• COMPAREX Blog

  Tworzenie
  i przypisywanie
  zadań w outlook

23.08.2018 | Krzysztof Jóźwiak

Tworzenie i przypisywanie zadań w Outlook. W programie Outlook można łączyć różne zadania w listy zadań i rozszerzać o przypomnienia i śledzenie zmian


Tworzenie i przypisywanie zadań w Outlook

Wiele osób przechowuje listę rzeczy, które należy wykonać — na papierze, w arkuszu kalkulacyjnym lub przy użyciu kombinacji papieru i elektronicznych metod. W programie Outlook można łączyć różne zadania w listy zadań i rozszerzać o przypomnienia i śledzenie zmian.

 

Tworzenie zadań

 

 1. Kliknij pozycję Zadania > Nowe zadanie lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift+K.

 2. W polu Temat wpisz nazwę zadania.

 3. Jeśli jest to możliwe, ustaw wartości Data rozpoczęcia lub Data ukończenia.

 4. Za pomocą pozycji Priorytet ustaw priorytet zadania.

 5. Jeśli chcesz otrzymać przypomnienie w oknie podręcznym, zaznacz pole wyboru Przypomnienie i ustaw datę oraz godzinę przypomnienia.

 6. Kliknij pozycję Zadanie > Zapisz i zamknij.

 

Tworzenie zadania na podstawie wiadomości

Tworzenie zadania na podstawie zawartości wiadomości e-mail, pozwala na nie wprowadzanie wszystkich informacji. Zamiast tego kliknij wiadomość i przeciągnij ją do Zadań na pasku nawigacyjnym.

Zawartość wiadomości (oprócz załączników) jest kopiowana do treści nowego zadania. Tak utworzone zadanie niczym nie różni się od zadania utworzonego od podstaw, natomiast pozwala na zaoszczędzenie czasu — zawartość wiadomości jest kopiowana automatycznie. Podobnie jak w przypadku innych zadań, można ustawić datę ukończenia, dodać przypomnienie lub przydzielić zadanie komuś innemu. Zadania można również tworzyć, przeciągając kontakty, elementy kalendarza i notatki do Zadań na pasku nawigacyjnym.

 

Tworzenie zadania na podstawie wiadomości a oflagowanie wiadomości

Po oflagowaniu wiadomości e-mail jest ona wyświetlana na liście zadań do wykonania w widoku Zadania. Usunięcie wiadomości powoduje również jej usunięcie z listy zadań do wykonania w widoku Zadania. Oflagowanie wiadomości nie powoduje utworzenia oddzielnego zadania.

W przypadku utworzenia zadania na podstawie wiadomości w sposób opisany wyżej utworzone zadanie jest niezależne od wiadomości. Mimo usunięcia wiadomości zadanie pozostaje dostępne wraz ze skopiowaną zawartością wiadomości.

 

Przypisywanie i śledzenie zadań

 1. Oprócz tworzenia zadań, można utworzyć zadania i przypisać je innym osobom.
 2. Na pasek nawigacyjny kliknij pozycję Zadania, a następnie kliknij przycisk Nowe zadanie lub otwórz istniejące zadanie.

 1. Kliknij pozycję Przydziel zadanie.
 2. W polu Do wpisz nazwę albo adres e-mail.
 3. Jeśli zadanie ma być powtarzane, kliknij przycisk Cykl, wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK. Kliknij pozycję Wyślij.

Po otwarciu zadania, które zostały przydzielone, możesz sprawdzać postęp przydzielonych zadań przy użyciu pola Wykonano %, którą można aktualizować po wysłaniu, można również wykonać raport o stanie przydzielonego zadania.

Śledzenie zadań przypisanych innej osobie.

 1. Na pasku nawigacyjnym kliknij pozycję Zadania.
 2. Kliknij pozycję Widok > Zmień widok > Przydzielone.

Jeśli przydzielone zadania nie są wyświetlane, może to oznaczać, że program Outlook nie został skonfigurowany do przechowywania kopii przydzielonych zadań. W obszarze Opcje zadań zaznacz pole wyboru Aktualizuj moją listę zadań, używając kopii zadań, które przydzielam innym osobom.

 

Włączenie tej opcji nie powoduje rozpoczęcia śledzenia wcześniej przydzielonych zadań, śledzone będą zadania przydzielone od momentu włączenia opcji.

 

E-BOOK: Multitasking HERO - 6 porad jak zbudować w organizacji #ModernWorkplace

 • Najlepsze praktyki, tips & trick w codziennej pracy, jak ujarzmić #ModernWorplace.
 • Office 365 - biznesowa platforma Twojej produktywności w #ModernWorkplace
 • Analiza i wskazówki - do 6 wybranych aplikacji w ramach Office 365 : Outlook, Skype for Business, OneDrive for Business, Sway, Planner i Microsoft Teams.

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej? Wyślij swoje zapytanie, nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.

Bądź na bieżąco

  Aby regularnie otrzymywać aktualne informacje i artykuły od firmy COMPAREX, kliknij poniżej:
  Bądź z nami w LinkedIn

Share this Article

Contact Us

Krzysztof Jóźwiak

Krzysztof Jóźwiak

Technical Account Manager / PreSales