COMPAREX Vendor section

Mange bedrifter som ønsker å få bedre kontroll over sin klient park og spesielt deres mobile enheter, men ikke føler behov for å øke administrasjonen eller kostnadene involvert for å implementere et nytt produkt som Microsoft System Center. En løsning på dette er den skybaserte program, Microsoft Intune.

Intune består av en web-basert konsoll som administrator logger seg på og lage retningslinjer for hvordan du ønsker at kundene skal samhandle med Intune. Deretter laster man ned retningslinjer til en agent i form av en MSI pakken som skal installeres på alle klienter som vil bli håndtert av Intune. Dette kan gjøres manuelt eller ved hjelp som en Group Policy i Active Directory. Deretter laster Agenten i sin tur ned klientens nødvendig del av Intune for å bli administrert gjennom produktet, som Microsofts eget antivirusprodukt kalt Intune Malware Protection.

Med Microsoft Intune, får du:

  • Virusbeskyttelse
  • Windows Enterprise lisens
  • Fjernhjelp
  • Varelager
  • Rapportering
  • Programvaredistribusjon
  • Virtualization
  • Alarmfunksjon

Enterprise Mobility Suite (EMS)

Microsoft har også en pakke som heter Enterprise Mobility Suite, der ikke bare Microsoft Intune er inkludert, men også Azure AD premie, Azure Rights Management, som utfyller produktet.