De nieuwe manier van licentiëren: Windows Core Licensing

08/12/2015 - Christiaan Hendriks, Solution Advisor

Er is veel te doen geweest rondom de introductie van het Core Licensing model zo’n vier jaar geleden. Het was de introductie van SQL Server 2012 waarmee Microsoft een einde maakte aan het model waarbij het niet uitmaakte hoe krachtig de processor was. En juist om die reden koos Microsoft voor een rigoureuze stap. Het softwarebedrijf uit Redmond zag namelijk de processoren zo krachtig worden dat er meer en meer rekenkracht te halen viel uit één enkele processor.

Het is een feit dat door de steeds krachtiger wordende processoren, de waarde van een SQL CPU licentie groeide. Het licentiemodel hierop aanpassen is vanuit dat oogpunt ook te verklaren, anders zou Microsoft potentieel omzet mislopen. Vanuit die gedachte is een stap naar het Core Licensing model een logische stap voor een commerciële organisatie als Microsoft.

Nu, ruim vier jaar nadat het licentiemodel van SQL op de schop werd gegooid, is het zover: Microsoft neemt volledig afscheid van het CPU-licentiemodel en zal bij de introductie van Windows Server 2016 én System Center 2016 de core licentiemethode gaan hanteren. Wat betekent dit voor uw organisatie? Welke voordelen biedt dit model? In deze blog zal ik ingaan op deze vragen en een overzicht geven van de informatie zoals die nu bekend is.

Wanneer wordt de release verwacht van Windows Server 2016 en System Center 2016?

De release van Windows server 2016 en System Center 2016 staat gepland voor het 3e kwartaal van 2016.

Wat betekent de wijziging voor onze organisatie?

Dit zal de meest gestelde vraag worden de komende tijd, en is meteen lastig om in twee zinnen te duiden. Het is goed om te weten dat het core licentiemodel van toepassing zal zijn vanaf de nieuwe release. Er zijn een aantal momenten waarop je als organisatie te maken krijgt met het core model:

  • Migratie naar Windows server 2016 of System Center 2016

  • Verlenging van Software Assurance (SA) op Windows server en System Center ná de release van Windows server 2016 / System Center 2016.

  • Uitbreiding van Windows Server en System Center 2012R2 of lager, ná de release van Windows server 2016 / System Center 2016.

Bestaande omgevingen op basis van het 2012R2 platform (of lager) blijven op basis van het CPU model getoetst worden. Pas bij uitbreiding en verlenging van SA krijg je te maken met het core model.

Hoe ziet het nieuwe licentiemodel er concreet uit?

Daar waar in het oude model de licenties per 2 CPU werden geleverd, wordt in het nieuwe model de 2 core packs geïntroduceerd, zoals deze al bij bijvoorbeeld het SQL model bekend is. De prijs van een 2 CPU licentie zal overeenkomen met de prijs van 16 cores, oftewel 8 x 2 core packs. Helaas is het niet mogelijk om een investeringsvoordeel te behalen door een server in te richten met minder dan 16 cores aangezien er rekening gehouden dient te worden met de volgende minimale licentiëring (aan beiden dient minimaal te worden voldaan):

  1. Minimaal 8 cores per processor

  2. Minimaal 16 cores per server

Dit klinkt ingewikkeld, maar als je bedenkt dat deze regels er voor zorgen dat voor een Windows server / System Center minimaal dezelfde kostprijs betaald dient te worden, is het op zich wel weer logisch!

Wat moeten we doen zodra we het SA verlengen op Windows server / System Center nadat het nieuwe licentiemodel van toepassing is?

De reguliere omwisselratio zal zijn 8 cores per CPU. Aangezien de licenties in 2-packs worden geleverd, zal elke 2-CPU pack worden omgewisseld voor 8 x 2 core packs.

Mocht bij een inventarisatie blijken dat er meer cores benodigd zijn, omdat er meer dan 8 cores in een processor aanwezig zijn, dan kan het SA worden verlengd voor het benodigde aantal cores voor de desbetreffende processoren. De inventarisatie dient wel plaats te vinden met bijv. de MAP toolkit met daarop een tijd/datum. De gedetailleerde voorwaarden met betrekking tot deze conversiemogelijkheid ontbreekt op het moment van schrijven. Wanneer er meer bekend wordt, zullen we dit uiteraard via de (sociale) media verspreiden.

Zijn er nog meer nieuwtjes te melden?

Jazeker; naast het nieuwe licentiemodel zijn er enkele nuttige features waarvan het gebruiksrecht deels alleen via Software Assurance (!) is te verkrijgen.

Azure hybrid use (Software Assurance only!)

Het “Azure hybrid use” voordeel werd in oktober aangekondigd wat klanten de mogelijkheid biedt om de eigen Windows server image te draaien in een Non-Windows Virtual Machine binnen Azure. Voor elke 2CPU licentie mogen 2 instances van 8 cores (of 1 instance van 16 cores) binnen Azure draaien. Deze feature zal beschikbaar worden in het eerste kwartaal van 2016, en zal bij de release van Windows Server 2016 worden aangepaste aan het core model.

Met de “Azure hybrid use benefit” bespaar je op de licentiekosten. Binnen de Azure omgeving betaal je op dat moment alleen voor de rekenkracht, niet voor de licentie.

Aanvullende edities

Microsoft heeft aangekondigd dat er aanvullende edities zullen verschijnen, naast Windows server Standard en Datacenter. Men noemt Windows server Essentials “en andere edities”. Meer informatie wordt in de loop van volgend jaar verwacht.

Worden de Core Infrastructure Suites (CIS bundels) aangepast op het core model?

Ja, deze worden aangepast in lijn met het core model zoals eerder in deze blog is uitgelegd.

Zijn er zaken die niet zullen veranderen?

Belangrijke punten die niet zullen veranderen:

  1. Client Access Licenses zullen nodig blijven voor toegang tot Windows server;

  2. De External Connector zal blijven bestaan om zodoende toegang voor externen mogelijk te maken.

Hebt u vragen?

We begrijpen dat deze aankondiging vragen bij u kan oproepen. Heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op.

 Neem NU contact met ons op!

Neem contact op

Christiaan Hendriks

Christiaan Hendriks

Solution Advisor

Deel deze pagina