Een SAM Maturity Assessment geeft inzicht in en richting hoe u het SAM programma moet inrichten

Heeft u besloten om Software Asset Management (SAM) te gaan implementeren binnen uw organisatie? Uit onze ervaring blijkt dat er vaak geen eenduidig beeld is waar organisaties moeten beginnen en hoe zij het SAM programma moeten inrichten. Een SAM Maturity Assessment geeft inzicht in en richting aan dit proces.

SAM Maturity Assessment

Met een SAM Maturity Assessment inventariseren wij uw bestaande processen en doen wij voorstellen ter verbetering van de bestaande en uitbreiding middels nieuwe processen. Stap voor stap kunnen daarmee alle aan SAM gerelateerde processen in lijn worden gebracht met het SAM programma via een continue verbeterproces.

Onze Proces Consultants stellen middels interviews met de relevante stakeholders vast waar uw organisatie staat binnen het SAM volwassenheidsmodel. Op basis van de verzamelde kennis van uw organisatie, wordt er een roadmap gepresenteerd waarmee SAM naar een hoger niveau gebracht kan worden. Wat zijn de quick wins, welk doel zou u na moeten streven en hoe komt u daar? Het SAM Maturity Assessment geeft u inzicht in de relevante stappen om uw SAM programma succesvol te borgen in uw organisatie.

Doel van het SAM Maturity Assessment

Het primaire doel van een SAM Maturity Assessment is om een helder beeld te krijgen van uw huidige situatie. Uw huidige situatie vertalen wij naar een SAM Maturity level, op basis waarvan wij gerichte adviezen kunnen geven over de te nemen vervolgstappen.

Het is onze ervaring dat er twee belangrijke randvoorwaarden zijn voor succesvolle SAM-projecten:

  1. De verbeteringen moeten aansluiten bij de huidige situatie van uw organisatie
  2. De stappen zijn gebaseerd op een bredere visie op SAM.

Resultaat van het SAM Maturity Assessment

Als resultaat van het SAM Maturity Assessment ontvangt u een adviesrapport over de belangrijkste conclusies en de mogelijke vervolgstappen. Deze adviezen worden tevens gepresenteerd aan de medewerkers die binnen uw organisatie bij SAM betrokken zijn. Vervolgens kunt u de uitvoering van de activiteiten in één of meerdere (deel)projecten samen met ons realiseren.

Inspanning en kosten

De impact en kosten van een SAM Maturity Assessment zijn afhankelijk van uw specifieke situatie. Op basis van een voorbespreking verzorgen wij een voorstel op maat voor u.

Wilt u meer weten over het SAM Maturity Assessment? Of bent u benieuwd waar uw organisatie nu staat ten aanzien van Software Asset Management?

 Neem NU contact met ons op!

Volg ons op LinkedIn voor het meest actuele nieuws en de meest interessante artikelen. Klik op de onderstaande link:

 Volg ons op LinkedIn

Neem contact op