• COMPAREX Blog

  Klęski żywiołowe
  Data Center i
  Cloud

10.07.2017 | COMPAREX Group - Blog Team

Klęski żywiołowe są niestety coraz częstszym zjawiskiem. Częstotliwość występowania gwałtownych burz, powodzi i huraganowych wiatrów bardzo wzrosła w ostatnich dekadach, stanowiąc zagrożenie nie tylko dla życia ludzi, lecz również dla bezpieczeństwa firm. W razie awarii centrum przetwarzania danych firmy stają przed widmem znacznych strat dochodów i paraliżu całej infrastruktury informatycznej.


Zabezpiecz centrum przetwarzania danych przed klęskami żywiołowymi

Klęski żywiołowe są niestety coraz częstszym zjawiskiem. Częstotliwość występowania gwałtownych burz, powodzi i huraganowych wiatrów bardzo wzrosła w ostatnich dekadach, stanowiąc zagrożenie nie tylko dla życia ludzi, lecz również dla bezpieczeństwa firm. W razie awarii centrum przetwarzania danych firmy stają przed widmem znacznych strat dochodów i paraliżu całej infrastruktury informatycznej. Konieczne jest podjęcie działań zapobiegawczych! W dalszej części artykułu opisano sposoby ochrony centrum przetwarzania danych przed klęskami żywiołowymi.

Jakie są zagrożenia związane z awarią centrum przetwarzania danych w wyniku klęski żywiołowej?

 • Statystyki są przerażające: Co druga firma korzystająca z centrum przetwarzania danych w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Turcji jest niewystarczająco przygotowana na klęski żywiołowe, mimo że częstotliwość występowania huraganowych wiatrów, gwałtownych burz, trzęsień ziemi i w szczególności powodzi stale rośnie.

Oto z jakimi zagrożeniami wiąże się powódź – przykładowo – prowadząca do awarii centrum przetwarzania danych:

 • utrata kluczowych danych firmy (np. danych dotyczących patentów, danych klientów);
 • awaria kluczowych dla działalności firmy systemów produkcyjnych (np. serwerów, systemów pocztowych, ERP, CRM);
 • niedostępność funkcji oferowanych przez witrynę internetową (np. funkcja składania zamówień przez klientów);
 • paraliż całej firmy;
 • ogromne straty dochodów.

Co można zrobić, aby chronić centrum przetwarzania danych przed klęskami żywiołowymi?

Najprostsze rozwiązanie


Regularne tworzenie kopii zapasowych danych ma kluczowe znaczenie w zabezpieczeniu danych przed utratą w razie sytuacji awaryjnych. Jednak dane nadmiarowe są bezwartościowe bez aplikacji i systemów zapewniających do nich dostęp. Oznacza to, że obok kopii zapasowych danych konieczne jest zapewnienie zabezpieczenia w postaci nadmiarowej infrastruktury informatycznej dla utrzymania wydajnej pracy systemów w razie awarii. Eksperci mówią w takich przypadkach o odzyskiwaniu danych z kopii zapasowych oraz odzyskiwaniu danych po awarii, co pozwala użytkownikom na korzystanie z odzyskanych danych w celu jak najszybszego aktywowania najważniejszych aplikacji w nadmiarowym systemie.

Wiele firm korzysta z wewnętrznych awaryjnych centrów przetwarzania danych. Jednak wartość tego rodzaju rozwiązań wewnętrznych wiąże się z dużymi ograniczeniami w przypadku klęski żywiołowej, która zniszczy takie centra wraz z podstawowym centrum przetwarzania danych. Dlatego sensownym rozwiązaniem jest awaryjne centrum przetwarzania danych w innej lokalizacji.

Istnieje kilka sposób na zapewnienie takiego rodzaju kopii zapasowej w lokalizacji zewnętrznej:

 1. Samodzielne zbudowanie awaryjnego centrum przetwarzania danych w innej lokalizacji.
 2. Wynajęcie pamięci masowej w zewnętrznym centrum przetwarzania danych jako specjalnej usługi u zewnętrznego usługodawcy.
 3. Utworzenie awaryjnego centrum przetwarzania danych w chmurze.

Pierwsze dwie opcje bardzo łatwo mogą okazać się bardzo kosztowne. Kopie zapasowe i rozwiązania odzyskiwania danych po awarii w chmurze są nie tylko mniej kosztowne, lecz zapewniają o wiele większą swobodę.

Co charakteryzuje awaryjne centrum przetwarzania danych w chmurze?

Odzyskiwanie danych z kopii zapasowych oraz odzyskiwanie danych po awarii w jednym:

Chmura zapewnia wysoką dostępność kopii zapasowych przechowywanych w lokalizacji zewnętrznej, a także rozwiązanie do odzyskiwania danych po awarii. Oznacza to, że zabezpieczona zostanie wydajność systemów użytkownika i aktywowane zostaną kopie zapasowe danych o kluczowym znaczeniu. W razie awarii możliwe będzie uruchomienie systemów oraz korzystanie z danych bezpośrednio w chmurze.

Odzyskiwanie danych po kompletnych awariach oraz awariach ad hoc:

 • Nie ma znaczenia, czy kompletna awaria infrastruktury informatycznej została spowodowana powodzią, burzą czy inną klęską żywiołową, lub czy nagłej awarii uległy tylko niektóre komponenty – rozwiązanie w chmurze zawsze będzie dostępne, zapobiegając bardzo kosztownym przestojom.

Niestandardowe rozwiązania:

Użytkownik nie musi sporządzać gotowych planów awaryjnych. Awaryjne centrum przetwarzania danych w chmurze pozwala na aktywowanie i dezaktywowanie zasobów w zależności od budżetu i wymogów w zakresie bezpieczeństwa, dostosowując rozwiązanie do indywidualnych potrzeb. Taka skalowalność jest zdecydowanie korzystna w porównaniu do rozwiązań zewnętrznych.

Ekonomiczne rozwiązanie dzięki płatnościom za wykorzystane usługi:

 • W chmurze użytkownik płaci tylko za to, z czego rzeczywiście korzysta. Jeśli klęska żywiołowa nie nastąpi i wszystkie możliwości obliczeniowe nie zostaną wykorzystane, użytkownik będzie musiał zapłacić tylko minimalne koszty wykonywania kopii zapasowych danych. Oznacza to, że rozwiązania w postaci tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania danych po awarii w chmurze są bardziej ekonomiczne niż lokalne awaryjne centra przetwarzania danych.

Azure Consulting

Microsoft Azure w 3 krokach: Mierz: Zacznij od Azure Workload Assesment. Zarządzaj: Nasz Technical Account Manager pomoże Ci w opracowaniu długoterminowej strategii Azure. Konsultuj: Nasze konsultacje to unikalna możliwość bezpośredniej współpracy z ekspertami COMPAREX i Microsoft..

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej? Wyślij swoje zapytanie, nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.

Bądź na bieżąco

  Aby regularnie otrzymywać aktualne informacje i artykuły od firmy COMPAREX, kliknij poniżej:
  Bądź z nami w LinkedIn

Udostępnij treść