Bestilling

Bestilling kan du gjøre via å sende en e-post til kundeservice@comparex.no, eller på telefon 23 05 55 00. Vår kontortid er fra 08.00 til 16.00 alle hverdager.

Kreditt

Som registrert virksomhet er det mulighet for å få kreditt hos oss. Vi oppretter en konto mens du venter og ber deg i den forbindelse oppgi organisasjonsnummeret til ditt firma. Vi foretar på dette grunnlag en kredittsjekk og vil etter egen vurdering sette kredittvilkår. Offentlige institusjoner vil uten videre søknad få tildelt kreditt.

Betalingsbetingelser

Overskrides betalingsfrist vil det påløpe morarenter i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m., og eventuelle gebyrer i forbindelse med innkrevning.

Priser

Alle priser og beløp er oppgitt uten mva og frakt.

Levering og risikoovergang

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, går risikoen over på kjøperen i det varene er overgitt til den transportør som skal forestå forsendelsen.

Salgspant

COMPAREX har salgspant i de solgte varer til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av omkostninger og renter, jfr. pantelovens §§ 3-14 flg.

Copyright

Alle elementer på COMPAREX's internettsider samt internettsidene i sin helhet er blant annet beskyttet av "Lov om opphavsrett til åndsverk" og må ikke kopieres eller etterlignes, verken helt eller delvis. Man kan ikke kopiere eller videresende logoer, grafikk, tekst, lyd eller bilder fra COMPAREX's internettsider med mindre COMPAREX har gitt skriftlig tillatelse til dette.

Ansvar for feil

COMPAREX Norge AS har vært svært grundig med utarbeidelsen av dette nettstedet. Det er imidlertid ingen garanti for at dette er riktig, komplett og oppdatert.

I følge loven er COMPAREX Norge AS som en tjenestetilbyder ansvarlig for de opplysninger som virksomheten stiller til rådighet. COMPAREX Norge AS er ikke forpliktet til å overvåke informasjon som overføres eller lagres av tredjeparter. Selskapet er ikke forpliktet til å etterforske saker som kan indikere ulovlig aktivitet. Dette påvirker ikke plikten til å fjerne visse opplysninger eller forhindre bruken av slike opplysninger under lovens generelle rekkevidde.

COMPAREX Norge AS  kan ikke holdes ansvarlig i denne forbindelse før selskapet har blitt gjort oppmerksom på en bestemt ulovlig handling. Når COMPAREX Norge AS blir oppmerksom på slike ulovlige aktiviteter, vil dette ulovlige innhold bli fjernet umiddelbart.

COMPAREX Norge AS sin nettside inneholder lenker til andre nettsteder som tilhører tredjeparter. COMPAREX Norge AS har ingen innflytelse på innholdet på disse nettstedene. Det kan derfor ikke gis garantier vedrørende innholdet på disse nettstedene. Det er alltid pålydende tilbyder eller webstedets operatør som er ansvarlig for innholdet på sider det er lenket til. På det tidspunkt disse lenkene ble opprettet var en vurdering av hvorvidt disse områdene kan inneholde ulovlig innhold, og det ble ikke funnet slikt innhold. COMPAREX Norge AS kan ikke forventes å kontinuerlig overvåke innholdet i hver lenke, uten at det er klar mistanke om at de inneholder ulovlig innhold. Hvis COMPAREX Norge AS blir oppmerksom på slike ulovlig innhold, vil koblingen bli fjernet umiddelbart eller bli deaktivert.

Hvis det bes om personopplysninger (for eksempel navn, adresser, e-post etc) på COMPAREX Norge AS sine nettsider, vil det alltid være frivillig, så lenge det lar seg gjøre mulig.

Det er uttrykkelig uttalt at tredjeparter i samsvar med lovbestemmelser ikke har lov til å bruke kontaktdataene publisert på dette nettstedet til å sende uønsket salgs- og informasjonsmateriale. Operatørene av dette nettstedet forbeholder seg uttrykkelig retten til å saksøke dersom de mottar uønsket markedsføring materiale som spam via e-post. COMPAREX Norge AS  skal streber etter alltid å respektere andres opphavsrett. Vi sørger for at dette skjer ved å bruke informasjon som vi har samlet, kjøpt, lisensiert eller som anses lisensfri.

Innhold og informasjon utarbeidet av COMPAREX Norge AS, og som er tilgjengelig på dette nettstedet, er underlagt norsk lov om opphavsrett. Bidrag fra tredjeparter som sådan. Enhver kopiering, bearbeiding, formidling og ethvert bruk som overstiger det som tillates av åndsverkloven krever skriftlig tillatelse av forfatteren. Filnedlastinger fra internett og kopier av denne siden er kun tillatt for private formål og kan ikke brukes kommersielt.

Pris- og trykkfeil

COMPAREX Norge AS tar forbehold om skrive- /pris- og trykkfeil og forbeholder seg retten til å endre gjeldende priser samt prisstruktur uten varsel.

Contact Us