• COMPAREX

    Informacje prasowe

COMPAREX podpisał globalną umowę o partnerstwie z firmą Snow Software

Lipsk, 13.09.2018 – Alliance to offer organizations combined excellence in SAM solutions and know-how

COMPAREX, globalny dostawca usług IT i jedna z wiodących firm specjalizujących się w SAM na świecie, ogłosił nawiązanie globalnego partnerstwa z firmą Snow Software (Snow), światowym liderem w dziedzinie zarządzania aktywami oprogramowania (SAM) i wydatkami w chmurze. Wcześniejsze lokalne umowy, zawarte dla ponad 200 wspólnych klientów, zostaną zastąpione przez jedną, globalną umowę pomiędzy firmami.

COMPAREX jest obecnie w trakcie reorganizacji usługi zarządzania SAM, która ma zostać uruchomiona w drugiej połowie 2018 roku. W ramach umowy ze Snow, COMPAREX włączy technologie Snow do swojej oferty zarządzanych usług (managed services).

Podczas podpisywania umowy, Axel Kling, prezes Snow CEO, powiedział: „Cieszymy się, że COMPAREX został Globalnym Partnerem Strategicznym Snow, co dowodzi jak bardzo firma Comparex jest zaangażowana w kreowanie sukcesu swoich klientów, poprzez pomoc w optymalizacji wydatków na technologie i odzyskanie kontroli nad środowiskiem IT”.

Thomas Reich, CEO COMPAREX powiedział: "W świecie szybko rozwijającej się technologii i zwiększonej adaptacji usług w chmurze, organizacje bardziej niż kiedykolwiek potrzebują prostego sposobu na odzyskanie kontroli nad posiadanymi przez siebie zasobami oprogramowania i zapewnienie, że dostarczają one wartości dla biznesu. COMPAREX SAM Managed Services zapewni organizacjom o indywidualnych potrzebach, wszystkie te elementy. Cieszymy się, że Snow dołączył do nas i pomógł nam wynieść naszą usługę zarządzania SAM na wyższy poziom.

Firma Snow została niedawno uznana przez ekspertów branżowych w inauguracyjnej inicjatywie Gartner Magic Quadrant for Software Asset Management Tools* za lidera, oraz przez klientów  w Gartner Peer Insights 2018 w obszarze narzędzi SAM.

* Gartner, "Magic Quadrant for Software Asset Management Tools" autorstwa Rogera Williamsa, April Adams, Matt Corsi, 16 kwietnia 2018

Informacje o Gartner Magic Quadrant:

Gartner nie wspiera żadnego producenta, produktu lub usługi przedstawionych w publikacjach badawczych i nie zaleca użytkownikom technologii wybierania tylko tych dostawców, którzy mają najwyższe oceny lub inne oznaczenia. Publikacje badawcze Gartnera składają się z opinii organizacji badawczej Gartner i nie powinny być interpretowane jako stwierdzenie faktu. Gartner zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do tych badań, w tym wszelkich gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Informacje o Gartner Peer Insights:

Peer Insights jest internetową platformą przeglądu i oceny oprogramowania i usług IT, które są pisane i czytane przez specjalistów IT i decydentów technologicznych. Celem jest pomoc liderom IT w podejmowaniu bardziej wnikliwych decyzji zakupowych oraz pomoc dostawcom technologii w ulepszaniu ich produktów poprzez otrzymywanie obiektywnych, bezstronnych informacji zwrotnych od swoich klientów. Gartner Peer Insights zawiera ponad 70 000 zweryfikowanych opinii na ponad 200 rynkach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gartner.com/reviews/home.

Informacje o Snow Software

Snow Software ma siedzibę w Sztokholmie, Szwecji, ale posiada swoje z biura na całym świecie.
Jest to największy dedykowany twórca rozwiązań SAM zaprojektowanych w celu zapewnienia, że inwestycja w oprogramowanie dla przedsiębiorstw to dobrze wydane pieniądze.
Aby uzyskać najnowsze informacje na temat Snow, odwiedź stronę: https://www.snowsoftware.com

Download the full press release (PDF)

Kontakt