Innovation-as-a-service: Cloud migratie en duurzame Cloudvoordelen

De migratie naar de Cloud wordt vaak gezien als een IT-aangelegenheid. Onterecht in mijn ogen. Natuurlijk is er altijd een technisch component, maar veel belangrijker is de koppeling met de business. Daar is uiteindelijk de meeste winst voor de lange termijn te behalen. Dat gaat verder dan quick wins. Een duidelijke roadmap en goedgefundeerde businesscases maken innovatiekansen zichtbaar en tastbaar. Op die manier kan soepele Cloud migratie plaatsvinden en kunnen organisaties de volledige potentie van de Cloud benutten.

Door Ron Vermeulen, Manager Cloud Solutions

Als er een GO is voor de migratie naar de Cloud, vinden veel organisaties het lastig om een startpunt te bepalen. De keuze voor Azure ligt voor de hand, maar de route die ze gaan volgen is vaak nog een blackbox. Ook zonder duidelijke doelstellingen en een roadmap, zijn er in het begin zeker voordelen te behalen.

In veel gevallen valt de keuze op een lift-and-shift aanpak. Voordelen zoals minder hardware, pay-per-use en flexibiliteit liggen dan binnen handbereik. Toch is het effect nog suboptimaal. Bijvoorbeeld door het risico dat ook legacy of onnodige servers 1-op-1 worden meegenomen. Dat is al jammer omdat specifieke Azure-applicaties meestal maar een kwart van de resources nodig hebben in vergelijking met legacy-toepassingen. Hoe is dat te voorkomen?

Een businesscase als basis voor innovatie

Om een duidelijke en haalbare roadmap naar Azure te bepalen, is het essentieel om het applicatielandschap en serverpark helder in kaart te brengen. BlueDolphin is hiervoor een praktische tool. Deze analyse gaat overigens verder dan de inventarisatie van applicaties en relaties en onderliggende infrastructuur. De waarde zit vooral in de koppeling van de toepassingen met de businessprocessen. De waarde van die informatie overstijgt IT en brengt ook de businesswaarde in beeld. Een TCO/ROI analyse is de perfecte basis voor een concrete innovatie.

Dit inzicht biedt de kans om goed gefundeerde keuzes te blijven maken. Niet alleen bij de aanvankelijke Cloud migratie, juist ook in het vervolgtraject. Het helpt processen en applicaties te classificeren en prioriteiten op het gebied van Disaster Recovery of back-up te stellen. Op basis van concrete informatie is een businesscase voor Cloud migratie meestal snel rond. Zeker omdat Disaster Recovery en back-up in Azure vaak een factor 10 goedkoper is.

Permanente voordelen door continue rationalisatie

Power-BI DashboardDit inzicht biedt de mogelijkheid om in een latere fase slimme vragen te stellen en de omgeving continu te rationaliseren. De combinatie van inzicht in de omgeving en verbruiksgegevens zijn de perfecte basis om het landschap te optimaliseren. Bijvoorbeeld als blijkt dat vier applicaties een businessproces ondersteunen, terwijl de markt al een SaaS-applicatie biedt met alle functionaliteit. Die keuze vraagt minder hardware, databases en beheer.

Het concrete verbruik van Azure-capaciteit is eveneens een belangrijke graadmeter. Een Power BI dashboard brengt het daadwerkelijke verbruik eenvoudig in beeld. Door de omgeving en de belasting voortdurend te monitoren, is het mogelijk om per systeem, applicatie of businessproces steeds de beste platforminrichting te kiezen. De besparingen kunnen daarbij per maand oplopen tot 30 procent.

Slim en beheerst innoveren

Een roadmap bepalen voor de migratie naar de Cloud is geen eenmalige actie. Ontwikkelingen in de organisatie, in de markt en op technologisch vlak zorgen voor een enorme dynamiek. Het is steeds de uitdaging om adequaat te reageren op deze veranderingen. COMPAREX Innovation-as-a-Service en Azure bieden organisaties de kans om de benodigde innovatie slim en beheerst te vertalen naar betere bedrijfsresultaten.

Ook migreren naar Azure Cloud en blijvend profiteren?

Wilt u meer weten over de overstap naar Azure of over COMPAREX Innovation-as-a-Service? Neem dan contact op met Ron Vermeulen of download de flyer.

Neem contact op

Ron Vermeulen

Ron Vermeulen

Cloud Manager

Deel deze pagina