• COMPAREX Cloud Solutions

    4 kroki
    doskonałości SAM

02.03.2017 | PL blog

SAM może pomagać organizacjom lepiej rozumieć kwestie dotyczące licencji oprogramowania oraz ich zakupu. Pozwala również unikać duplikacji oraz redukować wydatki na oprogramowaniem, a także eliminować ryzyko i koszty związane z audytami dostawców.


Autorzy: Erik Moll i Rik Shaap - COMPAREX USA

 

Wraz ze wzrostem świadomości zarządzania oprogramowaniem (Software Asset Management, SAM) rosną korzyści firmy.

SAM może pomagać organizacjom lepiej rozumieć kwestie dotyczące licencjonowania oprogramowania oraz jego zakupów. Pozwala również unikać duplikacji funkcjonalności oraz redukować wydatki związane z oprogramowaniem,  a także eliminować ryzyko i koszty związane z formalnymi audytami dostawców. Aby maksymalne wykorzystać możliwości SAM należy  zastosować kilka sprawdzonych praktyk. Zdaniem Rika Schaapa, konsultanta ds. zarządzania oprogramowaniem w COMPAREX Canada, firmy dążące do doskonałości w praktykowaniu SAM powinny stosować się do czterech zasad podczas różnych etapów wdrożenia.

 

1 Krok:

Odpowiednia inwentaryzacja (techniczna oraz handlowa) – „Pierwszy krok efektywnej praktyki SAM to kontrola licencji” – twierdzi Schaap. – „90% narzędzi SAM koncentruje się jednak wyłącznie na inwentaryzacji technicznej.” Inwentaryzacja handlowa obejmuje wszystkie umowy licencyjne, dane ERP i informacje dotyczące zakupów, które są następnie – w ramach zautomatyzowanego procesu - porównywane z danymi z inwentaryzacji technicznej oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach końcowych. To prowadzi do kolejnej ważnej praktyki.

 

2 Krok:

Automatyzacja (prawie) wszystkiego – efektywna platforma SAM powinna w maksymalnie dostępny sposób automatyzować procesy. Przykładowo: stosowane przez COMPAREX rozwiązanie SAM2GO Profiler na podstawie wewnętrznych identyfikatorów porównuje zinwentaryzowane dane, korzystając z wbudowanej bazy zawierającej niemal milion produktów (od prawie 14.000 dostawców). Z powodzeniem automatyzuje to proces inwentaryzacji. Nawet w 80-85%, przygotowując ekspertów ds. licencjonowania do przeprowadzenia bilansu licencji.

 

3 Krok:

Optymalizacja – właśnie tu zarządzanie oprogramowaniem SAM generuje zwrot z inwestycji poprzez optymalizację i racjonalne wykorzystanie oprogramowania. Rozwiązanie SAM powinno mapować oba zbiory inwentaryzacyjne pod kątem rozbieżności, ale także zwracać szczególną uwagę na sposób wykorzystywania oprogramowania. Dostawcy oprogramowania stale rozbudowują aplikacje, coraz częściej wprowadzając funkcje oferowane już w innych produktach. „Na przykład: ile trzeba mieć w firmie zainstalowanych programów do czytania plików PDF?” – pyta retorycznie Schaap. – „Czy naprawdę potrzebujemy czterech różnych programów do wykonywania tego samego zadania?” Efektywne rozwiązanie SAM  wyszukuje i wskazuje właśnie takie obszary optymalizacji oprogramowania.

 

4 Krok:

Transparentność danych jest niezbędna, ale kluczowa jest specjalistyczna wiedza – celem SAM jest lepsze zrozumienie i podejmowanie strategicznych decyzji w zakresie zakupu i wdrażania oprogramowania. Nie da się tego zrobić bez zapewnienia dostępu do szczegółowych w formie rozbudowanego pulpitu z wieloma funkcjami, ale to nie wystarczy – mówi Erik Moll, Dyrektor ds. Cyfrowej Transformacji w COMPAREX Canada. „Można mieć najlepsze raporty świata, ale potrzebny jest ekspert albo raczej eksperci, którzy potrafią zinterpretować, przeanalizować i oszacować dane” – mówi. – „Wynika to z faktu, że nie podejmujemy decyzji w oparciu o dane; decyzje podejmujemy na podstawie informacji.” Moll zauważa, że trudno jest znaleźć pojedynczego człowieka, który posiada specjalistyczną wiedzę niezbędną na tematy: inwentaryzacji oprogramowania, zrozumienia zasad licencjonowania wśród tysięcy różnych dostawców, możliwości optymalizacji oprogramowania, standardów zakupu, globalnych cenników i upustów i wielu innych. Właśnie wtedy do gry wkracza SAM2GO - Managed SAM as a Service. „Pojedyncza osoba nie jest w stanie zarządzać wszystkimi regułami i danymi, ale zespół ekspertów SAM2GO z łatwością poradzi sobie z tym wyzwaniem” – mówi.

 

Zdaniem Molla, poprzez optymalizację i automatyzację poszczególnych procesów SAM organizacje mogą osiągać znacznie więcej oraz wykorzystywać SAM do prawdziwej transformacji IT.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o Software Asset Management? Wypełnij poniższy formularz, nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej? Wyślij swoje zapytanie, nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.

Bądź na bieżąco

  Aby regularnie otrzymywać aktualne informacje i artykuły od firmy COMPAREX, kliknij poniżej:
  Bądź z nami w LinkedIn

Share this Article