Lees de blog-artikelen van onze Solution Advisors

19/08/2014 - Tom Viegen, Solution Advisor VMware

Een jaar of 15 geleden kocht men regelmatig nieuwe hardware, die vervolgens in het netwerk geplaatst werd. Mainframes en servers ’hingen’ te allen tijde fysiek in dit netwerk. Een situatie die eenvoudig te beheren was. Maar wel een kostbaar scenario.

Zeker als we het vergelijken met de huidige situatie. In de loop der tijd is namelijk een grote ommekeer gerealiseerd binnen de IT-infrastructuur van organisaties. VMware is hier met haar virtualisatie-oplossingen gedeeltelijk verantwoordelijk voor. We leven nu in een tijd waarin het virtualiseren van de IT-infrastructuur eerder regel dan uitzondering is. Ook u heeft hierdoor de afgelopen jaren mogelijk kosten bespaard. Maar ook binnen een virtuele omgeving valt nog veel te winnen. Op het gebied van risicomanagement en maximale inzet van de capaciteit bijvoorbeeld. Hoe? De Glazen vBol helpt u hierbij!

Het beheren van de virtuele omgeving: Operations Management

Het virtualiseren van workloads brengt veel besparingen met zich mee op het gebied van serverruimte, koeling, hardware en installatietijd. De complexiteit van het beheer neemt hiermee echter wel toe. Ook zien we in de praktijk dat er een wildgroei ontstaat door het veelvuldig aanmaken van virtuele machine’s (VM’s). Vaak worden deze maar een korte tijd gebruikt, terwijl ze daarna nog wel hun capaciteit blijven eisen. Dit wordt een VM Sprawl genoemd. Een ander probleem dat regelmatig voorkomt, is de (te) grote hoeveelheid capaciteit die een System Engineer toekent aan zijn VM. Dit kan zowel CPU rekenkracht als harddisk ruimte betreffen. De VM moet immers wel op zijn best functioneren, is de gedachtegang vaak. Om dit allemaal te beheersbaar te houden, zijn er diverse oplossingen ontwikkeld door verschillende leveranciers. Deze tools vallen onder het topic ‘Operations Management’.

Operations Management oplossingen

Eén van deze oplossingen is Microsoft System Center Datacenter. Bij deze oplossing beschikt u over ongelimiteerd virtualisatierecht. VMware vCenter Operations Management is een andere geschikte tool. Er zijn uiteraard nog meer opties, maar ik beperk me voor nu even tot de twee grootste leveranciers op dit gebied. Beide suites zijn goede producten en hebben zichzelf ruimschoots bewezen. Al kleven er wel enkele ‘mitsen en maren’ aan de Microsoft oplossing. Deze komen vooral tot uiting wanneer het gebruikt wordt in een virtuele omgeving die op VMware vSphere gebaseerd is.

Bij Microsoft System Center Datacenter heeft u voor iedere component van de suite een aparte Management Console nodig. Denk bijvoorbeeld aan de Configuration Manager, Virtual Machine Manager en Endpoint Protection. De producten op zichzelf zijn goed, maar de integratie onderling laat nog wat te wensen over. Er zijn wel third party products te verkrijgen die dit kunnen optimaliseren. Maar dat brengt dus wel extra kosten met zich mee. Een geschikte oplossing hiervoor is nWorks van Veeam Software. Dit product zorgt voor integratie van de componenten en een alles-in-1 console.

