COMPAREX – Partner of Clue

Clue digital ordbok er spesielt laget for å møte næringslivets språkbehov og dekker alt fra generelt forretningsspråk og dagligtale, til avansert fagterminologi innen områder som blant annet økonomi, jus, medisin og mange tekniske fagområder.

Den er enkel å bruke. Clue er rask og søker mens du skriver. Ordboken viser utfyllende oppslag og forklaringer for å sikre at man bruker riktig ord i rett sammenheng.

Clue finnes for alle enheter. Du kan bruke ordboken på PC og Mac, i nettleseren og som app for iOS og Android.

Ordboken er utviklet i samarbeid med norsk næringsliv, fagredaktører og oversettere. Med ny teknologi følger også ny terminologi, og denne legger vi inn i ordbøkene våre kontinuerlig.

Inkludert i abonnementet er oppdateringer (både innholdsmessig og funksjonelle), samt gratis brukerstøtte.

 

Språk

Clue leveres som språkpar – du får oppslag begge veier. Tilgjengelige språkpar:

•    Norsk / engelsk
•    Svensk / engelsk
•    Dansk / engelsk
•    Finsk / engelsk
•    Fransk / engelsk
•    Fransk / norsk
•    Spansk / engelsk
•    Spansk / norsk
•    Tysk / norsk
•    Polsk / engelsk
•    Portugisisk / engelsk
•    Russisk/engelsk

Enspråklige ordbøker leveres kostnadsfritt til alle kunder:

•    Engelsk
•    Norsk (bokmål)
•    Norsk (nynorsk)
•    Dansk
•    Fransk
•    Tysk
•    Spansk
•    Svensk
•    Skandinavisk (dansk / norsk / svensk)
 

4 ulike fagordbøker

Clue Premium
Markedets mest omfattende digitale ordbok for næringslivet og inneholder alle Clue-ordbøkene. Clue Premium inneholder ord og uttrykk fra mer enn 200 ulike fagområder i tillegg til generelt forretningsspråk og dagligtale.

Clue Teknisk
Fagordboken for bransjer som eksempelvis bygg og anlegg, tele og data, olje og offshore. Inneholder i tillegg generelt forretningsspråk og dagligtale.

Clue Økonomisk/Juridisk
Fagordboken for alle som arbeider innenfor jus og økonomi. Noen fagområder: finans, forsikring, regnskap, revisjon og offentlig forvaltning. Inneholder i tillegg generelt forretningsspråk og dagligtale.

Clue Basis
En generell forretningsordbok som også inneholder dagligtale. Ordboken er inkludert i både Clue Premium, Clue Teknisk og Clue Økonomisk/juridisk.
 

Løsninger

Enkeltlisenser
Det finnes to alternativer for å abonnere på enkeltlisenser:

  • Clue Online: Gjennom en nettleser får du tilgang til Clue Online enten du bruker PC, Mac, mobil eller nettbrett.
  • Clue Offline: Denne gir deg tilgang til Clue gjennom installasjon på din PC eller Mac. Tilgang til Clue Online er inkludert i dette abonnementet. Clue Offline kan installeres på server til minimum 5 navngitte brukere.


Total Online
Total Online er en gunstig løsning for alle typer bedrifter med over 20 ansatte. Markedets største fagordbok, Clue Premium, med alle tilgjengelige språk er inkludert. Avtalen er enkel å administrere og gir tilgang til Clue for alle ansatte både i nettleser og på mobile enheter. Avtalen inkluderer brukerstøtte.

Total Offline Pluss
Total Offline Pluss er en avtale som anbefales til bedrifter med mer enn 10 medarbeidere. Dette er en fleksibel avtale til alle bedriftens medarbeidere som gir ubegrenset tilgang til markedets største fagordbok, Clue Premium, med alle tilgjengelige språk. Avtalen omfatter installasjon på PC, Mac, servere og mobile enheter, tilgang både online og offline. Avtalen inkluderer oppdatering av programvare og innhold, samt fri brukerstøtte.

Total Akademisk og Total Skole
Dette er en fleksibel avtale som gir tilgang til Clue for både studenter og ansatte. Vi tilpasser løsningen etter behov og dere får tilgang til det samme språkverktøyet som brukes i næringslivet. Avtalen inneholder Clue Premium — markedets største fagordbok med alle språk, oppdatering av programvare og innhold, samt fri brukerstøtte. Avtalen inkluderer installasjon på PC, Mac og servere, og bruk av Clue Online. Clue Online kan brukes i FEIDE.

Din kontakt