Software is allang niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering van organisaties. Sterker nog, het succes van organisaties en bedrijven wordt vandaag de dag zelfs mede bepaald door de juiste software in combinatie met de juiste technologie. En precies daar ligt de kracht van ICT dienstverlener COMPAREX.

COMPAREX Nederland is gespecialiseerd in het matchen van bedrijfsvragen en technologie. Marc van UunenZe gidst bedrijven door de digitale wereld en ondersteunt hen bij het oplossen van digitale vraagstukken. Zo ook het Hoogheemraadschap van Delfland, dat begin 2016 haar visie op ICT neerlegde bij COMPAREX.

‘Onze focus als waterschap moet liggen op onze kerntaak, namelijk zorgen voor schoon water en droge voeten en niet op het ontwikkelen van software, het beheren van datacenters of anderszins’, aldus Marc van Uunen van het team Informatisering en Automatisering van Delfland.

‘Toch zijn er tal van ontwikkelingen waar we de komende jaren mee te maken zullen krijgen. Denk  bijvoorbeeld aan mobiele apps, waarbij data ontsloten wordt die de dagelijkse processen binnen Delfland ondersteunen, en het Internet of Things (IoT). Dat moet allemaal natuurlijk wél op een veilige manier gebeuren en daarom hebben we COMPAREX gevraagd met ons mee te denken. En dat is tot volle tevredenheid verlopen.’

Cloud computing

COMPAREX heeft Delfland meegenomen in de onbegrensde mogelijkheden van Cloud-computing. ‘Wij doen dat bij voorkeur in de vorm van workshops’, aldus accountmanager Jasvant Gadjiedas. ‘Aan de hand van de mogelijkheden van verschillende Cloudaanbieders onderzoeken we samen met de  specialisten en consultants van de opdrachtgever welke functionaliteiten aansluiten bij de behoeften van de organisatie. We toetsen dan ook of de oplossing haalbaar is. Omdat we als COMPAREX niet gebonden zijn aan leveranciers kunnen we onafhankelijk en transparant adviseren, gericht op de meerwaarde voor onze klant. Zo’n adviestraject omvat altijd drie stappen. In de eerste twee stappen zetten we de mogelijkheden van Cloud computing uit in een proeftuin; bij Delfland hebben we dit samen met Cloud Consultant Frederik Lefèvre gedaan. Aan het eind van zo’n traject volgt dan een Cloud Readiness Assessment, die de juistheid van de keuze en de technische infrastructuur valideert.’

Microsoft Azure

De samenwerking heeft geleid tot de keuze voor Microsoft Azure. Delfland ziet dit als toekomstig platform voor haar IT-infrastructuur waarmee continuïteit van bestaande systemen gewaarborgd is. Daarnaast is er ruimte voor innovatie op verschillende gebieden.

Gadjiedas: ‘Voor Delfland betekent dit een eigen public Cloud, geïntegreerd met haar huidige IT-infrastructuur, waarbij Delfland zelf snel en eenvoudig nieuwe applicaties beschikbaar kan stellen en bestaande applicaties kan migreren. Hiermee anticipeert Delfland op de snelle marktontwikkeling en de daardoor ontstane vragen uit haar eigen organisatie.’

Over het Hoogheemraadschap van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland is een van de tweeëntwintig waterschappen die Nederland telt. Het Hoogheemraadschap heeft als voornaamste taken:

  • Zorgen voor voldoende water;
  • Zorgen voor schoon water;
  • Zorgen dat de dijken veilig zijn en er geen overstromingen plaatsvinden;
  • Zuiveren van het afvalwater.

Het gebied waarbinnen Delfland zijn taken uitoefent, wordt begrensd door de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en de lijn Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer en Wassenaar. Van oudsher werd de grens met het Hoogheemraadschap Rijnland gevormd door de Landscheidingsweg, die zijn naam hieraan ontleent. Het smalste deel van de duinen van het Hoogheemraadschap draagt de naam De Banken.

Op 41.000 hectare wonen en werken bijna 1,4 miljoen mensen en zijn zo'n 40.000 bedrijven gevestigd. Daarmee is het gebied van Delfland een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden van Nederland. Het gebied staat bovendien bekend om zijn intensieve glastuinbouw.

Neem contact op