COMPAREX – Partner of Autodesk

Autodesk har mange forskjellige produkter å velge mellom. Har du problemer med å finne det programmet som passer for deg så ta kontakt med oss.

AutoCAD

Med AutoCAD kan du være trygg på tegningene dine. Sett fart på dokumentasjons- og detaljeringsarbeid med produktivitetsverktøy, og del arbeidet med TrustedDWG-teknologi. Se for deg selv hvordan de intelligente verktøyene i design- og dokumentasjonsprogramvaren AutoCAD lar deg jobbe raskere og hvordan CAD-funksjonene gjør tegningene dine mer nøyaktige. Vis tegningene dine tydeligere med slående visuell opplevelse og dokumenter i kontekst med koordinerte modeller.

Med Desktop Subscription får du tilgang til de nyeste oppdateringene og versjonene, personlig teknisk støtte, prioritetsstøtte i foraene og fleksibel lisensiering.

 

Funksjoner

Dokumentasjon

 • Forbedrede PDF-filer
 • Smart dimensjonering
 • Revisjonsskyer (forbedret)
 • Forbedret brukergrensesnitt
 • Båndgallerier
 • Ny fane-side
 • Hjelp-vindu
 • Kommandoforhåndsvisning
 • Intelligent Kommandolinje

Design

 • Slående visuell opplevelse
 • Koordineringsmodell
 • Virkelig databehandling (forbedret)
 • Kart på nett
 • Verktøy for uttrekk av flatekurver
 • Kontekstsensitivt PressPull-verktøy
 • 3D-friformsverktøy
 • Overflateanalyse
 • Kommandoer i tegneområdet

Tilkoblingsevne

 • Designinnmating
 • Tilkoblende tegneløsninger
 • TrustedDWG-teknologi
 • A360-tilkoblingsmuligheter
 • Inventor filimport
 • Deling på sosiale medier
 • PDF- støtte
 • AutoCAD 365-app
 • Materialbibliotek

Tilpasning

 • Sysvar-overvåker
 • Exchange Apps
 • Tilpasning og støttefil-synkronisering
 • Programmeringsgrensesnitt for spesialiserte applikasjoner
 • Båndgrensesnitt som kan tilpasses og utvides
 • Utviklingsstøtte

Høydepunkter for Mac

 • Dynamiske blokker
 • Støtte for Retina-skjerm
 • Datalenker
 • Layer State Manager
 • Hurtigvalg
 • Spesialiserte Mac-funksjoner

Med tegneprogramvaren AutoCAD LT for Windows og Mac OS X kan du designe raskere. Du får også levert nøyaktig dokumentasjon med den pålitelige teknologien TrustedDWG. Funksjonene i AutoCAD LT inkluderer rikere tegnekonteskt, mer omfattende lerreter og smarte verktøy som slående visuell opplevelse, smart dimensjonering og forbedrede PDF-filer.

Med Desktop Subscription får du tilgang til den nyeste programvaren for 2D-tegning, oppdateringer, personlig teknisk støtte, prioritert støtte i foraene og fleksible lisenser.

Funksjoner:

 • Få en slående visuell opplevelse
 • Forbedrede PDF-filer
 • Smart dimensjonering
 • Sysvar-overvåker
 • Revisjonssky (forbedret)
 • Ny fane-side
 • Båndgallerier
 • Designinnmating
 • Kommandoforhåndsvisning
 • TrustedDWB-teknologi
 • Forbedret brukergrensesnitt
 • AutoCAD LT for Mac ( ny)

AutoCad Civil 3Der en design- og dokumentasjonsløsning som blir brukt for infrastruktur som støtter arbeidsflyter innen bygningsinformasjonsmodellering(BIM). Leverer bedre prosjekter, opprettholder mer konsistente data og reager raskere på endringer. Med AutoCAD Civil 3D-programvaren kan du vise byggeteknikkvideoer og bilder. Disse verktøyene støtter bygningsinformasjonsmodellerings (BIM)-prosessen bidrar til å redusere tiden det tar å tegne, analysere og implementere endringer. Du kan også automatisere tidkrevende arbeidsoppgaver for å effektivisere arbeidsflytene i prosjektet. Opprett, organiser og del prosjektinformasjon enkelt med både Vault Professional og AutoCAD Civil 3D.

