De opkomst van The Internet of Things in de zakelijke markt

9/2/2015 - Bart Idenburg, Solution Advisor

The Internet of Things (IoT) is een term die momenteel veel voorbij komt. Voor de komende jaren geldt dit als één van de grootste ontwikkelingen op IT-gebied. Waarom wordt dit als één van de grote trends gezien? En hoe vertaalt de ontwikkeling van IoT zich tot uw bedrijfsvoering?

The Internet of Things, wat is het?

The Internet of Things is geen nieuwe term, maar werd in de jaren ‘90 al gebruikt. Destijds dacht men aan een situatie waarin alle voorwerpen en/of personen middels een connector met het Internet zouden worden verbonden. Via informatiesystemen zouden deze personen of apparaten constant gemanaged kunnen worden. Bij de huidige situatie gaat het vooral om voorwerpen die verbonden zijn met het Internet en zo zelf met andere voorwerpen of mensen kunnen communiceren. Deze voorwerpen hebben ook een steeds hogere mate van intelligentie. Hierdoor kunnen ze data interpreteren en op basis daarvan zelfstandig beslissingen nemen.

Het type objecten waar u aan kunt denken is zeer uiteenlopend. Van auto´s tot horloges en van toiletten tot gebouwen. Gartner heeft berekend dat in 2020 ongeveer 26 miljard objecten op deze manier met elkaar in contact staan*. De voordelen die dit biedt kunnen bijvoorbeeld gezocht worden in persoonlijk gemak. Denk hierbij aan uw energiemeter die in contact staat met uw auto en automatisch de verwarming aanzet als u bijna thuis arriveert. In het verkeer zijn er al diverse concrete voorbeelden te bedenken waarvan we nu al gebruikmaken. Denk hierbij aan een navigatiesysteem die u omleidt indien er op uw vaste route een vertraging optreedt.

Ook bedrijfsmatig gezien kunnen er vele toepassingen bedacht worden. Alle voorwerpen die verbonden zijn met Internet genereren namelijk ontzettend veel informatie. Indien deze informatie op de juiste manier gebruikt wordt, kunnen bedrijven razendsnel inspelen op behoeftes van klanten. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij systemen van een supermarkt in contact staan met koelkasten van hun klanten. Er zou automatisch een bestelling gegenereerd kunnen worden als de voorraad in een koelkast bijna op is.

Ook de Healthcare sector kan enorme stappen maken op het gebied van kennis en snelheid. Patiënten kunnen namelijk nog beter gemonitord worden. Op basis van de gegenereerde informatie kan er snel bijgestuurd worden. Een patiënt kan bijvoorbeeld automatisch gewaarschuwd worden indien hij is vergeten om bepaalde medicatie te nemen. Medicatie kan juist ook automatisch bijgesteld worden indien de situatie van een klant verandert.

In de onderstaande video worden enkele toepassingen van IoT behandeld.

Veiligheidsrisico's en juridische aspecten

Laten we ook stilstaan bij de uitdagingen van the Internet of Things. Het brengt namelijk ook op verschillende vlakken risico´s met zich mee. Op de eerste plaats is dat uiteraard op het gebied van security. Elk object dat een connectie met Internet heeft kan in potentie gehackt worden en voor verkeerde doeleinden worden gebruikt. Denk maar eens aan de gevolgen als een stoplicht door hackers zomaar op groen gezet kan worden. Of wat te denken van objecten die zonder tussenkomst van mensen logistieke systemen besturen. Cybercriminelen zouden ervoor kunnen zorgen dat voorraad naar een verkeerde locatie verstuurd wordt.

Onlangs maakte de ADAC (de Duitse ANWB) bekend dat zo´n 2 miljoen BMW´s. die uitgerust zijn met ‘Connected Drive’, door een lek gehackt zouden kunnen worden. Hackers zouden daardoor op afstand deuren en ramen kunnen openen, de locatie van de auto kunnen volgen en e-mails van de berijder kunnen lezen. Ook bestaat de mogelijkheid dat er privacygevoelige informatie in verkeerde handen valt. Slimme criminelen zijn bijvoorbeeld via de gegevens van een energiemeter in staat om in te schatten wanneer mensen niet thuis zijn. Allemaal zaken waar dus goed rekening mee moet worden gehouden. Vanwege de toename van intelligente objecten is een goed en adequaat securitybeleid van organisaties belangrijker dan ooit.

