• COMPAREX Cloud Solutions

    Referencje

Microsoft Azure jako platforma dla systemu ERP spółki.

Matras jest liderem dystrybucji książek na polskim rynku. W 180 księgarniach na terenie całego kraju spółka oferuje ponad 100 000 tytułów książek i kilka milionów egzemplarzy od literatury pięknej poprzez biografie po książki dla dzieci.

Zarządzanie i ewidencja zbioru zlokalizowanego w centrum logistycznym i 180 placówkach wymaga korzystania z zaawansowanego systemu ERP. Dynamiczny rozwój spółki wymusił zmianę wykorzystywanego systemu ERP i przeniesienie na platformę Microsoft Azure. Wybór chmury podyktowany został specyfiką branży i związaną z nią sezonowością cyklów sprzedaży i obsługi wielokrotnie większej ilości zapytań w określonych okresach.

W okresie od marca do maja 2016 r. COMPAREX Poland zaprojektował i dostarczył platformę dla wdrożenia systemu ERP bazującego na systemie chmury publicznej Microsoft Azure. Współpraca z obejmowała integrację posiadanej warstwy sieciowej z chmurą publiczną, powołanie maszyn wirtualnych dla środowisk produkcyjnych, testy funkcjonalne, wydajnościowe oraz testy bezpieczeństwa na każdym etapie projektu

Wysoka skalowalność wdrożonego rozwiązania połączona z łatwym dostosowaniem mocy obliczeniowej do sezonowości sprzedaży. Efektywny model rozliczania wykorzystanych zasobów – opłaty tylko za zużyte zasoby. Niskie koszty początkowe uruchomienia projektu – brak inwestycji w zakup nowego hardware – pełne wykorzystanie dotychczasowej infrastruktury IT spółki. Wysokie bezpieczeństwo systemu oraz odporność na awarie lokalnego środowiska.

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej? Wyślij swoje zapytanie, nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.

Kontakt

Inne tematy