Med Desktop Subscription får du tilgang til de nyeste oppdateringene og versjonene, personlig teknisk støtte, prioritert støtte i foraene, fleksibel lisensiering og mer.
 

Funksjoner

Bygnings-
onstruksjon

 • Korridordesign (forbedret)
 • Trykkrørnettverk (forbedret)
 • Gravitasjonsrørnettverk (forbedret)
 • Gradering
 • Parselldesign
 • Bromodellering
 • Geoteknisk modellering
 • Skinnelayout
 • Tegn konsepter med InfraWorks 360

Infrastrukturtegning & dokumentasjon

 • Tegnestandarder
 • Byggedokumentasjon (forbedret)
 • Kartproduksjon
 • Rapporter og tabeller

GPS-landmåling & datainnsamling

 • Datatilgang og deling
 • Flatemodellering
 • Basiskartopprettelse
 • Gjengivelse av virkelige scenarioer (forbedret)

Visualisering & analyse

 • Kart- og byggteknikkanalyse
 • Analyse av overflatevann og avløp
 • Modellanalyse
 • Visuell analyse
 • River & flood analysis
 • AutoCAD Civil 3D med 3ds Max

Samarbeid

 • Bruk AutoCAD Civil 3D med InfraWorks 360 Ny
 • IFC-eksport Ny
 • AutoCAD Civil 3D with Vault Professional (forbedret)
 • AutoCAD Civil 3D med Navisworks
 • AutoCAD Civil 3D med Revit Structure
 • Kompatibilitet med tidligere versjoner
 • Skybasert samarbeid
 • Datasnarveier og referanser (forbedret)

Med AutoCAD Map 3D-programvare får du tilgang til GIS- og CAD-data som støtter planlegging, design og datastyring. Med AutoCAD Map 3D-programvare kan du få tilgang til og bruke CAD- og GIS-data fra en rekke kilder.

Når du kjøper en engangslisens med Maintenance Subscription, får du de nyeste oppdateringene, fleksibel lisensiering, støtte på nettet og e-læring. Det tilbys ikke oppgraderinger uten Maintenance Subscription.

Funksjoner

Verktøy for GIS-analyse & planlegging

 • Analyseverktøy
 • Koordinatsystemer & geolokalisering (forbedret)
 • Opprett koordinatsystemer (forbedret)
 • Opprett og rediger symboler
 • Dynamiske verktøytips og lenker

Bransjedatamodellering & –styring

 • Datastyringsverktøy (forbedret)
 • Tilgang til bransjemodeller i flere formater (forbedret)
 • Arbeidsflyt og funksjonsregler
 • Konverter data til intelligente bransjemodeller (forbedret)
 • Konfigurer lineære referansesystemer
 • Bransjemodellanalyse

Publisering & interoperabilitet

 • Bruk bransjemodelldata når du er frakoblet
 • Skrivebord til nett med A360
 • Publiser direkte på nettet
 • Interoperabilitet med AutoCAD- og GIS-programvare
 • Datautveksling med 3D planleggings-/designverktøy
 • Dynamiske kartforklaringer, nordpiler og skalasøyler
 • Raster, gradnett og kartbøker

Topografitilgang & -redigering

 • Topografiske data direkte fra kilden (forbedret)
 • Datatilgang og -styring
 • Landmålingsfunksjoner
 • Overflate- og punktskyverktøy (forbedret)

Revit er en BIM-programvare for bygningskonstruksjon og bygge- og anleggsvirksomhet. Dette inkludert funksjoner for arkitektdesign, VVS og elektro og strukturell konstruksjon. En lisens for Revit 2016 er tilgjengelig for kjøp som en del av Building Design Suite Premium og Ultimate.

