• COMPAREX Cloud Solutions

    Referencje

IBM Power i Enterprise Storage - Bezpieczeństwo transakcji i płatności abonentów sieci PLAY

Operator telekomunikacyjny z którego usług korzysta już ponad 14,6 mln Polaków co oznacza udział rynkowy na poziomie 25,6% w skali kraju.

Krytyczne obszary oraz wymagania, które musiały zostać uwzględnione i szczegółowo opisane w procedurach postępowania w kolejnych etapach realizacji: disaster recovery center, rozproszone środowisko aplikacyjne i problemy z wydajnością, zmiana wersji aplikacji, systemu operacyjnego i bazy danych, procedury monitoringu i postępowania w przypadku awarii, centralne zarządzanie infrastrukturą i nadzór wydajności – ryzyko niedostępności.

Podczas realizacji projektu, zadaniem COMPAREX było przygotowanie i wykonanie szeregu skomplikowanych zadań, które objęły niemal wszystkie obszary IT: infrastruktury, oprogramowania, baz danych oraz sieci klienta: opracowanie projektu technicznego, konfiguracja macierzy dyskowych IBM klasy Enterprise, dostawa i konfiguracja serwerów IBM Power 7, konfiguracja rozwiązania synchronicznej replikacji danych, opracowanie skryptów umożliwiających automatyczne wykonanie kopii migawkowych, parametryzacja systemu AIX pod rozwiązania bazodanowe, przeprowadzenie testów zgodnie z zaplanowanym scenariuszem, przygotowanie i strojenie platform systemowych, migracją objęte zostały aplikacje: Kenan, Mediation, Packetware One, NAGIOS, RTB

Dzięki migracji, proces billingowy realizowany jest o około 250% szybciej niż przed migracją. Kluczowym czynnikiem było wykorzystanie nowych procesorów Power 7 oraz macierzy Enterprise IBM 8870, wyposażonych w dyski SSD.

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej? Wyślij swoje zapytanie, nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.

Kontakt

Inne tematy