Signalering bij risico’s in uw virtuele omgeving

vCenter Operations Management is ontwikkeld om maximale integratie met VMware vSphere te garanderen. Operations Manager haalt namelijk al haar informatie uit vCenter, het kloppend hart van uw vSphere omgeving. Alle informatie uit vCenter wordt in overzichtelijke grafieken helder weergegeven in een management console. vSphere wordt dan ook samen met Operations Management aangeboden onder de naam vSOM. Doordat deze beide producten goed samenwerken, wordt u in staat gesteld om alle informatie via de management console van vSOM te bekijken.

vSOM is een self learning oplossing. Dit betekent dat de oplossing zelf binnen enkele weken na implementatie leert welk gedrag voor een bepaalde VM normaal is. Wanneer er iets afwijkt in het gedrag van de VM, wordt een alert uitgestuurd. Dit stelt u in staat om de situatie direct na te kijken. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer de VM meer CPU begint te vragen. Reguliere pieken en dalen om bijvoorbeeld 09.00 uur ‘s ochtends vallen hier buiten. Denk hierbij aan een piekbelasting omdat veel mensen tegelijk inloggen op een applicatie, wanneer ze ‘s morgens op kantoor aankomen. Dit herkent vSOM namelijk als normaal gedrag, omdat dit elke dag voorkomt.

Om alles overzichtelijk te maken is de vSOM Management Console verdeeld in drie pilaren: Health, Risk en Efficiency. Ik noem dit zelf de Glazen vBol. Zie onderstaande afbeelding voor het dashboard.

Health geeft weer hoe gezond de omgeving is. Als deze indicator rood kleurt, vereist het aandacht. Binnen de pilaar Risk ziet u de potentiële risico’s voor de omgeving. Zowel software- als hardware-risico’s worden hierin meegenomen. Zo geeft het dashboard het bijvoorbeeld aan wanneer een harddisk op springen staat, of een server het lijkt te gaan begeven.

Een softwarematig risico dat in kaart worden gebracht is bijvoorbeeld het naderen van een limiet van een VM. Denk hierbij aan de hoeveelheid GB storage die aan een VM is toegekend. Als deze grens bijna bereikt is, geeft de console een signaal. Deze grenzen zijn uiteraard handmatig aan te passen per applicatie. Zo is het waarschijnlijker dat u eerder een alert wilt ontvangen bij een bedrijfskritische applicatie, dan bij een server die zelden gebruikt wordt.

Efficiënt gebruik van uw virtuele machines

Wat vSOM echter vooral onderscheidend maakt, is de Efficiency pilaar. Dit is dé oplossing voor de problemen die ik eerder al heb aangekaart, zoals VM Sprawl en de (te) grote capaciteit die vaak aan VM’s gegeven wordt. In de Efficiency pilaar ziet u exact wat er toegewezen is aan een VM en wat deze daadwerkelijk verbruikt. U komt mogelijk ook VM’s tegen die niet actief zijn en niet gebruikt worden. U kunt deze direct vanuit de console verwijderen en de bijbehorende CPU-power en storage hergebruiken. Ook bent u in staat om VM’s met een te grote capaciteit direct te rightsizen.

Het kan voorkomen dat een VM 2 VPU’s (Virtual Processing Units) en 500 GB Storage toegewezen heeft, maar dat dit niet volledig wordt benut. Dit kan direct aangepast worden, zodat de VM alleen toegewezen krijgt wat daadwerkelijk benodigd is. Dit biedt enorme voordelen op de omgeving, omdat de vrijgekomen capaciteit opnieuw ingezet kan worden!

In het kort, de grootste voordelen voor u wanneer u kiest voor vSOM:

  1. U bespaart op uw hardware omdat uw consolidatieratio veel hoger ligt;
  2. U bespaart op storage omdat de capaciteit van de VM’s volledig benut wordt;
  3. U verbetert uw Lifecycle Management. U weet immers precies wat er in de omgeving gebeurt en zorgt ervoor dat er geen inactieve VM’s meer draaien.

Wilt u hier eerst eens mee testen? Iedereen kan de gratis ‘Foundation’ versie van deze oplossing installeren en gebruiken. Mijn advies aan u is dan ook om deze direct te installeren. Op de achtergrond wordt dan alvast alle bruikbare informatie door vSOM verzameld. Wanneer u vervolgens de upgrade naar vSOM uitvoert, beschikt u direct over uw eigen virtuele glazen bol en dus over alle informatie zoals ik die hierboven beschreven heb.

Meer weten?

 Neem NU contact met ons op!

Neem contact op

Deel deze pagina