Desktop Subscription på Building Design Suite Premium eller Ultimate gir tilgang til Revit-programmer til laveste oppstartskostnad. Hold deg oppdatert med de nyeste versjonene, og dra nytte av fleksible lisensrettigheter, utvalgte skytjenester og teknisk støtte.

Funksjoner

Kjerne

 • Forbedret programvareytelse ny
 • Navigering under ny tegning ny
 • Automatisk tilknyttede visninger i PDF-eksporter ny
 • Reveal Constraints-modus ny
 • Dynamo grafisk programmeringsgrensesnitt ny
 • Arbeid i perspektivvisninger ny

A360 samarbeid for Revit

 • Forbedringer av interoperabilitet ny
 • Modellfil og aggregering av data
 • Revidering av hele prosjekt
 • NWD- og DWF-publisering
 • Effektivisert samarbeid
 • Måleverktøy

Konstruksjon

 • Verktøy for planlegging av konstruksjonssted ny
 • Konstruksjonsmodellering
 • Materialforbruk
 • Forskjøvne visninger

Prosjektvisning

 • Skyrendering
 • Forbedringer av Autodesk-rendering
 • Forbedringer av gjengivelse av virkelige scenarioer
 • Sanntidsnavigering
 • Prosjektrevidering for hele teamet
 • Støttede filformater
 • Autodesk-rendering

CAD-arktitekt

 • Project Solon energiinformasjon ny
 • Verktøy for planlegging av konstruksjonssted
 • Designvisualisering i 3D
 • Belysningsanalyse for Revit
 • Energianalyse for Revit
 • Verktøy for punktskyer Konstruksjonsteknikk
 • Forbedret integrasjon mellom Revit og Structural Analysis-programvaren ny
 • Medlemskrefter for tilkoblingsdesign ny
 • Toveislenker, fleranalysepakker
 • Flermaterialmodellering
 • Strukturell analytisk modell

Dette er programvaren for samarbeid og databehandling. Vault hjelper med å organisere, håndtere og spore opprettelse av data, simulering og dokumentasjonsprosesser for design,- ingeniør- og konstruksjonsteam. Få større kontroll over designdata med revisjonsstyringsfunksjoner, og finn og gjenbruk designdata raskt for enklere håndtering av din design- og konstruksjonsinformasjon.

Funksjoner

Grunnleggende databehandling

 • Datastandardisering ny
 • Direkte CAD-integrering
 • Hurtig datasøking
 • Gjenbruk av data
 • Strømlinjeformet PDM-arbeidsforløp (forbedret)
 • Simultandesign
 • Automatisert databehandling
 • Enkel administrasjon og konfigurasjon
 • Plattformkompatibilitet
 • Sentralt sted for prosjektdata
 • Hurtig, fleksibel distribusjon
 • Microsoft Office-integrering

Utvid dataadministrasjonen

 • Webklient (forbedret) ny
 • Dokumenthåndtering for dem som ikke bruker CAD
 • Microsoft SharePoint-integrering
 • Integrering av forretningssystemer
 • Vault-tilgang for personer som ikke bruker CAD

Produktdatabehandling for produksjon

 • Item- og BOM-forbedringer ny
 • Visuell databehandling for Inventor
 • Prosjekter og rapportering
 • Endringskontroll
 • Håndtering av stykklister
 • Automatiserte endringsordrer
 • Fleksibel datasikkerhet
 • Egendefinerte objekter
 • Skalerbarhet for flere steder
 • Tilpasningsmulighet
 • Samleplotting for automatiserte oppgaver

Prosjektsamarbeid for AEC

 • Integrering med Autodesk-programvare
 • Microsoft SharePoint-integrering
 • Skalerbarhet for flere steder for større grupper
 • Skyforbindelse med Buzzsaw
 • Sikker og kontrollert datatilgang
 • Oppfanging av historikk og milepæler
 • Standard innhold for hele prosjektteamet
 • Active Directory-godkjenning
 • Administrer Outlook-kommunikasjon
 • Prosjektlivssykluser
 • Integrering av forretningssystemer

Kontakt oss

All facts and news about Autodesk and AutoCAD products you find at the  official website of Autodesk.