Drie redenen waarom digitale transformaties mislukken

Maarten van Montfoort staat stil bij de belangrijkste hindernissen bij digitale transformaties

Vandaag de dag voelt elke organisatie, op elk niveau, de druk om digitaal te transformeren. Vaak komt het initiatief voor de verandering van het management, zoals de CEO. Uit onderzoek van analisten bij IDC bleek dat tweederde van de CEO's in grote organisaties tegen het einde van 2017 de digitale transformatie een centrale plaats heeft gegeven in hun bedrijfsstrategie. Daar is geen twijfel over omdat ook het management erkent dat digitaal de toekomst is.

Door Maarten van Montfoort, Vice President Northwest Europe - 14 augustus 2017

 Leestijd: 4.58 minuten

IDC voorspelt verder dat in 2020 het grootste deel van de omzet voor de helft van de organisaties "zal afhangen van hun vermogen om digitaal-verbeterde producten, diensten en ervaringen te creëren".

Maar hoewel het voor het management relatief eenvoudig is om de digitale transformatie op de agenda te zetten, is het een ander verhaal dit echt door te voeren. Deze taak ligt normaal gesproken bij de CIO, die belast is met het aansturen van het veranderingsproces. In vaak al overbelaste IT-afdelingen is dit een enorme uitdaging. Dus, ondanks een stap in de richting van de digitale revolutie, is het misschien niet vreemd dat maar liefst 84% van de digitale transformatieprojecten mislukken. Wat de vraag oproept: wat gaat er mis? Waarom zijn de meeste digitale transformatieprojecten een mislukking? Hiervoor zijn drie hoofdredenen.

1. De verwachte complexiteit van de digitale transformatie vertraagt de voortgang

Digitale transformatie heeft geen duidelijk begin- of eindpunt - het is een doorlopend, dynamisch proces dat verandert als technologie zich verder ontwikkelt. Dat is voor velen een ontmoedigend vooruitzicht. Met duidelijke begeleiding en een duidelijke planning is het echter niet onoverkomelijk.

Te vaak is het de perceptie van de complexiteit van een transformatieproject, dat ervoor zorgt dat het project niet eens van start gaat. Zo hebben bijvoorbeeld veel organisaties het idee dat ze een aantal diensten en workloads naar de cloud willen verplaatsen.

Zodra een bedrijf echter kennismaakt met de mogelijkheden van de cloud, ontstaan er zorgen over de gegevensbeveiliging en onafhankelijkheid; neemt de bezorgdheid toe over de integratie met bestaande IT-systemen; men maakt zicht zorgen over het gebrek aan grip op de kosten - met als gevolg dat de migratie naar de cloud niet eens plaatsvindt of verdere vertraging oploopt.

Hoewel de IT-infrastructuur in de afgelopen jaren complexer is geworden, moet dit de verandering niet belemmeren of als een excuus worden gebruikt om de adoptie van nieuwe technologie te vertragen. In plaats daarvan kunnen, met de juiste vaardigheden en expertise, CIO's een haalbare roadmap opstellen, ongeacht de fase van ontwikkeling van het bedrijf. Om echt te transformeren moet alles worden bekeken vanuit de mogelijkheden.

2. Traditioneel denken belemmert de ontwikkeling van nieuwe ideeën

In veel organisaties vormt traditioneel denken de grootste hindernis bij de digitale transformatie, samen met de terughoudendheid voor radicale verandering van al overbelaste IT-afdelingen. Dit betekent dat organisaties vaak digitale initiatieven benaderen vanuit het perspectief van de IT-afdeling zelf, in plaats van dat van de eindgebruikers – of dit nu medewerkers of klanten zijn. Om deze hindernis wat te verzachten is een andere houding nodig.

In de eerste plaats moeten organisaties begrijpen dat betere digitale mogelijkheden essentieel zijn bij het benaderen van gebruikers – dus moeten projecten de wensen en eisen van die gebruikers in het achterhoofd houden. In de tweede plaats moet deze verschuiving innovatie omarmen en moeten organisaties minder bezorgd zijn om alles de eerste keer al "goed" te doen.

De meest succesvolle bedrijven in elke sector zijn degene die meeliften op de "technologiegolf", met de mogelijkheid om nieuwe producten en diensten op korte termijn te ontwikkelen. Snelheid en flexibiliteit zijn essentieel – snel testen en directe feedback zorgen ervoor dat ideeën die niet werken opzij worden gezet en veelbelovende projecten snel worden uitgerold. Echte digitale transformatie is een bewuste keuze om creatief te zijn, bereidheid om risico's te nemen en om nieuwe ideeën te laten uitkomen.

3. Digitale transformatie begint en eindigt met de business, niet met IT

Vandaag de dag zijn in elke organisatie technologie en IT onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elk bedrijfsproces wordt nu, tot op zekere hoogte, aangestuurd of ondersteund door technologie. Dit betekent dat er geen onderscheid kan zijn tussen de organisatie en de IT-afdeling. Elke digitale transformatie moet daarom beginnen met de fundamentele vragen – wat willen we bereiken, wat is onze strategie en hoe stelt technologie ons in staat om onze doelen te bereiken? Veel te vaak streven organisaties transformatieprojecten na zonder deze vragen echt te begrijpen. Dit leidt tot slechtgedefinieerde projecten die geen tastbare voordelen opleveren of verbeteringen die het werk van medewerkers gemakkelijker maken, of klanten en gebruikers beter bedienen.

Organisaties moeten deze drie hindernissen nemen om het succes van initiatieven voor digitale transformatie te vergroten. Ze kunnen dit doen door de traditionele manier van denken, die organisaties in hun ontwikkeling remmen, achter zich te laten en geleidelijk innovatie door te voeren die tastbare resultaten oplevert.

Daarnaast kunnen CIO's, door de relatie tussen bedrijfsdoelstellingen en IT-doelstelling te verbeteren, bredere zakelijke doelstellingen realiseren en voldoen aan de eisen van de directie. In essentie moeten organisaties bereid zijn om risico's te nemen, minder gefocussed te zijn op de reis van de digitale transformatie en in plaats daarvan zich te richten op het eindpunt.

Meer weten over digitale transformatie?

Wilt u weten wat digitale transformatie inhoudt voor uw organisatie of heeft u behoefte aan advies? Neemt u dan gerust contact op met Daniël Perrier, Innovation Strategist. Zijn contactgegevens treft u hiernaast aan.

Neem contact op

Daniël Perrier

Daniël Perrier

Innovation Strategist

Deel dit artikel