COMPAREX Vendor section

Microsoft Products and Services Agreement (MPSA er en ny grunnleggende avtale som forenkler lisensieringen via volumlisensavtale betraktelig. MPSA er enkelt ettersom den samler alle de vanlige betingelsene fra en enkle volumlisensavtale til en enkle kontrakt for alle typer organisasjoner.

Korte Fakta

  • Avtalen gjelder for minst 250 brukere/maskiner
  • En enkel avtale med integrert innkjøp for online services, programvare og Software Assurance.
  • Innkjøpskonto (purchasing account) som gjør det mulig for deg å definere og omdefinere din organisasjons innkjøpstruktur og omfatter hele organisasjonen, spesielle avdelinger, eller arbeidsgrupper- alt for å få en lettere kapitalforvalting.
  • Den beste prisen ved å samle alle kjøp via av elektronisk tjeneste og programvare.
  • Faste priser under avtalen
  • 25-36 måneder lang avtaleperiode

Hent dine innkjøp og tilganger med en innkjøpskonto (Purchasing Account)

En innkjøpskonto som hver enhet i organisasjonen som er uavhengig kan kjøpe og administrere online tjenester og programvare. Hver innkjøpskonto er knyttet til organisasjonens MPSA gjennom den juridiske personen som er ansvarlig for avtalen. Strukturen i de ulike innkjøpskontoene er fleksibel og tillater deg å definere og redefinere organisasjonens innkjøpsstruktur ettersom organisasjonene forandrer seg. Du kan definere og navngi disse kontoene på den måten som passer til organisasjonens innkjøpsstruktur. Du kan også registrere innkjøps kontoer for flere typer organisasjoner, slik som kommersielle, faglig og offentlige institusjoner gjennom MPSA. Alle kjøp (programvare og nettbaserte tjenester) fra alle kjøpskontoer vil bli knyttet til din MPSA. I tillegg er de automatisk konsolidert, avhengig av typen organisasjon slik at du får den beste kvantumsrabatten.

Nytt og forbedret system og verktøy

I tillegg til å optimalisere sin lisensstruktur, har Microsoft laget nye systemer og verktøy for å hjelpe deg som kunde og oss som samarbeidspartner. Disse verktøyene forenkler forvaltningen av midlene gjennom MPSA. Den nye portalen, har Microsoft Volume Licensing Center (MVLC) et intuitivt og brukervennlig grensesnitt for å få en så god oversikt som mulig. Ved å bruke MVLC, kan du også tildele hvem i organisasjonen som kan bruke elektroniske tjenester og administrere Software Assurance-fordeler i hele organisasjonen.

Forenkler hvordan du får tilgang til og administrere dine Software Assurance-fordeler.