Sdu Uitgevers zet kennis van COMPAREX in bij de overgang naar Office 365

Sdu Uitgevers is al bijna 20 jaar klant bij COMPAREX. Geoff Hack is als IT Operations Manager bij Sdu verantwoordelijk voor alle IT operationele diensten. Hieronder valt IT Security, Netwerk- en Systeembeheer, Helpdesk en Technisch Applicatiebeheer. De relatie tussen COMPAREX en Sdu is al opgezet onder de vorige IT Manager. Omdat COMPAREX altijd in staat is geweest om een actueel overzicht van de aangekochte software op te leveren, is Sdu een tevredenheid klant van COMPAREX.

Attent, bekwaam en professioneel

Geoff Hack: “Doordat we al zo lang contact hebben, weet COMPAREX exact wat we gebruiken en waar onze behoefte ligt. Onze Account Manager weet ons dan ook uitstekend te adviseren wanneer wij zoeken naar een oplossing op een bepaald gebied. Onze ervaring is dat de COMPAREX medewerkers attent, bekwaam en professioneel zijn. We hebben altijd binnen twee dagen de informatie binnen die we hebben opgevraagd. En kostentechnisch zijn zij voor ons ook een aantrekkelijke partij. Doordat COMPAREX over goede contacten en vendor certificeringen beschikt, leveren zij ons vaak het meest aantrekkelijke voorstel. Ook sturen zij ons tijdig reminders dat onze (onderhouds)contracten verlopen. Hierin denken ze echt met ons mee.“

Office 365 biedt ons flexibiliteit en minimaliseert het beheer

Sdu Uitgevers was een van de eerste klanten van COMPAREX die koos voor de Microsoft Cloud oplossingen. COMPAREX heeft Sdu geholpen bij deze overgang. Er werden een aantal scenario’s voorgelegd aan Sdu, waarbij met name kostentechnische en compliance-overwegingen de doorslag gaven om te kiezen voor een Enterprise Agreement met Office 365.

“Onze omgeving was aan vernieuwing toe. Een zware investering in nieuwe hardware was dermate kostbaar, dat we samen met COMPAREX en Microsoft enkele cloud opties onder de loep namen. Zowel qua functionaliteit als qua kosten kwam een overstap naar Office 365 hierbij voor ons als beste uit de bus. De migratie verliep prima en we zijn tevreden over de manier waarop we nu met Office 365 werken. Agenda, e-mail en contactpersonen kunnen op elke pc en op elk device worden geraadpleegd. Ook thuis. Dat verhoogt de flexibiliteit binnen onze organisatie en de productiviteit van de medewerkers. Daarnaast is de downtime nihil en zijn de beheer inspanningen minimaal. Dat biedt ons de gelegenheid om ons meer met de business bezig te houden.”

Vertrouwensrelatie met COMPAREX

“We hadden in het begin een model waarbij we per mailbox afrekenden. COMPAREX heeft toen geadviseerd om over te stappen naar een Enterprise Agreement. Dit model was voor ons op dat moment kostentechnisch het meest aantrekkelijk. Dit advies is symbolisch voor onze relatie. Er is een mate van wederzijds respect en vertrouwen tussen onze organisaties. COMPAREX adviseert ons welke oplossingen het beste bij ons passen, zorg ervoor dat we compliant zijn en denkt met ons mee over de kosten. Samen komen we zo tot het beste pakket aan softwarelicenties tegen de beste voorwaarden.”

Over Sdu Uitgevers

Sdu Uitgevers behoort tot de top drie uitgeverijen van vakinformatie in Nederland en werkt op vier deelgebieden: juridisch, fiscaal, overheid en bedrijfsleven. Voor elk van deze gebieden ontsluiten zij de wet- en regelgeving op een slimme, heldere manier, zodat professionals werkzaam in deze gebie-den hun werk goed kunnen uitvoeren. Dat doet Sdu Uitgevers met een uitgebreid pakket van toon-aangevende publicaties, in zowel folio uitvoeringen (vaktijdschriften, losbladige uitgaven en boeken) als in digitale uitvoeringen (websites, apps, cd-roms en e-nieuwsbrieven).

Neem contact op