COMPAREX adviseert PharmaPartners bij het optimaliseren van IBM contracten

PharmaPartners is marktleider op het gebied van informatiesystemen voor apotheken en huisartsen in Nederland. Omdat de systemen zo intensief gebruikt worden is een betrouwbare, goed passende IT-omgeving cruciaal. De afgelopen tijd werd echter steeds duidelijker dat de contracten niet meer goed aansloten op hetgeen de organisatie daadwerkelijk gebruikt. COMPAREX bood inzicht in de licentiestructuur en realiseerde interessante kostenbesparingen.

Stabiliteit is cruciaal

Bernhard van Gemert, Manager Research & Development bij PharmaPartners: “We besteden ontzettend veel aandacht aan het stabiliseren van producten. De beschikbaarheid van onze systemen is een essentiële factor voor de eerstelijns gezondheidszorg in Nederland. Als die om wat voor reden dan ook wegvalt, dan ligt bijna de helft van de informatievoorziening van alle eerstelijns gezondheidszorg stil. Dat motiveert ons om onze systemen zo goed en stabiel mogelijk te laten draaien.”

Contractverlenging IBM

Kortgeleden merkte Van Gemert dat het databaseproduct, IBM Db2, niet meer goed aansloot op de behoefte van PharmaPartners: “De IT-wereld verandert snel, dus het is belangrijk om bij contractverlengingen de licenties goed te controleren. Onze wens was een minder kostbare oplossing die beter aansluit op wat we daadwerkelijk nodig hebben. Het liefst zonder daar compleet nieuwe software voor aan te schaffen.” Om dat te realiseren schakelde PharmaPartners de hulp van COMPAREX in.

Licenties onder de loep

COMPAREX nam vervolgens de contracten en licenties onder de loep en maakte een analyse op basis van drie invalshoeken: het technische aspect, het financiële aspect en compliancy. Vanuit technisch oogpunt brachten ze PharmaPartners in contact met een IBM-consultant die meedacht over de functionaliteiten. Op financieel gebied is nagegaan of hetgeen de organisatie betaalde in verhouding stond tot wat ze gebruiken. Ten slotte is goed gekeken naar welke licentiestructuur nodig is om compliant te zijn. “De expertise ten aanzien van complexe licentiestructuren kwam gedurende dit proces duidelijk naar voren”, aldus Van Gemert.

Nadat de situatie in kaart was gebracht, heeft COMPAREX de wensen van PharmaPartners aan IBM voorgelegd en de onderhandelingen gevoerd. Vooral de proactieve houding werd door Van Gemert als zeer prettig ervaren: “Op momenten dat ik zelf even tijd tekort kwam, zorgde COMPAREX ervoor dat bepaalde acties toch doorliepen. Daarnaast was de aangename samenwerking tussen alle betrokken partijen een grote plus.”

“Het is essentieel om tijdig te weten dat een contract afloopt en dat er zaken gewijzigd kunnen worden”

Weet wat er staat te gebeuren

De wensen van PharmaPartners zijn inmiddels gerealiseerd: de kosten zijn significant verlaagd en de contracten sluiten beter aan op de benodigde functionaliteiten. Ook krijgen ze nu meer ondersteuning vanuit IBM dan voorheen. Van Gemert: “De oplossingen die we gebruiken, worden daardoor nu nóg beter gebruikt. Zo kunnen wij onze klanten toekomstbestendige, veilige en stabiele technologie bieden voor dataopslag.”

Voorlopig blijft COMPAREX nauw betrokken bij PharmaPartners. “Er zijn nog meer inkoopcontracten die we gaan bespreken”, licht Van Gemert toe. “We hebben intensief contact en blijven de contracten en licenties ook in de toekomst nauwlettend in de gaten houden. Het is belangrijk dat je als organisatie tijdig weet dat een contract afloopt en dat er zaken gewijzigd kunnen worden. En welke mogelijkheden en alternatieven er bestaan. Met een partner als COMPAREX weet je wat er staat te gebeuren en kan je daar rekening mee houden. Dat geeft een gerust en zeker gevoel.”

Over PharmaPartners

PharmaPartners biedt samenwerkende zorgverleners en patiënten al meer dan 35 jaar geïntegreerde zorgsystemen die toegang geven tot betrouwbare, actuele en complete patiënten informatie. Deze worden toegepast in circa 250 multidisciplinaire samenwerkingsverbanden door zo’n 1.200 apotheken, 3.000 huisartsen en 80 gezondheidscentra. Samen verlenen zij zorg aan ongeveer 10 miljoen Nederlanders. PharmaPartners is onderdeel van Total Specific Solutions (TSS). TSS bestaat uit gespecialiseerde ICT-bedrijven met een focus op de specifieke expertise vertical market software. Ga voor meer informatie over PharmaPartners naar www.pharmapartners.nl.

Neem contact op

Bart Idenburg

Bart Idenburg

Solution Advisor