"Wij beschouwen COMPAREX als een strategische partner"

Woonwaard is een middelgrote woningcorporatie, met als missie betaalbaar wonen mogelijk te maken in de regio Alkmaar. Marcel Buur is medeverantwoordelijk voor het functioneel IT-beheer binnen de organisatie van Woonwaard.

Woonwaard logoWoonwaard bevindt zich net als veel andere bedrijven in een transitie van eigen hardware- en softwarebeheer naar een nieuwe situatie waarin capaciteit bij een leverancier wordt afgenomen en dus schaalbaar is. Niet langer is de hardware in eigen beheer op locatie, maar worden er virtuele servers gehuurd. Dit heeft ook gevolgen voor alle Microsoft-licenties, die sinds vorig jaar worden overgezet naar één Open Value Subscription contact. COMPAREX is ruim tien jaar licentieadviseur van Woonwaard en begeleidt hen onder andere in dit traject.

Licentiebeheer in goed beheer

De relatie met COMPAREX (voorheen Agile Software) is ooit begonnen met de aanschaf van een enkele licentie, waar destijds een reseller verplicht was als tussenpersoon. Inmiddels worden alle licenties via COMPAREX ingekocht. Marcel: “Het is in mijn ogen zeker bijzonder dat, zonder destijds bewust een keuze te hebben gemaakt, we inmiddels al ruim tien jaar samenwerken met COMPAREX.”

Dat het licentiebeheer volledig extern is uitbesteedt, heeft volgens Marcel meerdere redenen: “Woonwaard heeft enkele reorganisaties gekend, waarbij we hebben gemerkt dat de werkzaamheden grotendeels hetzelfde zijn gebleven. Om de organisatie te ontlasten, zijn sindsdien steeds vaker zaken uitbesteed waaronder het licentiebeheer. Misschien nog wel belangrijker is dat het specialisme benodigd om alle vormen van licenties bij te houden, als interne organisatie eigenlijk niet haalbaar is. Je kunt dit wel willen en doen, maar onderaan de streep ben je dan duurder uit.

Momenteel is dit onderwerp zeer actueel, aangezien wij ons bevinden in een transitie naar een nieuwe IT-leverancier. Daarbij komt het licentievraagstuk wederom om de hoek kijken. Neem bijvoorbeeld de Microsoft licenties. Wij hebben nu een OVS contract, maar de opzet van de omgeving bij de nieuwe leverancier is zo anders dan de huidige, dat dit consequenties heeft voor de licentiering. Dit zit alleen zo ingewikkeld in elkaar dat ook de nieuwe IT-leverancier hier de kennis niet van heeft. Kunnen de huidige licenties bijvoorbeeld ingebracht worden in de nieuwe omgeving? Op dat moment doen wij een beroep op COMPAREX voor advies.”

Woonwaard - Wij beschouwen COMPAREX als een strategische partner

Behaalde resultaten uit het verleden

“COMPAREX heeft zich op dit gebied onlangs al goed bewezen toen wij het Microsoft OVS contract voor drie jaar aangingen. Na een uitgebreid advies en prijsvergelijk door onze COMPAREX Accountmanager en zijn team, hebben wij hiervoor gekozen. Ook in de praktijk bleek deze keuze juist, omdat zowel upgraden en op- en afschalen veel gemakkelijker is. Wij zijn veel flexibeler geworden en betalen nu per werknemer in plaats van per werkplek. Office werd als eerste ondergebracht in het contract, maar we willen uiteindelijk alle Microsoftlicenties erin opnemen.

Dat de kennis van COMPAREX uniek in Nederland is, blijkt wel uit het feit dat zelfs Microsoft bij licentiespecifieke vragen vanuit onze nieuwe IT-leverancier op haar beurt COMPAREX weer inschakelt. Uiteraard staat hieraan ten grondslag dat COMPAREX uitgebreide kennis heeft van de situatie bij Woonwaard, maar het toont ook de goede samenwerking die er is tussen vendor en reseller. Voor mij geeft dit duidelijk aan hoe COMPAREX aangeschreven staat binnen de markt,” aldus Marcel.

Strategische partner

Marcel gaat verder: “Op het gebied van dienstverlening onderscheidt COMPAREX zich van andere leveranciers. De gedrevenheid, betrouwbare opvolging en het echte meedenken, niet alleen in actie komen als er vragen zijn op het gebied van licenties. Vragen stellen zoals: Waar willen jullie in de toekomst naartoe? Ook als COMPAREX zelf geen antwoord heeft op vragen, zorgen zij ervoor dat bijvoorbeeld een derde partij contact opneemt om het issue te tackelen. Dit gaat in mijn ogen verder dan reguliere dienstverlening en daarom beschouwen we hen ook als een strategische partner.”

Neem contact op