Ook dient er goed te worden nagedacht over juridische aspecten. Wat als er iets fout gaat in de communicatie tussen apparaten? Wie is er verantwoordelijk als apparaten verkeerde beslissingen nemen? Of wanneer een beslissing uitblijft omdat het apparaat defect is of aan storingen lijdt. Dit is vooral ook terrein van de overheid. Zij dienen snel te komen met duidelijke regelgeving op dit gebied. De opkomst van deze technologieën is immers niet meer tegen te houden.

IoT-strategieën van grote softwareleveranciers

Vanwege de complexiteit en met name de risico´s die hiervoor zijn benoemd, is het zeer belangrijk om als organisatie uw beleid af te stemmen op deze ontwikkelingen. Security-aspecten zijn hierin van groot belang. Het is verstandig om hier specialisten bij te betrekken. Ook schaalbaalbaarheid is belangrijk. De ontwikkelingen gaan enorm snel. Het snel kunnen integreren van nieuwe IoT componenten is dan ook essentieel bij steeds veranderende behoeften. Wanneer u voor uw organisatie wilt onderzoeken wat IoT bijdraagt, is een goede risicoanalyse en aansluitend beleid onmisbaar.

Grote software vendoren als IBM, Microsoft, Oracle en SAP zetten inmiddels ook hoog in op IoT en hebben uitgebreide proposities. Microsoft’s CEO Satya Nadella heeft zelfs onlangs gezegd dat de architectuur van Windows zo is aangepast, dat het nieuwe Windows 10 een centrale rol kan gaan spelen in the Internet of Things. Alle aspecten van dit thema moeten straks beheerd kunnen worden met het nieuwe Windows besturingssysteem.

Hieronder treft u een overzicht met nuttige links van de genoemde softwarevendoren over IoT. Erg interessant zijn ook de referentievideo’s die de vendoren hebben gemaakt om te laten zien wat er met IoT mogelijk is.

 

Microsoft: Internet of your things

SAP

IBM:Smarter planet

Oracle

Website

Website Microsoft

Website SAP

Website IBM

Website Oracle

Visie

Datasheet

Datasheet

Datasheet

Datasheet

 

 

 

Video

Video

Video

Video

Twitter

https://twitter.com/microsoftiot

https://twitter.com/sap_iot

https://twitter.com/ibmiot

-

Referentie - voorbeeld

McDonald's klantenapp in Nederland

Volkswagen, Shell, SAP connected vehicle eco system

Digitale Delta

Oracle Team USA Zeilboot in de America Cup

 

Video

Video

Video

Video

Overige

Azure IoT Services

Solutions Overview

IoT Foundation

IoT Community

Efficiëntere bedrijfsvoering en een betere concurrentiepositie

De mogelijkheden voor efficiëntere bedrijfsvoering en betere service richting klanten nemen met IoT enorm toe. Het feit dat steeds meer objecten verbonden zijn met Internet en met elkaar, levert ongekend veel mogelijkheden op om uw bedrijfsvoering efficiënter, sneller en accurater te maken. Objecten worden tevens steeds slimmer en zijn daardoor in staat autonoom beslissingen te nemen.

Dit brengt echter ook grote risico´s met zich mee. Organisaties dienen om die reden dus een goed beleid op te stellen rondom dit thema. Waar een organisatie zijn winst kan behalen met IoT hangt sterk af van uw sector. Dat er grote mogelijkheden zijn staat echter buiten kijf.

Meer informatie?

 Neem NU contact met ons op!

Neem contact op

Bart Idenburg

Bart Idenburg

Solution Advisor

Deel deze pagina