• COMPAREX Cloud Solutions

  Transformacja IT
  poprzez SAM

02.03.2017 | PL blog

Firmy wdrażające najlepsze praktyki SAM mogą korzystać z tego rozwiązania, aby wspomagać dalsze rewolucyjne zmiany w IT.


Autorzy: Jason MacKay i Erik Moll - Comparex Canada

 

Firmy wdrażające najlepsze praktyki SAM mogą korzystać z tego rozwiązania, aby wspomagać dalsze rewolucyjne zmiany w IT.

Zarządzanie zasobami oprogramowania (SAM) może być pomocne dla działu IT do przeprowadzenia transformacji z systemu ukierunkowanego ściśle na oszczędzanie kosztów i zwrot z inwestycji do osiągnięcia pozycji „brokerów wartości” – twierdzi Erik Moll, Dyrektor ds. Cyfrowej Transformacji w Comparex Canada. To następny krok dla wielu organizacji IT, ale wymaga zmiany nastawienia.

Podkreśla, że aby wykorzystanie procesów SAM do takiej zmiany transformacyjnej było możliwe, trzeba przestać postrzegać to rozwiązanie, jako jednorazowy projekt i wprowadzić je, jako stalą, bieżącą praktykę. „Korzyści, jakie możemy osiągnąć dzięki postrzeganiu SAM, jako stałego procesu, a nie rozwiązania stosowanego tylko podczas audytu lub w razie wystąpienia problemu – są po prostu oszałamiające” – mówi Moll.
Wraz z przejściem firm do chmury lub infrastruktury hybrydowej w celu osiągnięcia większej elastyczności i sprawności działań, IT musi być w stanie kontynuować pełne zarządzanie środowiskiem z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Te obszary działania mogą oczywiście być pozornie sprzeczne, zdaniem Molla, ale bieżąca praktyka SAM może pomóc działowi IT w spełnieniu obu tych potrzeb poprzez umożliwienie rzeczywistej kontroli nad oprogramowaniem.

Zazwyczaj firmom jednak brakuje zasobów, specjalistycznej wiedzy i danych niezbędnych do wdrożenia takich procesów SAM. Moll wskazuje na SAM w formie usługi, na przykład COMPAREX SAM2GO, jako sposób na pokonanie tej przeszkody.

Dodatkowo, oprócz bezpośrednich korzyści oferowanych przez SAM, czyli: zwiększenia wydajności i efektywności zakupowej, oszczędności wynikających z optymalizacji oprogramowania oraz zmniejszenia ryzyka związanego z audytami, poprzez wdrożenie najlepszych praktyk ,może zapewnić działowi IT wiele korzyści transformacyjnych:

 

 • Harmonizacja strategiczna – SAM to podstawa zarządzania zgodnością i ryzykiem oprogramowania. Wiedza, którą rozwiązanie to dostarcza na temat portfolio oprogramowania, oferuje przejrzystość, wspiera standaryzację i poprawia budżetowanie. Firmy mogą także lepiej prognozować potrzeby, ponieważ dane dotyczące pomiarów i użytkowania oprogramowania tworzą podstawy  do optymalnego wykorzystania licencji.

 

 • Przewaga konkurencyjna – dzięki wiedzy wynikającej z wdrożenia SAM firmy mogą mieć pewność, co do aktualności i bezpieczeństwa ich oprogramowania, a dokumentacja licencyjna może być zarządzana centralnie. Takie informacje są jeszcze bardziej istotne w czasie fuzji i przejęć spółek. Dodatkowym atutem jest możliwość uniknięcia zakupów najnowszych wersji oprogramowania lub aktualizacji, jeżeli nie są niezbędne.

 

 • Zadowolenie pracowników – wdrożenie SAM może zapewnić pracownikom dostęp do narzędzi potrzebnych do wykonywania ich zadań z maksymalną efektywnością. Dodatkowo przełożeni i pracownicy mogą łatwiej uzasadnić zakup oprogramowania potrzebnego do zwiększenia produktywności oraz dotrzymywać terminów z większą niezawodnością. W razie problemów z oprogramowaniem zaawansowane procesy SAM pomagają zapewnić szybkie rozwiązanie zgłoszonych problemów technicznych.

 

 • „Budując własne procesy SAM, trzeba albo mieć tę bezcenną wiedzę, albo zapłacić za jej pozyskanie” – mówi Mackay. – „Nie ma takiego człowieka, który w pojedynkę posiadałby tak szeroką i dogłębną wiedzę o każdym dostawcy, każdej umowie licencyjnej, aplikacji i ofercie.”                                                                                                                                                        „Zespół konsultantów korzystających z rozbudowanej bazy danych na temat dostawców i oprogramowania może jednak pomóc w wykorzystaniu SAM dla celów prawdziwej transformacji IT.”

 

 • Spokój ducha – jako podstawa prawidłowego zarządzania oprogramowaniem, SAM umożliwia firmom wdrażanie zasad i procedur, które redukują liczbę nieautoryzowanych pobrań oprogramowania, a tym samym potencjalnych wirusów, które mogą zainfekować sieć. Systemy kopii bezpieczeństwa i  Disaster Recovery są doskonalone przy pomocy szczegółowych informacji pozyskanych poprzez monitorowanie całego oprogramowania.

 

 • Zgodność licencyjna– SAM zapewnia automatyzację i standaryzację procesów, a także wymusza ich uproszczenie. Dział IT może wtedy skoncentrować się na optymalnym wspieraniu głównych celów firmy. Daje to pewność, że używane w firmie oprogramowanie zostało zakupione w sposób legalny, spełniający wymogi licencyjne, jest bezpieczne oraz pozbawione ryzyka nieoczekiwanej awarii systemów IT czy całej firmy.

 

 • Elastyczność zasobów IT – SAM może skrócić czas dostosowania się firmy do zmiennych warunków. „Dzięki wdrożeniu procesów SAM firmy mogą wykorzystywać swoje zasoby IT, aby móc efektywnie i szybko reagować na warunki rynkowe i możliwości sprzedażowe” – mówi Jason Mackay, Dyrektor Generalny COMPAREX Canada. – „SAM prowadzi do zwiększenia dostępności wysokiej jakości informacji, a tym samym lepszego podejmowania decyzji i osiągnięcia wyższego poziomu doskonałości operacyjnej.” Moll podkreśla, że wiedza ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu  dzięki  SAM. Tylko dzięki zdolności sprawnego analizowania zasobów oprogramowania i danych dotyczących użytkowania oczami eksperta można przekształcić te dane w praktyczne informacje służące do transformacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Software Asset Management? Wypełnij poniższy formularz, nasz ekspert skontaktuje się z Tobą

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej? Wyślij swoje zapytanie, nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.

Bądź na bieżąco

  Aby regularnie otrzymywać aktualne informacje i artykuły od firmy COMPAREX, kliknij poniżej:
  Bądź z nami w LinkedIn

Share this Article