deze tools kunnen het beste vergeleken worden met social media platformen als Facebook. In een vergelijkbaar Healthcare-netwerk is het mogelijk om op een eenvoudige en snelle manier precies de juiste specialisten te consulteren, indien een situatie daarom vraagt. Ook biedt het mogelijkheden om beter samen te werken met collega artsen tijdens een behandeltraject van een patiënt. Doorlooptijden voor diagnoses en behandelingen worden met social software drastisch verkort. De maximale doorlooptijd van een diagnose behandelingscombinatie (DBC) mag vanaf dit jaar in Nederland nog 120 dagen duren, terwijl dit voorheen kon oplopen tot zelfs een jaar. Inzet van de juiste samenwerkingssoftware draagt enorm bij aan het halen van deze norm. In Boston gebruikt het kinderziekenhuis social software ter verbetering van samenwerking tussen medische instellingen. Zij zijn snel in staat om direct de juiste expertise bij te schakelen.

5. Continue monitoring van data via Internet of Things

Ook Internet of Things  (IoT) is een ontwikkeling die niet tegen te houden is. Steeds meer objecten worden intelligenter en zijn verbonden met het internet. Op basis van verzamelde data kunnen deze objecten zelfstandig beslissingen nemen. De impact op de gezondheidszorg kan enorm zijn. Downtime op belangrijke apparaten kan bijvoorbeeld sterk geminimaliseerd of zelfs helemaal voorkomen worden. Door constant te monitoren kan er snel geschakeld worden als er een defect is. Dit mogelijke defect kan zelfs voorkomen worden, omdat er ook voorspellend gehandeld kan worden. Dit thema is nauw verbonden aan trends als big data en mobility. Mobiele devices zijn namelijk onderdeel van het IoT en kunnen tevens ingezet worden voor het constant monitoren van patiënten, waarbij grote hoeveelheden data wordt geproduceerd. Denk bijvoorbeeld aan smartwatches die constant de bloeddruk van een patiënt monitoren. Een voorbeeld waar Mobility en IoT samen komen is het Henry Mayo ziekenhuis in California (zie de video hieronder). Zij hebben een single-sign-on systeem in gebruik genomen. Hiermee is het personeel in staat om op elk moment en via ieder device toegang te krijgen tot de informatie die voor hun relevant is. Aanpassingen worden direct verwerkt en zijn realtime beschikbaar voor andere belanghebbenden.

6. Cloud computing vergroot flexibiliteit van zorginstellingen

Zoals in elke branche speelt ook in de Healthcare sector cloud een steeds grotere rol. Dit heeft met name grote invloed op zaken als flexibiliteit, schaalbaarheid en kosten van IT. De schaalbaarheid is van groot belang voor zorginstellingen omdat er grote fluctuaties kunnen zijn in de groei van data. Met cloud kan dit opgevangen worden zonder dat daarbij grote investeringen in hardware nodig zijn. Dit komt ook de voorspelbaarheid van kosten ten goede. Bij dit thema komt opnieuw het privacyvraagstuk kijken. Want wie heeft toegang tot de data? En van wie is de data eigenlijk? Een consortium van verschillende bedrijven heeft een aantal jaar geleden het visioncloud project voor Healthcare opgestart. Dit benut de voordelen van cloud in de zorg, maar houdt ook rekening met de uitdagingen. Cloud biedt daarbij ook nog eens extra mogelijkheden op het gebied van samenwerking. Elektronische patiëntendossiers kunnen op elk moment en door iedereen die daartoe bevoegd is benaderd worden. Hierdoor kan men razendsnel de juiste beslissing nemen.

Tijd om nieuwe technologie te omarmen

We staan nog maar aan het begin van een enorme revolutie in de Healthcare sector. Nieuwe softwaretechnologieën dragen bij aan een grote vooruitgang. In deze blog staat een aantal van deze technologieën omschreven, maar hierbij stopt het niet. Jaarlijks wordt in Chicago ook het HIMMS evenement gehouden. Dit is het grootste IT-evenement voor de Healthcare sector ter wereld, waar ook deze onderwerpen zeker de revue zullen passeren.

Bij alle besproken thema´s speelt privacy een ontzettend belangrijke rol. Beleid van organisaties dient hier dan ook goed op afgestemd te worden. Het is echter van cruciaal belang dat er stappen genomen worden om deze nieuwe technologieën zo snel mogelijk te adopteren. In de gezondheidszorg dragen deze ontwikkelingen namelijk bij aan het redden en verlengen van mensenlevens.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Neem contact met mij op!

Neem contact op

Bart Idenburg

Bart Idenburg

Solution Advisor

Deel deze pagina