Weet u wat uw licentiepositie is? Begin met de SAM Baseline service

Het bepalen van de optimale licentiepostie: SAM Baseline

De vraag "Wat is mijn licentiepositie?" is niet snel of eenvoudig te beantwoorden. De ICT-infrastructuur verandert continu. Denk aan: Cloud: SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) en IaaS (Infrastructure as a Service). Misschien zijn er fusies of overnames bij uw organisatie aan de orde geweest. En daarnaast is er nog een doolhof aan mogelijkheden om de licenties, met de verschillende licentiemetrics (bv. CPU vs. per Core, PVU, User Based etc.) in de verschillende contractvormen af te nemen.

Resultaat van de SAM Baseline

De grote vraag blijft in veel gevallen: wat is er geïnstalleerd aan software (van bijvoorbeeld Microsoft, Oracle of VMware) en welke licenties zijn aanwezig? Door het uitvoeren van een SAM Baseline krijgt u inzicht of u voldoet aan uw plichten en welke stappen u moet nemen om weer klaar te zijn voor de toekomst. Wij helpen u graag bij het opstellen van uw licentiepositie.

Doel van de SAM Baseline

Het doel van een SAM Baseline of de True-up Service is de ‘Effective License Position’ (ELP) van uw organisatie te bepalen. Hiervoor wordt een vergelijking gemaakt tussen:

  • de software die aangeboden wordt op werkplekken en servers, en de benodigde licenties hiervoor

versus

  • de licenties die geregistreerd staan op naam van uw organisatie bij de vendor.

Uitvoering van de SAM Baseline

Om het aantal devices, gebruikers, servers, CPU‘s, cores, computers en andere apparaten met software te meten, inventariseren wij uw infrastructuur en de aangeboden software. Dit doen wij door gebruik te maken van aanwezige bronnen en in sommige gevallen met behulp van een inventory solution. Voorafgaand aan het onderzoek nemen wij het gehele proces en de planning met u door. Een van onze technische consultants ondersteunt de uitrol van de inventory agent, maar het is in bijna alle gevallen gemakkelijk dit zelf uit te voeren.

Op basis van de verzamelde gegevens van het aantal geïnstalleerde applicaties, het gebruik van de applicaties en het aantal opgebouwde licentierechten, geven wij in de ’licentierapportage’ aan wat het benodigde aantal licenties is. Het rapport en de onderbouwing van alle gegevens bespreken we gezamenlijk.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de SAM Baseline service? Of hebt u vragen over het vaststellen van uw effectieve licentiepositie?

 Neem NU contact met ons op!

Volg ons op LinkedIn voor het meest actuele nieuws en de meest interessante artikelen. Klik op de onderstaande link:

 Volg ons op LinkedIn

Neem contact op