COMPAREX Press releases

Het voldoen aan alle regels, wetten en regelgeving wordt steeds belangrijker voor COMPAREX. De verankering van Europese richtlijnen in de nationale wetgeving betekent dat het aantal verplichtingen waaraan bedrijven moeten voldoen, sterk is toegenomen. Een recent voorbeeld is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (ook wel EED genoemd). Deze richtlijn is vanuit de Europese Unie opgesteld en draagt bij aan de Europese doelstelling om in 2020 het energieverbruik in Europa met 20% te verlagen.

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft alle Nederlandse bedrijven, die binnen de doelgroep vallen, waaronder COMPAREX, aangeschreven over de EED energie auditplicht. Om aan deze auditplicht te voldoen heeft COMPAREX een uitgebreide rapportage aangeleverd met daarin:

  • Een overzicht van alle energiestromen (inclusief vervoer);
  • Een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
  • Een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van COMPAREX voor de komende vier jaar;
  • Een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

De EED auditrapportage is vervolgens ter beoordeling ingediend bij de Omgevingsdienst. De eindconclusie van de Omgevingsdienst was dat COMPAREX met deze audit het energieverbruik voldoende in beeld heeft gebracht om een betrouwbaar beeld te vormen van de totale energieprestaties en de mogelijke besparingsmaatregelen.

Kortom, een zeer goed resultaat en een goede basis voor de verdere verduurzaming van COMPAREX.
De volgende auditronde, waarbij de door ons opgenomen maatregelen bekeken zullen worden, is over vier jaar.

Neem contact op

Deel dit artikel