SAM Packs - SAM as a Service van COMPAREX

Met SAM Packs biedt COMPAREX nog meer toegevoegde waarde voor uw organisatie. SAM Packs zijn een losstaande service, gericht op het uitbreiden van SAM-kennis binnen uw organisatie. Denk aan trainingen, workshops, business case support en licentieconsult. We geven trainingen op zowel strategisch als operationeel niveau, en ondersteunen bij overnames en fusies.

SAM Packs omvat de volgende diensten:

Ziet u het nut van een goed SAM programma wel, maar is uw management nog niet overtuigd? Heeft uw management u opdracht gegeven het SAM programma in te richten, maar krijgt u de benodigde afdelingen nog niet mee? Of bent u op zoek naar een goede business case om te starten met een SAM programma? COMPAREX helpt u hiermee met onze SAM strategy workshop.

Onze ervaren Proces Consultants nemen de deelnemers mee in de wereld van SAM en laten hen zien op welke manier hun dagelijkse werkzaamheden bijdragen aan een goed SAM programma. Vervolgens stellen zij samen met stakeholders binnen uw organisatie de business case op zodat er een gefundeerde keuze gemaakt wordt voor verdere stappen bij het opzetten van een goed SAM programma.

Met een SAM Marurity assessment inventariseren wij uw bestaande processen en doen wij voorstellen ter verbetering van de bestaande processen en uitbreiding met nieuwe processen. Stap voor stap worden daarmee alle aan SAM gerelateerde processen in lijn gebracht met het SAM programma via een continu verbeterproces.

Onze Proces Consultants stellen via interviews met de relevante stakeholders vast waar uw organisatie staat binnen het SAM volwassenheidsmodel. Op basis van de verzamelde kennis van uw organisatie, wordt er een roadmap gepresenteerd waarmee SAM naar een hoger niveau wordt gebracht. Wat zijn de quick wins, welk doel moet u nastreven en hoe komt u daar? Het SAM Maturity assessment geeft u inzicht in de relevante stappen om uw SAM programma succesvol te borgen in uw organisatie.

Lees hier meer...

Hoewel onze standaard dienstverlening al veel basiselementen afdekt, waardoor u grip en controle krijgt op de voor u belangrijkste leveranciers, is onze ervaring ook dat de verkregen inzichten leiden tot allerlei nieuwe vragen en uitdagingen. Omdat deze niet altijd vooraf zijn te plannen en vaak een eenmalig karakter kennen, kunt u gebruik maken van onze License Consulting Services. Regelmatig beantwoord een van onze License Consultants al uw vragen, maakt ad-hoc rapportages of voorziet u van advies op het gebied van SAM.

Daarnaast heeft COMPAREX nog een grote groep van specialisten die u helpt op tal van andere gebieden. Denk daarbij aan een marktverkenning voor een nieuwe softwareoplossing, de onderhandeling met vendoren of het daadwerkelijk in gebruik nemen van een gekozen softwareoplossing.

Gebruikt u alleen Just SAM, of krijgt u een audit van een vendor die niet in scope van de afgenomen dienstverlening is, dan kunt u ook ad-hoc gebruik maken van onze Audit Support service.

Onze ervaring is dat audits vaak complexe, tijdrovende en vervelende trajecten zijn voor organisaties. Ook door de complexiteit, benodigde resources en ervaring vragen klanten vaak om assistentie aan COMPAREX. Audit support vanuit COMPAREX bestaat uit de volgende werkzaamheden:

  • Pre-analyse van de risico’s;
  • begeleiding van uw Single Point of contact in alle communicatie met de auditor;
  • valideren en klaarzetten van audit data voor de auditor;
  • beoordeling van het audit-rapport;
  • interpretatieverschillen bediscussiëren met de auditor.

COMPAREX audit support bespaart u tijd doordat COMPAREX diverse handelingen in het audit proces voor u uit handen neemt en u bijstaat in het hele proces. U heeft hierdoor op ieder moment de beschikking over de kennis binnen COMPAREX zodat het audit proces zo efficiënt mogelijk verloopt.

Veel organisaties kiezen ervoor om een deel van de SAM activiteiten zelf uit te voeren. Voor veel medewerkers van onze klanten is SAM echter een nieuw vakgebied waar ze vaak nog weinig tot geen ervaring mee hebben. De SAM & License Management trainingen van COMPAREX helpen uw medewerkers om de materie die zij in de dagelijkse praktijk tegenkomen te begrijpen.

Er zijn trainingen over SAM in het algemeen, specifiek gericht op de interpretatie van licentieregels of op het gebruik van het aangeboden SAM platform. De trainingen kunnen zowel op uw locatie als bij COMPAREX worden gegeven. Bij voorkeur wordt data van uw eigen organisatie gebruikt.

Wilt u een bedrijf overnemen, of een afdeling afsplitsen van uw organisatie? Dan is het goed om te weten welke software er binnen een dergelijke organisatie wordt gebruikt, en of er voldoende licenties aanwezig zijn. Kunt u deze licenties overnemen dan wel mee verkopen?

De verschillende software vendoren hanteren ieder hun eigen regels voor het overdragen, opsplitsen of opzeggen van contracten, licenties en onderhoudscontracten. De kennis en ervaring van COMPAREX helpt u deze trajecten te begeleiden en zo ongewenste financiële risico’s te minimaliseren.

Overige SAM services

More Just SAM

I am Just SAM. And I offer solutions for your organization.

More Smart SAM

I am Smart SAM. And I offer the brightest data driven advice.

More Genius SAM

I am Genius SAM. Leave your Software Asset Management to me.

Volg ons op LinkedIn voor het meest actuele nieuws en de meest interessante artikelen. Klik op de onderstaande link:

 Volg ons op LinkedIn

Neem contact op