• COMPAREX

    Informacje prasowe

Microsoft przyznaje COMPAREX tytuł Światowego Partnera w Chmurze Roku 2014

Lipsk, 25.03.2015 – Firma COMPAREX zdobyła tytuł Światowego Partnera w Chmurze Roku 2014, przyznawany przez dostawcę globalnym firmom o statusie Licensing Solution Provider (LSP). Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w marcu podczas Konferencji Partnerów EMEA Microsoft 2015, zorganizowanej w Dublinie.

Tytuł Światowy Partner EMEA Microsoft w Chmurze Roku 2014 stanowi dowód uznania dla wzrostu przychodów w zakresie produktów Microsoft w chmurze, Office 365 i Azure, w okresie od lipca do grudnia 2014 r. W tym sektorze firma COMPAREX odnotowała najwyższy wzrost spośród wszystkich firm o statusie Licensing Solution Provider. Przychody firmy COMPAREX z tytułu produktów w chmurze poszybowały w górę o ponad 100% we wskazanym okresie.

Holger Pfister, Wiceprezes Wykonawczy ds. Partnerów w firmie COMPAREX, postrzega to wyróżnienie jako potwierdzenie obrania właściwego kierunku przez firmę:
„Za maksymalnie trzy lata przeważająca większość licencji na oprogramowanie będzie sprzedawana jako część modeli chmury. Jesteśmy już doskonale przygotowani do spełniania potrzeb tego nowego rynku, nie tylko dzięki naszej specjalistycznej wiedzy na temat chmury, ale przede wszystkim dzięki usługom zarządzanym, które oferujemy dodatkowo, na przykład rozwiązaniu „SAM2GO“. Ponadto nasz rozwój w zakresie produktów Microsoft w chmurze wyraźnie wskazuje, że rozwiązania w publicznej chmurze są coraz lepiej akceptowane na naszym zasadniczym rynku europejskim.“

 

Kontakt