• COMPAREX

  Informacje prasowe

COMPAREX Hybrid Cloud Appliance – strategiczna współpraca na rynku chmurowym

Warszawa, 17.12.2014 – Na polski rynek rozwiązań chmurowych wkracza nowe rozwiązanie – COMPAREX Hybrid Cloud Appliance. Jest to efekt strategicznej współpracy firm: Microsoft (warstwa oprogramowania, środowisko chmury publicznej), Dell (warstwa sprzętowa) oraz COMPAREX (integracja rozwiązania, autorskie narzędzia). Rozwiązanie jest gotowym do pracy, skonfigurowanym systemem chmurowym on-premise, który stanowi pomost do platformy Microsoft Azure.

Współpraca trzech firm w obszarze chmury hybrydowej jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie tym środowiskiem oraz konieczność sprostania wymaganiom prawnym lub branżowych w kwestii przetwarzania danych. Rozpoznawalne, wysokiej klasy komp onenty Dell, łatwe w integracji z istniejącymi rozwiązaniami środowisko Microsoft oraz znajomość specyfiki potrzeb polskich klientów oraz doświadczenie integracyjne firmy COMPAREX pozwoliły stworzyć gotowy, przetestowany i dojrzały system, oferujący daleko idące dopasowanie do potrzeb klienta.

„Technologie pozwalające budować hybrydy są dostępne na rynku co najmniej od kilku lat. Teraz jednak nastąpił moment, kiedy producenci sprzętu, we współpracy z dostawcami usług chmurowych postanowili połączyć siły i ustandaryzować wspólne rozwiązania. Wraz z rozwiązaniem COMPAREX Hybrid Cloud Appliance, podążamy tym właśnie nurtem. Mamy jednak możliwość świadczenia usług lokalnych i dopasowania produktu do sytuacji konkretnego klienta. Jesteśmy jednocześnie producentem rozwiązania hybrydowego, dostawcą usług doradczych i firmą wdrożeniową. Powoduje to, że nasz produkt jest w pełni dopasowany do specyfiki polskiego rynku, uzupełniony lokalnym wsparciem technicznym oraz szeregiem dodatkowych usług” – powiedział Michał Jędrzejczak, Microsoft Technology Consultant w firmie COMPAREX.

Platforma COMPAREX Hybrid Cloud Appliance zapewnia użytkownikom te same mechanizmy, które stoją u podstaw chmury publicznej Microsoft Azure, ale w ramach lokalnego centrum danych. Jej fundament stanowi środowisko chmury prywatnej, oferujące możliwość łatwej rozbudowy wybranych elementów do chmury publicznej. Klient zachowuje pełną kontrolę nad miejscem i sposobem przetwarzania danych. Rozwiązanie charakteryzuje wysoka skalowalność i łatwa rozbudowa o kolejne elementy zwiększające moc obliczeniową, a także możliwość zastosowania w różnych scenariuszach zgodnie z obowiązującymi w organizacji politykami. Jest dedykowane dla dużych i średnich firm sektora finansowego, telekomunikacyjnego i przemysłowego.

„Od dawna zachęcamy Partnerów do wykorzystywania technologii Microsoft w swoich autorskich rozwiązaniach i czerpania dodatkowych zysków z takiego modelu. COMPAREX Hybrid Cloud Appliance jest znakomitym przykładem takiego podejścia. Jego unikalną wartość na rynku stanowi sposób integracji wszystkich komponentów w gotowy, łatwy do wdrożenia system, który z pewnością pozwoli przełamać dotychczasowe bariery i ograniczenia co do implementacji środowisk chmurowych w wielu organizacjach” – powiedział Marek Zamłyński, dyrektor pionu produktów serwerowych w polskim oddziale Microsoft.

COMPAREX Hybrid Cloud Appliance jest oferowany w dwóch wariantach. Standard to oferta dająca prekonfigurowany system, wymagający prostej parametryzacji. Wdrożenie wariantu Premium jest poprzedzone analizą pozwalającą określić, co należy zmodyfikować względem wersji standardowej, a następnie dopasowany zgodnie z potrzebami klienta. W opcji Premium możliwy jest też model outsourcingu zarządzania chmurą hybrydową zbudowaną w oparciu o COMPAREX Hybrid Cloud Appliance.

Za sprzedaż i wdrożenie rozwiązania odpowiada COMPAREX. Rozliczenie wykorzystania zasobów chmury publicznej prowadzone jest według faktycznego użycia jej zasobów.

Elementy rozwiązania COMPAREX Hybrid Cloud Appliance

Komponenty sprzętowe uwzględniające redundancję:

 • Dwa węzły obliczeniowe (48 procesorów wirtualnych 2,2 GHz, 256 GB RAM, 600 GB wewnętrzne HDD 10k RPM)
 • Współdzielona przestrzeń dyskowa - dyski SSD i HDD, deduplikacja, tiering (400 GB SSD, 2,4 TB HDD RAW Storage)
 • Dedykowana infrastruktura sieciowa (48x 1Gbit port)
 • Szafa typu rack 24U 19”
 • Hybrid Storage Appliance (StorSimple) (pojemność szacunkowa 50 TB)

Komponenty oprogramowania:

 • Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter (prawo do uruchamiania nielimitowanej ilości wirtualnych systemów operacyjnych Windows Server)
 • Wirtualizator Hyper-V (wirtualizacja serwerów, sieci, systemów dyskowych)
 • Klastry niezawodnościowe (równoważenie obciążeń, automatyczne odtwarzanie w przypadku awarii)
 • Hyper-V Replica (automatyczne centrum zapasowe)
 • Microsoft System Center 2012 R2 Datacenter – zarządzanie środowiskiem bez limitu ilości maszyn wirtualnych
 • Zarządzanie zwirtualizowanym centrum danych (Private, Hybrid Cloud), możliwe również kontrolowanie systemów VMware
 • Monitoring (wszystkie elementy rozwiązania)
 • Zarządzanie zmianą (inwentaryzacje, aktualizacje, zgodność konfiguracji)
 • Automatyczne kopie zapasowe środowiska (lokalne, w zdalnej lokalizacji, w chmurze publicznej)
 • Automatyzacja procesów zarządzania (obsługa zgłaszanych incydentów, nadzorowanie procesów samoobsługi użytkowników)
 • COMPAREX Management Pack
 • Integracja interfejsu chmury prywatnej i publicznej
 • Wprowadzenie dodatkowych mechanizmów samoobsługi w systemie.

Informacja prasowa (PDF)

Kontakt