COMPAREX – Partner of Clue

Clue Premium

Markedets mest omfattende elektroniske ordbok for næringslivet. Ordboken inneholder ord og uttrykk fra mer enn 200 ulike fagområder i tillegg til generelt forretningsspråk og dagligtale.

Clue Teknisk

Fagordboken for bransjer som eksempelvis bygg og anlegg, tele og data, olje og offshore. Inneholder i tillegg generelt forretningsspråk og dagligtale.

Clue Økonomisk/Juridisk

Fagordboken for alle som arbeider innenfor jus og økonomi. Noen fagområder: finans, forsikring, regnskap, revisjon og offentlig forvaltning. Inneholder i tillegg generelt forretningsspråk og dagligtale.

Clue Basis

En generell forretningsordbok som også inneholder dagligtale. Ordboken er inkludert i både Clue Premium, Clue Teknisk og Clue Økonomisk/juridisk.

Clue konseptavtale –alt i én avtale!

Dette er en fleksibel avtale som inkluderer alle bedriftens medarbeidere og gir ubegrenset tilgang til alle produktene. Norges største fagordbok Clue Premium med alle tilgjengelige språk er inkludert. Dere velger selv hvilke språk og løsninger dere vil benytte.

Clue konseptavtale anbefales til bedrifter med mer enn 10 medarbeidere.

Avtalen omfatter:

  • Installasjon på PC, Mac, servere og mobile enheter
  • Aksess både online og offline
  • Oppdatering av programvare og innhold
  • Gratis brukerstøtte

Disse ordbøkene kom i ny versjon i 2014:

  • Engelsk-norsk/norsk-engelsk
  • Fransk-norsk/norsk-fransk
  • Spansk-norsk/norsk-spansk
  • Svensk-engelsk/engelsk-svensk
  • Polsk-engelsk/engelsk-polsk
  • Tysk-norsk/norsk-tysk

I tillegg har Clue lansert enspråklige ordbøker på fransk, tysk og spansk som følger med språkpar til og fra disse tre språkene.

Alle kunder som har installert siste versjon av Clue, 10.0 og har en aktiv vedlikeholdsavtale, har fått oppdateringene tilsendt automatisk.

Din kontakt