IAMSAM - Software Asset Management van COMPAREX

Software wordt steeds bedrijfskritischer en complexer. Zeker nu de Cloud en hybride omgevingen in opkomst zijn. Software Asset Management (SAM) is daardoor een noodzakelijk proces geworden. Maar, SAM is meer dan het beheer van softwarelicenties. Een effectief programma brengt niet alleen de kosten en risico’s in kaart, maar creëert bovenal bewustzijn binnen de organisatie.

SAM as a Service

Aanschaf, gebruik en vervanging van software. Wij vinden dat elke organisatie daar onderbouwd over moet beslissen. SAM as a Service van COMPAREX vereenvoudigt dit proces. Niet alleen door het verstrekken van tools en -rapportages, maar vooral door mensen en processen met elkaar te verbinden. Wij opereren vanuit People, Process, Technology, Policy en Knowledge – de High Fives for SAM.

People

People

SAM is geen one-man show. Steun vanuit de organisatie is van essentieel belang. COMPAREX zorgt dat de juiste personen betrokken zijn bij dit proces. Vakbekwame medewerkers, die zich verantwoordelijk voelen voor het programma.

Processes 

Processes

SAM as a Service begint met een assessment van uw bestaande processen. Hoe functioneren deze? En wat kan er eventueel uitgebreid worden? COMPAREX ziet SAM als een continu verbeterproces. Aan de hand van een concreet voorstel worden alle processen afgestemd op het SAM-programma.

Technology 

Technology

Wij zoeken naar de meest geschikte SAM-tools voor uw organisatie. Dit doen wij op basis van uw huidige infrastructuur en ICT-behoeften. En de implementatie? Die voeren we samen met u door.

Policy 

Policy

COMPAREX neemt uw huidige ICT-beleid onder de loep. Waar nodig wordt het beleid aangescherpt, zodat alle stappen binnen het SAM-programma duidelijk zijn vastgelegd.

Knowledge 

Knowledge

Kennis en expertise zijn voor COMPAREX een belangrijke drijfveer. Wij zetten onze kennis dan ook graag in voor uw SAM-programma. Waar nodig trainen wij medewerkers on-the-job, zodat zij in de toekomst zelfstandig binnen het SAM-programma kunnen opereren.

Wat levert SAM as a Service op?

  Lager risico voor uw organisatie

Denk aan financiële risico’s of reputatieschade door audits. Of de gevolgen van fusies/overnames door gebrek aan inzicht. Bovendien worden security risico’s inzichtelijk, door een heldere weergave van de geïnstalleerde patches.

  Bespaar tot 10% op softwarelicenties

Softwarelicenties vormen een aanzienlijk deel van het IT-budget. Met SAM as a Service heeft u volledig inzicht in uw infrastructuur. Denk aan het aantal software installaties versus het daadwerkelijke gebruik. Deze kennis bespaart op de lange termijn kosten. Bestaande resources worden geoptimaliseerd – en u heeft minder incidenten op uw helpdesk.

  Betere besluitvorming

Met SAM as a Service zijn nauwkeurige gegevens direct beschikbaar. Hierdoor is een snellere uitrol van nieuwe functionaliteiten mogelijk. Ook integratie na fusies/overnames verloopt op eenvoudige wijze. Bovendien zijn medewerkers gemotiveerder, doordat terugkerende IT-problemen worden voorkomen.

Are you SAM?

Benieuwd naar de mogelijkheden van SAM voor uw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@comparex.nl of +31 (0)20 2586 800.

 Neem nu vrijblijvend contact met ons op

Volg ons op LinkedIn voor het meest actuele nieuws en de meest interessante artikelen. Klik op de onderstaande link:

 Volg ons op LinkedIn

Bekijk de video!

SAM is complex. I AM SAM helpt jou om mensen en processen met elkaar te verbinden.

Neem contact op