Lees de blog-artikelen van onze Solution Advisors

09/12/2013 - Daan van Baardewijk, Senior Solution Advisor Virtualization & Infrastructure

Wanneer bedrijven of instanties regelmatig marketingtermen gebruiken word ik vaak sceptisch. Hypes worden vaker gecreëerd dan dat ze ontstaan en bovendien vind ik de boodschap van reclames veelal misleidend. Hoe zit dat met "Green-IT"? Zoals de welbekende tandpastareclames; iedereen kent ze wel. Acteurs in witte laboratoriumjassen in een slecht nagesynchroniseerd filmpje die doen alsof ze verstand hebben van gebitsverzorging. Dat gevoel van misleiding stak ook stiekem weer de kop op toen ik voor het eerst de term “Green IT” las. Want bestaat zoiets als ‘Green IT’ eigenlijk wel? Is ‘less-polluting’ IT niet een betere term voor dit fenomeen? En hoever staan we inmiddels in deze ontwikkeling?

De term “Green IT” heeft natuurlijk wel een positieve uitstraling. Het wordt wellicht wat vaak gebruikt, maar producten die hiermee verband houden zijn absoluut beter voor het milieu dan voorheen. Dat we nog niet in staat zijn om tot het nulpunt te komen qua milieubelasting is eerder een technologische beperking. Het zou het streven om zo groen mogelijk bezig te zijn niet in de weg moeten staan. In het geval van “Green IT” kun je echter veel verder kijken dan alleen de term; veel verder dan alleen producten. Het is niet een term waarmee producten verkocht worden, of een modewoord dat gebruikt wordt om onbewust te beïnvloeden. Het is zelfs een gedachtegang en een handelswijze.

Energieverbruik

Toen computers steeds meer gebruikt werden kwamen we er eigenlijk pas achter dat het energievreters waren. Begin jaren ’90 kwam er vanuit een Amerikaans overheidsdepartement (U.S. Environmental Protection Agency) een campagne genaamd “Energy Star” die o.a. energiezuinige(re) monitors promootte. De CRT-displays waren grootverbruikers toentertijd. Dit initiatief heeft ertoe geleid dat er een slaapstand op de monitoren kwam. De regels voor energieverbruik zijn later nog meer aangescherpt. Namelijk ook om de magnetische en elektrische emissies te verlagen, en het gebruik van schadelijke materialen in de productie hiervan te reduceren. Het gebruik van terminal servers viel ook onder de promotiecampagne. Werken met terminal servers betekent gebruik van thin clients. De energieconsumptie hiervan is 1/8e deel van dat van een desktop. En ook de materialen die in de thin clients gebruikt worden zijn eenvoudiger te recyclen. Gartner heeft zelfs onderzocht dat de productie van een PC alleen al voor 70% van de ecologische ‘footprint’ verantwoordelijk is. Derhalve zou het, logischerwijs, de grootste winst zijn om de levensduur van een PC te vergroten. Er bestaan meerdere rapporten van Gartner die gaan over de levensduur van een PC en het mogelijk verlengen hiervan. Hierin wordt o.a. aangetoond dat het produceren van een nieuwe PC een veel grotere footprint heeft in het milieu, dan dat men bijvoorbeeld een nieuwe geheugenmodule fabriceert, daarmee de huidige PC upgradet en derhalve de levensduur verlengt.

Virtualiseren

In de jaren ’80 en ’90 is IT dusdanig gegroeid, dat het logisch werd te kijken naar de besparingen op hardware. Na de opmars van hardwarevirtualisatie wordt ook steeds meer naar de software gekeken. Immers, als iets een goed voorbeeld van “Green IT” is, is hardwarevirtualisatie het wel! Ineens kon men veel meer Operating Systemen draaien op dezelfde set hardware. Serverparken konden worden gehalveerd, of zelfs met 80% worden gereduceerd. De besparingen op het gebied van onderhoud en stroomverbruik alleen waren deze stap al praktisch waard. En dan was dat eigenlijk nog het bijkomend voordeel van hardwarevirtualisatie. Maar men is later steeds verder gaan kijken naar de software. Een leuk voorbeeld hiervan zijn zoekalgoritmes: hoe efficiënter ze geschreven worden, des te minder resources ze gebruiken. Harvard heeft onderzocht dat met elke Google zoekopdracht 7 gram CO2 vrijkomt in de lucht. Google zelf weerlegt dit en zegt dat het 0.2 gram is. Op zich lijkt het een discussie om niets, maar als je weet dat Google in 2012 per dag meer dan 5 miljard zoekopdrachten verwerkte, begint het ineens een relevante discussie te worden.

Van virtualisatie tot milieuvriendelijke energiecentrales

Diezelfde algoritmes kunnen ook worden gebruikt om virtuele machines (VM’s) te verplaatsen naar datacenters over de gehele wereld, waar elektriciteit het goedkoopste is. Hiermee kan men toch ca. 40% te kunnen besparen op algehele stroomkosten. Het verbruik is weliswaar niet verminderd, enkel de energiekosten voor de organisatie. Echter, dezelfde strategie valt te gebruiken om bijvoorbeeld VM’s te verplaatsen naar datacenters waar stroom zo milieuvriendelijk mogelijk wordt betrokken. Of stel: je hebt een x-aantal datacenters in warme landen. Als je deze VM’s kunt verplaatsen naar datacenters in koudere landen is het stroomverbruik om deze VM’s te koelen aanzienlijk lager. Virtualisatie stelt je ook in staat op andere manieren kosten te besparen en het milieu te ontlasten; bijvoorbeeld door middel van het afsluiten van servers die toch geen functie (meer) hebben.

Als je de term “Green IT” verder onderzoekt valt er heel snel te concluderen dat we in de loop der tijd de term steeds serieuzer zijn gaan nemen (en terecht!). Er bestaan veel initiatieven en samenwerkingsverbanden om de ecologische footprint zo klein mogelijk te maken, dan wel te elimineren. “The Green Grid” is bijvoorbeeld een samenwerkingsverband die naar een zo efficiënt mogelijk energieverbruik in datacenters streeft. In deze groep hebben bedrijven als  AMD, HP, DELL, IBM, Intel, Microsoft, Sun en VMware zitting. Sterker nog, begin 2010 is er een wet aangenomen in Amerika, die iets meer dan 90 miljard(!) dollar heeft toegekend aan ‘groene initiatieven’. 47 miljoen hiervan is naar projecten gegaan die een zo efficiënt mogelijk energieverbruik in een Datacenter najagen.

Green IT is kortom veel meer dan alleen een Marketing term;

“Het zo efficiënt en effectief mogelijk omgaan met de ontwikkeling, productie, gebruik en verwijdering van alles wat met computers te maken heeft, om de impact op het milieu zo klein mogelijk te maken, dan wel te elimineren”.

Meer informatie

Meer weten of de mogelijkheden om binnen uw eigen organisatie ‘groener’ te maken of tot besparingen te komen door het inzetten van virtualisatie?

 Neem NU contact met ons op!

Neem contact op

Daan van Baardewijk

Daan van Baardewijk

Teamleider en Solution Advisor Computing Everywhere

Deel deze pagina