COMPAREX Vendor section

Hvis du foretrekker å leie programvare, så er EAS alternativet. Du får de samme fordelene som gis i en Enterprise Agreement og til en rimelig pris. Forskjellen er at når avtalen går ut, eier du ikke lisensene lenger.

Når EAS avtalen utløper kan du fornye EAS avtalen for tre nye år, eller kjøpe ut avtalen, eller heve avtalen. Om avtalen heves, må all programvare avinstalleres. Velger du å kjøpe ut lisensene vil du bli informert om gjeldende utkjøps pris når kontrakten er inngått og du har rett til å kjøpe ut den versjonen som brukes når kontrakten utløper.

Supplerende avtale under Enterprise Agreement

Dette er en underavtale til Enterprise Agreement, for kunder som ønsker å standardisere på Microsoft-plattform (SQL Server, SharePoint, Visual Studio, BizTalk). Hvis du har en blanding av gamle og nye produkt-versjoner på applikasjonsplattformen får du tilgang til den nyeste teknologien med lave innledende kostnader. Det er også gode priser på tilleggsproduktene som kan legges til avtalen i løpet av kontraktsperioden.

Med en ECI-avtale kan man tegne seg for både en EA eller en EAS og er for de organisasjoner som ønsker å standardisere seg på en Microsoft infrastruktur plattform (Windows Server, System Center, virtualisering.) En ECI-kontrakt gir deg en plattform for serveradministrasjon og sikkerhet. Avtalen gir deg også et godt fundament til å bygge en effektiv, pålitelig og sikkert datasenter.

Fordeler med Enterprise Agreement og Enterprise Agreement Subscription

Rabatt

Enterprise Desktop gir deg rett til en bestemt plattform. Hvis du velger Desktop Professional eller Enterprise Desktop-plattformen, får du 15% rabatt på komponentene.

Garanti

De produktene som velges når EA-avtalen inngås, får du faste priser på i en treårs-periode. Produkter som legges til i avtaleperioden, betales det for på årstellingen som foretas en gang i året, true-up.

Nye versjoner

Du vil ha rett til nye versjoner av produktet uten ekstra kostnad så snart de kommer på markedet.

Samsvar med lisensforskrifter

Når alle dine data er inkludert i en EA-avtale, og du har automatisk tilgang til alle nye versjoner av produktene, vil det bli enklere å administrere programvaren og du får også bedre sikkerhet og kontroll. Noe som igjen vil føre til redusert administrativt arbeid.

Programvare behov blir møtt i Enterprise Agreement (EA). Årlig betaling forenkler administrasjonen og tilgangen til produktene blir enklere og tilpasse etter avtalens struktur.

Distribuert kostnader

Betalingen er delt i tre like store årlige avdrag gjort på tellinger i avtalen. Første gang er når kontrakten blir signert.

Fire forskjellige prisnivåer

Det er fire forskjellige prisnivåer som avhenger av investeringer som er gjort, det vil si hvor mange datamaskiner / ansatte de vil standardisere programvare til.

A 250 til 2 399 PCer ansatte
B 2 400 - 5 999 PCer ansatte
C 6 000 - 14 999 PCer ansatte
D 15 000 eller flere PCer ansatte

Det er to forskjellige plattformer å velge mellom. Plattformene er Professional Desktop og Enterprise Desktop, når man standardiser lisenser for alle sine datamaskiner gjennom å kjøpe en Enterprise Agreement eller Enterprise Agreement Subscription avtale. Plattformene er to forskjellige programvarepakker som er valgt utfra de større organisasjonene som allerede bruker disse avtalene.

Enten du velger å kjøpe lisensene gjennom en EA eller leie gjennom en EAS, velger du mellom grunnleggende plattformer for din standardisering.

