• COMPAREX

    Informacje prasowe

COMPAREX zdobywa status Indirect Microsoft Cloud Solution Provider Distributor w obrębie UE i EFTA

Lipsk, 17.10.2016 – Firma Microsoft powitała globalną Grupę COMPAREX w kręgu wybranych firm o statusie Indirect Cloud Solution Provider (CSP). Na dzień dzisiejszy firma COMPAREX będzie funkcjonować jako jeden z nielicznych kluczowych dystrybutorów CSP dla resellerów w obrębie UE i EFTA. Firma zakwalifikowała się do tej wiodącej roli z uwagi na swój zasięg geograficzny, w pełni zautomatyzowane procesy rozliczeniowe i doskonałą reputację w dziedzinie usług dotyczących oprogramowania i kompetencji w zakresie licencji.

W ramach programu dostawców CSP partnerzy COMPAREX mogą rejestrować swoich klientów w usługach w chmurze Microsoft, takich jak Office 365 i Azure. Zarządzają relacjami z klientami, procesami rozliczeniowymi, zapewniają wsparcie techniczne i funkcjonują jako pojedynczy punkt kontaktu dla klientów. COMPAREX, jako pośredni dystrybutor CSP, będzie dostawcą kompleksowym i umożliwi swoim partnerom nie tylko dostarczanie rozwiązań w chmurze Microsoft do ich klientów. Firma będzie wspierać resellerów poprzez świadczenie kompletnych usług i wsparcia oraz rozliczeń za pośrednictwem w pełni zautomatyzowanego COMPAREX Cloud Center. Usługi COMPAREX o wartości dodanej obejmują między innymi MultiVendor HelpDesk na drugim i trzecim poziomie oraz szkolenia dla personelu. Dzięki partnerstwu z firmą COMPAREX resellerzy mogą oferować nowe rozwiązania i większą wartość dla swoich klientów bez dokonywania inwestycji. Portfolio firmy obejmuje oprogramowanie pochodzące od ponad 3000 dostawców, w tym szeroki zakres produktów z hostingu. Grupa COMPAREX prowadzi spółki zależne w 21 krajach w obrębie tylko UE i EFTA, a 35 na całym świecie.

„Jesteśmy ogromnie dumni z otrzymania tej strategicznie ważnej roli pośredniego dostawcy CSP” – mówi Holger Pfister, Wiceprezes Wykonawczy ds. Partnerów. – „Ten krok stanowi dowód zaufania firmy Microsoft wobec firmy COMPAREX, i wybiega daleko w przyszłość dostarczania oprogramowania.”

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.comparex.com/csp

Kontakt