Provincie Noord-Brabant bespaart tijd en kosten door optimalisatie van Adobe contract

Provincie Noord-Brabant is onlangs gemigreerd naar een Citrix omgeving. Hierbij ontstonden vragen over de impact van de migratie op de inzet van Adobe oplossingen. Een van de wensen was het gebruik van diverse Adobe oplossingen af te stemmen op het project werkplekstandaardisatie.

Een andere wens van de Provincie Noord-Brabant was om inzicht, flexibiliteit en compliancy rondom de Adobe contracten te verkrijgen. Met als uiteindelijke doel een besparing van tijd en geld.

Over Provincie Noord-Brabant

De provincie stáát voor Brabant en de Brabanders. In hun belang neemt de provinciale organisatie initiatieven om maatschappelijke vragen op te lossen. Die vragen liggen op het terrein van ruimte, economie, milieu, mobiliteit en cultuur. Wordt er in uw buurt een duurzaam bedrijventerrein aangelegd? Is er een oud kloostercomplex gerestaureerd? Wandelt u wel eens door de Brabantse Wal? Dit zijn voorbeelden van het werk van de provincie. Dat doet de provincie meestal niet alleen; om haar ambities te halen wordt er veel samengewerkt met onder andere gemeenten, het Rijk, Europa en maatschappelijke instellingen.

Huidige en gewenste situatie in kaart gebracht

Raadzaal Provincie Noord-Brabant (foto Wim Hollemans)Emile Heesters is contract- en licentiemanager bij Provincie Noord-Brabant. Heesters is de schakel tussen IT en inkoop. Emile Heesters: “Uit onze baseline scan bleek dat wij verschillende, veelal verouderde, versies van Adobe software in huis hebben. Ook bleek dat wij niet optimaal gebruik maakten van de mogelijkheden die Adobe ons biedt en dat wij geen inzicht hadden in onze Adobe omgeving.

Om onze Adobe omgeving op orde te krijgen heeft de Adobe Solution Advisor van COMPAREX eerst samen met ons onze inkoophistorie goed in kaart gebracht. Zo konden we zien wat wij, in welke contractvorm en welke versies, hadden aangeschaft en welke rechten er nog op deze licenties van toepassing waren. Dit heeft zij afgezet tegen onze wensen voor de toekomst. Met haar kennis heeft zij diverse scenario’s geschetst en aangegeven hoe het huidige portfolio van Adobe er uit ziet. Zowel aan de contractuele, als functionele kant heeft zij het meest optimale scenario voorgesteld. In ons geval was dit het Adobe VIP-model.”

Efficiency, inzicht, flexibiliteit en standaardisatie

“Met het VIP-model van Adobe zijn wij flexibeler in het gebruik en het uitrollen van licenties. Wij hebben nu een jaarlijks moment waarop het aantal licenties in kaart gebracht en afgerekend wordt. Dit levert veel minder administratief werk op en werkt efficiënter. Daarnaast biedt het Adobe VIP-model met de bijbehorende admin-console een eenvoudige tool om zelf de licenties te beheren. In één oog-opslag zie ik nu welke licenties zijn toegewezen, welke rechten deze bevatten en hoeveel licenties er nog over zijn. Bovendien hebben we binnen het Adobe VIP-model altijd recht op de laatste versie van de Adobe producten. Hiermee hebben we één van onze wensen gerealiseerd; de standaardisatie van onze werkplekomgeving wanneer het om Adobe software gaat.”

Proactief advies leidt tot overzichtelijk Adobe portfolio

Heesters: “COMPAREX heeft ons begeleid om vanuit een situatie zonder veel inzicht, naar een overzichtelijk en beheersbaar Adobe portfolio te komen.”

Advies

Wilt u meer weten over deze referentie of onze oplossingen? COMPAREX adviseert grote en kleine organisaties onder meer over softwarelicenties. Voor een vast bedrag per werkplek per maand ontzorgen wij u op het gebied van licentiemanagement. Onze experts helpen u bovendien graag bij vraagstukken van Big Data & Analytics, Cloud Computing, Computing Everywhere, Security & Identity en Software Asset Management. COMPAREX is de trusted advisor van ruim 1.900 actieve zakelijke klanten. Heeft u interesse in onze oplossingen?

Wilt u meer weten over deze referentie of oplossing?

Neem dan contact met ons op!

Neem contact op