Lees de blog-artikelen van onze Solution Advisors

07/08/2014 - Jordi Goes, Program Manager COMPAREX

Het veiligstellen van data zou ook voor uw organisatie een primair aandachtspunt moeten zijn. De toename van het aantal virtuele IT-omgevingen geeft een nieuwe dimensie aan data management.

  • Hoe zorgt u voor maximale data beschikbaarheid?
  • Welke tools zijn hiervoor beschikbaar?
  • En waar moet u zoal aan denken om het back-uppen van uw data zo snel en veilig mogelijk toe te passen?

Program Manager Jordi Goes gaat in zijn blog in op deze vragen.

Het back-uppen van virtuele omgevingen is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Ook in de (nabije) toekomst zet deze trend zich verder voort. Het aantal virtuele omgevingen groeit immers nog steeds. Dus juist nu is dit onderwerp interessanter dan ooit. De markt voor back-up oplossingen groeit snel. Deze groei wordt veroorzaakt door de opkomst van verbeterde back-up-geïntegreerde VM-beveiliging, de-duplicatie, snapshot-beheer en appliances.

Exponentiële groei data

Veel prioriteit had het back-uppen en herstellen van data de afgelopen jaren niet. Als het door organisaties al overwogen werd om mee te nemen in de IT-strategie, kwam het vaak pas aan het einde van deze strategie aan bod. Dat is tegenwoordig anders. Met de exponentiële groei aan data en de waarde die deze data vertegenwoordigt, moeten organisaties kunnen vertrouwen op altijd beschikbare datacenters.

Dat geldt niet voor uw organisatie, denkt u? Integendeel. Een onderzoek eind 2011 1 liet zien dat driekwart van de Europese bedrijven hun activiteiten niet meer kan hervatten, wanneer hun data en systemen verloren zijn gegaan.

Dus toch een (nieuwe) back-up tool?

Er zijn verschillende redenen voor organisaties om over te stappen op een (nieuwe) back-up tool. De belangrijkste daarvan zijn:

  • het verlagen van de Total Cost of Ownership (TCO);
  • de complexiteit van het huidige back-up proces;
  • het niet kunnen voldoen aan de hersteldoelstellingen. Met andere woorden: de downtime is te lang of het dataverlies te groot.

Er bestaan diverse producten en oplossingen voor het maken van back-ups. Sommige hiervan zijn voornamelijk gericht op een fysieke IT-omgeving. Beschikt u over een virtuele omgeving (met VM’s), of wilt u uw fysieke omgeving virtueel maken, dan is het verstandig om hier nu al rekening mee te houden.

Eén van de marktleiders op het gebied van Backup & Replication in virtuele omgevingen is Veeam.
Veeam Backup software is eenvoudig te gebruiken. Bovendien is de aanschaf laagdrempelig, door de aantrekkelijke prijsstelling qua licentiëring en onderhoud. Zeker wanneer we dit vergelijken met traditionele back-up tools. De software wordt gelicentieerd per CPU-socket en biedt back-up en herstel, replicatie, deduplicatie, WAN-acceleratie, multi-hypervisorondersteuning en gecentraliseerd beheer in één oplossing. Er zijn geen kosten per applicatie of per VM. Ook hoeft u geen agents te licentiëren, te implementeren of te onderhouden. De oplossing van Veeam is ontwikkeld vanuit het oogpunt van de virtuele omgeving, en niet zoals bij veel leveranciers vanuit de traditionele, fysieke back-ups.

Downtime kost bedrijfsleven miljarden per jaar

De tijd dat alleen het maken van een back-up voldoende was binnen een organisatie ligt achter ons.  We spreken tegenwoordig niet meer over data back-up, maar over data management. De maximale tijd dat een systeem of server ‘uit de lucht mag zijn’ en data niet meer te benaderen is, wordt heel specifiek bepaald. Op basis hiervan worden de databeschermingsplannen afgestemd. En onderschat de consequenties niet. Downtime van de IT-infrastructuur kost Europese bedrijven tientallen miljarden euro’s per jaar! Met de snelle groei van de hoeveelheid data neemt dit alleen nog maar toe. Kortom: de keuze van de juiste back-up oplossing is belangrijk, maar zeker niet eenvoudig. Ik heb hieronder een aantal vragen beschreven die u zich kunt stellen wanneer u zich aan het  oriënteren bent op een (nieuwe) back-up oplossing.

Wat is voor u acceptabele downtime en welk dataverlies kunt u zich permitteren?

Uw IT-afdeling moet duidelijk voor ogen hebben wat de impact is bij eventuele incidenten. Hoe kan hierop worden ingespeeld? Zo dient u te bepalen welk onderdeel van de infrastructuur gerepliceerd wordt bij een incident, en welke daarmee ook direct beschikbaar is. Daarnaast is het nodig dat u nadenkt over de hoeveelheid data die geback-upt wordt. Want hoe meer u back-upt, hoe groter de kans op een langere downtime én dataverlies.
Weet u zeker of de momenteel gebruikte oplossingen een ‘uptime’ zo dicht mogelijk bij 100% kunnen garanderen? Is die oplossing ook ontwikkeld voor moderne datacenters en (virtuele) IT-diensten?

Hoe voorkomt u storingen in uw organisatie bij het testen en implementeren van software-updates?

Door gebruik te maken van virtualisatie dalen de kosten voor uw IT-infrastructuur en opslag. Middelen die u hiermee bespaart, kunt u mogelijk vrijmaken voor het opzetten van een aparte testinfrastructuur voor updates. Hiermee zorgt u ervoor dat upgrades niet meer downtime veroorzaken dan daadwerkelijke storingen. Per saldo wint uw organisatie dan dus aan uptime.

Waar plaatst uw organisatie de back-up? En in welk format?

Dan dient u nog te bepalen waar en in welk format u de back-up plaatst. Blijft deze on-premise of toch off-site? Ook off-site zijn diverse mogelijkheden: in een private of public cloud, of wellicht een hybride cloud (as a service)? Wanneer er opslagmedia zoals tape gebruikt wordt binnen uw organisatie, gelden er weer andere voorwaarden en stappen.

Ik adviseer u om databescherming als een specifiek onderdeel binnen uw IT-strategie op te nemen. Gebeurt dit niet, dan is uw organisatie niet in staat om met volledig vertrouwen gebruik te maken van moderne IT-diensten die draaien binnen de huidige datacenters.

Meer weten?

 Neem NU contact met ons op!

1 bron: Onderzoek in opdracht van EMC

Neem contact op

Jordi Goes

Jordi Goes

Program Manager Computing Everywhere

Deel deze pagina