INNAX is een organisatie met ruim 140 medewerkers die op verrassende, betekenisvolle wijze expertise inbrengt en oplossingen realiseert op het gebied van energie, techniek, milieu en veiligheid. Hiermee bereikt INNAX voor de opdrachtgever, haar gebouwen en omgeving duurzame resultaten.

Logo INNAXVanuit het kantoor in Veenendaal is René Kosterman als Manager ICT verantwoordelijk voor de teams ICT en Softwareontwikkeling. René: “In de afgelopen jaren is de ICT-afdeling gegroeid naar tien medewerkers om te voldoen aan de vraag naar specifieke maatwerkoplossingen vanuit onze organisatie. Denk daarbij aan software die benodigd is om energiemeters uit te lezen, waarvoor eigenlijk geen standaardoplossing is. Dit heeft ons doen besluiten een eigen softwareontwikkelingsafdeling op te zetten met maar één klant en dat is de interne organisatie.”

Support bij licentiebeheer

René: “Wij werken inmiddels al jaren samen met COMPAREX (voorheen Agile Software) en dan met name op het gebied van Microsoftlicenties. Omdat wij zelf software maken die ook wordt gebruikt door onze klanten, is er binnen onze organisatie veel kennis van software, de installatie en de werking. Een aantal jaren geleden merkten wij dat de benodigde kennis van softwarelicenties en dan met name de Microsoftlicenties, toch echt een vak apart is. Dat was het moment waarop wij COMPAREX inschakelden om ons te adviseren bij licentiebeheer zodat wij compliant zijn én kosten kunnen besparen.”

INNAX - klantreferentie van COMPAREX

Cloud Solution Provider (CSP) programma

“Vanuit het kostenbesparingsoogpunt waren wij op zoek naar een vervanging van ons bestaande Microsoft overeenkomst, waarbij licenties direct werden afgenomen vanuit het Microsoft portal. In deze situatie was op- en afschalen van licenties al mogelijk, alleen de licentievorm die daarin werd aangeboden was duurder dan wij nu via de CSP-overeenkomst bij COMPAREX hebben.

Meer voordelen van de CSP-overeenkomst zijn dat wij nu maandelijks kunnen op- en afschalen, maandelijks betalen én dat alle gegevens online inzichtelijk zijn. Vanuit compliance-oogpunt is de keuze voor Office 365 als onderdeel van de CSP-overeenkomst ook logisch. Met ruim 140 medewerkers is het geen doen om met allemaal losse licenties te werken. Nu hoeven wij ons over dit vraagstuk geen zorgen meer te maken. Bovendien zijn wij met Office 365 goed voorbereid op de toekomst waarbij het werken in de Cloud ook voor onze organisatie steeds belangrijker wordt,” aldus René.

Advies op maat

René vervolgt: “Het onderscheidend vermogen van COMPAREX is in mijn ogen dat er snel en zorgvuldig wordt gewerkt. Bovendien zijn zij proactief en denken zij met ons mee zodat wij onze doelstellingen kunnen behalen. Deze licentievorm is dan ook naar voren gekomen vanuit een idee van onze Accountmanager en zijn team. Zij presenteerden ons een advies op maat dat volledig aansloot op onze doelstellingen om kosten te besparen en compliant te zijn. Daarmee zijn zij echt van toegevoegde waarde voor ons.”

Neem contact op