Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij COMPAREX

COMPAREX Nederland hecht waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (ook bekend als Duurzaam Ondernemen). Hierbij onderscheiden wij drie dimensies:

  • Normen en waarden
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • Maatschappelijke betrokkenheid

Normen en waarden

De waarden en normen binnen onze organisatie moeten herkenbaar zijn in de wijze waarop wij zaken doen. Wij hebben deze vastgelegd in een Code of Conduct. De Directie en het Management van COMPAREX onderschrijft de waarden, normen en gedragsregels zoals deze in de Code zijn vastgelegd. Zij verwacht van de medewerkers dat zij hetzelfde doen.

 

FIRAMaatschappelijke verantwoordelijkheid

Ook op het gebied van Milieu en Duurzaamheid is betrokken via deelname aan het FIRA-platform. Dit is een online register waar organisaties hun MVO-prestaties zichtbaar maken.

 

Het platform sluit nauw aan bij internationale normen op het gebied van duurzaamheid zoals ISO 26000, AA1000 en GRI. FIRA verifiëert de MVO-informatie van COMPAREX en maakt op deze manier MVO bespreekbaar op basis van betrouwbare gegevens.

 

Maatschappelijke betrokkenheid

De rol die COMPAREX in de samenleving vervult, kent ook een maatschappelijke betrokkenheid. Via de COMPAREX Foundation willen wij als organisatie met onze medewerkers een actieve bijdrage (terug) leveren aan de maatschappij. Ieder jaar ondersteunt de COMPAREX Foundation een aantal goede doelen en evenementen die in het teken staan van sociale en maatschappelijke betrokkenheid. Daarbij tracht de COMPAREX Foundation bij sommige evenementen zowel financiële als actieve participatie van partners en zakenrelaties te realiseren.

Medewerkers van COMPAREX Nederland worden gemotiveerd eigen initiatieven aan te dragen en zijn mogen hier deels onder werktijd in participeren. Ieder jaar worden zo actieve en vaak ook financiële bijdragen geleverd door talloze medewerkers én hun familie en vrienden.

Neem contact op