Professional Desktop

 • Office Professional
 • Windows Enterprise Upgrade
 • Core CAL-, en pakke av klientadgangslisenser som gir klientene (PC eller ansatte) tilgang til de mest brukte server funksjoner
 • Windows Server CAL
 • Exchange Server Standard CAL
 • SharePoint Server Standard CAL
 • System Center Configuration Manager Client ML
 • Communicator standard CAL
 • Forefront Endpoint Protection

Enterprise Desktop

 • Office Professional
 • Windows Enterprise Upgrade
 • Enterprise CAL (ECAL), en pakke av klientadgangslisenser som gir klientene (PC eller ansatte) tilgang til serverfunksjoner som er vanlig å bruke i et mer avansert IT-miljø
 • Core CAL
 • Lync Server Enterprise CAL
 • SharePoint Server Enterprise CAL
 • Exchange Server Enterprise CAL
 • Active Directory Rights Management Services CAL
 • System Center Client Management Suite
 • Forefront Protection Suite
 • Forefront Unified Access Gateway CAL

Du kan velge å kjøpe flere produkter til EA-avtaler (produkter som ikke er nødvendig til alle dine PCer / ansatt), for eksempel utviklingsverktøyet Visual Studio, Visio, Project, eller Dynamics CRM, og lisenser for server-produkter (Windows og Exchange, SQL og SharePoint ).

Plattform-produkter og andre produkter er valgt når kontrakten er inngått og får faste priser og betales i årlige avdrag over tre år.

En avtale med integrert innkjøp for Online service, programvare og Software Assurance.

Microsoft Products and Services Agreement (MPSA er en ny grunnleggende avtale som forenkler lisensieringen via volumlisensavtale betraktelig. MPSA er enkelt ettersom den samler alle de vanlige betingelsene fra en enkle volumlisensavtale til en enkle kontrakt for alle typer organisasjoner.

Korte fakta

 • Avtalen gjelder for minst 250 brukere/maskiner
 • En enkel avtale med integrert innkjøp for online services, programvare og Software Assurance.
 • Innkjøpskonto (purchasing account) som gjør det mulig for deg å definere og omdefinere din organisasjons innkjøpstruktur og omfatter hele organisasjonen, spesielle avdelinger, eller arbeidsgrupper- alt for å få en lettere kapitalforvalting.
 • Den beste prisen ved å samle alle kjøp via av elektronisk tjeneste og programvare.
 • Faste priser under avtalen
 • 25-36 måneder lang avtaleperiode

Hent dine innkjøp og tilganger med en innkjøpskonto (Purchasing Account)

En innkjøpskonto som hver enhet i organisasjonen som er uavhengig kan kjøpe og administrere online tjenester og programvare. Hver innkjøpskonto er knyttet til organisasjonens MPSA gjennom den juridiske personen som er ansvarlig for avtalen. Strukturen i de ulike innkjøpskontoene er fleksibel og tillater deg å definere og redefinere organisasjonens innkjøpsstruktur ettersom organisasjonene forandrer seg. Du kan definere og navngi disse kontoene på den måten som passer til organisasjonens innkjøpsstruktur. Du kan også registrere innkjøps kontoer for flere typer organisasjoner, slik som kommersielle, faglig og offentlige institusjoner gjennom MPSA. Alle kjøp (programvare og nettbaserte tjenester) fra alle kjøpskontoer vil bli knyttet til din MPSA. I tillegg er de automatisk konsolidert, avhengig av typen organisasjon slik at du får den beste kvantumsrabatten.

Nytt og forbedret system og verktøy

I tillegg til å optimalisere sin lisensstruktur, har Microsoft laget nye systemer og verktøy for å hjelpe deg som kunde og oss som samarbeidspartner. Disse verktøyene forenkler forvaltningen av midlene ervervet gjennom MPSA. Den nye portalen, har Microsoft Volume Licensing Center (MVLC) et intuitivt og brukervennlig grensesnitt for å få en så god oversikt som mulig. Ved å bruke MVLC, kan du også tildele hvem i organisasjonen som kan bruke elektroniske tjenester og administrere Software Assurance-fordeler i hele organisasjonen. Forenkler hvordan du får tilgang til og administrere dine Software Assurance-fordeler.

Forenkler hvordan du får tilgang til og administrere dine Software Assurance-fordeler.