SAM Plus - SAM as a Service van COMPAREX

Hoewel SAM een schat aan data oplevert, hebben veel organisaties behoefte aan advies op maat. Ook de vertaalslag van data naar bruikbare managementinformatie blijkt een uitdaging. COMPAREX biedt daarom naast Just SAM, Smart SAM en Genius SAM aanvullende diensten voor iedere organisatie. Zo behoort softwareherkenning voor bedrijfseigen applicaties tot de mogelijkheden.

Ook ontwikkelde COMPAREX een Portfolio Management Service. Deze tool kan op basis van willekeurige bronnen data inlezen, en biedt vervolgens informatie over uw software en gedateerde licenties.

SAM Plus omvat de volgende diensten:

Indien u naast de in de scope opgenomen vendor(en) behoefte heeft aan compliance rapportages van andere, specifieke vendoren, dan kunt u deze toevoegen aan de dienstverlening met deze optie. Ook voor deze vendoren levert COMPAREX een rapportage op waarin wij advies geven om het gebruik van uw licenties te optimaliseren en waar mogelijk kosten te besparen.

De COMPAREX Portfolio Management Service verrijkt de - door het SAM platform verzamelde data via de COMPAREX Profiler database. Hierdoor is het mogelijk om de geïnventariseerde applicaties te filteren op security risico’s, overlappende functionaliteiten, rationalisatiepotentieel, patch levels, malware of software die persoonlijke informatie verzamelt en zo een risico vormt voor naleving van de GDPR en AVG wetgeving en vanuit vele andere perspectieven.

Het Portfolio Management Platform geeft nog meer waardevolle data die onmisbaar is als u SAM binnen uw organisatie naar een hoger level wilt brengen en beter wilt kunnen sturen op uw licentiekosten.

De data die door het SAM platform is verzameld is een bron van informatie, waaruit niet alleen compliance risico’s naar voren komen, maar waaruit u nog veel meer inzichten verkrijgt die voorheen onzichtbaar waren binnen uw organisatie. Denk hierbij aan risico analyses wanneer u wilt migreren naar een nieuw platform, als u wilt overstappen op een ander softwarepakket of wanneer u bijvoorbeeld (een deel van) uw infrastructuur wilt gaan outsourcen.

Wij leggen de bevindingen en adviezen vast in een rapport en bespreken deze met u. Aan de hand van deze rapportage zijn deze risico’s inzichtelijk en kunt u binnen uw organisatie vervolgstappen bepalen om deze risico’s weg te nemen of te verlagen. Met deze rapportage zijn de belangrijkste SAM gerelateerde risico’s inzichtelijk en kunt u deze ter prioritering aan de interne organisatie voorgeleggen.

In de applicatie-herkenningsdatabase van de SAM tooling die COMPAREX gebruikt, zijn tienduizenden vendoren opgenomen en honderdduizenden applicaties. Ondanks deze uitgebreide database, is het goed mogelijk dat specifieke (en voor uw organisatie belangrijke) applicaties nog niet worden herkend. Denk aan maatwerk, zelfgebouwde applicaties of heel specifieke branchesoftware. Vanuit deze dienst voegen wij de benodigde applicatie-herkenningspatronen toe aan ons SAM platform, waardoor uw applicaties ook worden herkend en geïnventariseerd.

Het aangeboden SAM platform is een rijke bron van informatie, die momenteel in andere systemen binnen uw organisatie mogelijk handmatig vastgelegd wordt. Denk aan uw CMDB of ITSM tooling, waarin ook hard- en software-informatie is vastgelegd. Via de juiste integratie/connectoren met ons SAM platform, wordt deze tooling automatisch gevoed met de gewenste informatie, waardoor de gebruikers van deze systemen dagelijks up-to-date informatie zien in deze omgevingen. Dit bespaart uw medewerkers veel tijd op hun administratieve taken, verlaagt de risico’s op foutieve informatie en verhoogt daarmee de kwaliteit van de data die gebruikt wordt om beslissingen te nemen.

Hierdoor kunnen uw medewerkers beslissingen baseren op werkelijke feiten, heeft uw Service Desk toegang tot de meest actuele status van uw werkplekken en kan IT Finance de kosten voor software doorbelasten en de budgetten vaststellen op feiten.

Overige SAM services

More Just SAM

I am Just SAM. And I offer solutions for your organization.

More Smart SAM

I am Smart SAM. And I offer the brightest data driven advice.

More Genius SAM

I am Genius SAM. Leave your Software Asset Management to me.

Volg ons op LinkedIn voor het meest actuele nieuws en de meest interessante artikelen. Klik op de onderstaande link:

 Volg ons op LinkedIn

Neem contact op