• COMPAREX Cloud Solutions

  IBM

COMPAREX Poland posiada najwyższy status kompetencji w zakresie oferowania produktów IBM Software. Gwarantujemy klientom pełną współpracę i doradztwo dla niemal wszystkich grup oprogramowania.

Odpowiadając na ciągle zmieniające się potrzeby rynku proponujemy naszym klientom wybrane rozwiązania z portfolio IBM Software, które w szczególności pokrywają obszar analizy i bezpieczeństwa danych w tym wymagania stawiane przez regulację GDPR/RODO oraz dyrektywę regulującą rynek płatności - Payment Services Directive 2 (PSD 2).

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i regulacji GDPR/RODO pragniemy zarekomendować świetne narzędzie do identyfikowania i zarządzania danymi nieustrukturyzowanymi. Rozwiązanie pomaga organizacjom identyfikować, klasyfikować i zarządzać zbiorami danych. Klienci mogą identyfikować miejsca gdzie składowane są dane niestrukturalne w celu spełnienia wymagań biznesowych i prawnych.  

Poniżej przedstawiamy możliwości i zalety rozwiązania Unstructured Data Identification and Management: 

 • Zarządzanie danymi w miejscu ich przechowywania, tak aby organizacja mogła badać, rozpoznawać dane nieustrukturyzowane i działać na nich bez konieczności przenoszenia ich do repozytorium lub aplikacji specjalistycznej. 

 • Zaawansowana funkcja wyszukiwania, która przyspiesza interpretację dużych zbiorów treści nieustrukturyzowanych. 

 • Uproszczona analiza dużych ilości danych korporacyjnych umożliwiająca szybsze uzyskanie szczegółowych wyników i ograniczenie wpływu analiz na produktywność pracy użytkowników dzięki operowaniu na danych w miejscu ich pierwotnego przechowywania. 

 • Możliwość powiązania wyników analiz z działaniami, takimi jak kopiowanie, usuwanie, przenoszenie, kopiowanie do miejsca długotrwałego przechowywania lub eksportowanie. 

IBM InfoSphere Information Server to doskonała platforma integracji danych, pomocna w analizowaniu, czyszczeniu, przekształcaniu i dostarczaniu wiarygodnych informacji w ramach różnych rozwiązań biznesowych, takich jak analiza danych, hurtownie danych, zarządzanie danymi głównymi oraz konsolidacja i migracja aplikacji. 

 • Korelacja celów biznesowych i informatycznych. 

 • Kompletna integracja metadanych i analiza pochodzenia danych. 

 • Stale aktywne funkcje integracji i zapewnienia jakości danych. 

 • Liniowa skalowalność i optymalizacja infrastruktury. 

 • Swobodna komunikacja z niemal wszystkimi źródłami danych. 

 • Narzędzia biurowe usprawniające pracę użytkowników biznesowych. 

 • Szybsze wdrażanie projektów integracji danych. 

IBM InfoSphere Optim Test Data Management optymalizuje i automatyzuje proces zarządzania danymi testowymi. Gotowe przepływy pracy i usługi dostępne na żądanie usprawniają testowanie w trybie ciągłym i tworzenie oprogramowania zgodnie z metodologią zwinną (agile). IBM InfoSphere Optim Test Data Management umożliwia zespołom programistycznym i testowym wykorzystanie realistycznych testowych baz danych lub hurtowni danych o optymalnej wielkości, a tym samym przyczynia się do przyspieszenia prac programistycznych. 

IBM Security Guardium to wszechstronna  platforma bezpieczeństwa i ochrony danych  pozwalająca na  zabezpieczenie i  monitorowanie danych w czasie bliskim rzeczywistemu.  Umożliwia zespołom zajmującym się bezpieczeństwem analizowanie tego, co dzieje się w środowiskach informatycznych (bazy danych, platformy Big Data, środowiska chmurowe, systemy plików…), aby minimalizować ryzyko i zapewniać ochronę danych przed zewnętrznymi i wewnętrznymi zagrożeniami.

Dzięki IBM Security Guardium uzyskujemy odpowiedzi na tak ważne pytania jak:

- Gdzie są przechowywane wrażliwe dane,

- Kto ma dostęp do takich danych,

- Jakie dane są przeglądane, modyfikowane i usuwane,

- Kiedy nastąpiły naruszenia danych lub polityk bezpieczeństwa,

- Jak zapobiec naruszeniom danych oraz ograniczyć ich dostępność

IBM Security Guardium pomaga zapewnić integralność informacji w centrach danych, zapobiegać atakom, identyfikować ryzyka oraz zautomatyzować kontrole zgodności.

IBM Security Guardium ma doskonałą synergię z IBM Security QRadar SIEM i wdrożone razem znacząco zapobiegają wszelkim ryzykom oraz zapewniają korzyści finansowe i wydajnościowe w środowiskach informatycznych.

IBM Security QRadar SIEM to narzędzie dla tych, którzy chcą chronić własność intelektualną, tożsamość klientów czy też uniknąć zakłóceń w działalności. Służy do zarządzania informacjami i zdarzeniami, które dotyczą kwestii bezpieczeństwa w sieci oraz monitorowania jej na bieżąco.

Jest to rozwiązanie, które pomaga w spełnianiu wymogów prawnych oraz formalnych.

IBM Security QRadar SIEM korzysta z wielu źródeł danych znajdujących się w sieci i przeprowadza ich korelację, aby wykryć rzeczywiste zagrożenia, wykorzystując do tego celu gotowe jak i stworzone dla indywidualnych potrzeb zasady.

Dzięki skalowalnej architekturze IBM Security QRadar SIEM umożliwia dopasowanie tego rozwiązania do własnych potrzeb oraz jego stopniową rozbudową wraz ze wzrostem potrzeb bez żadnej konieczności konfiguracji środowiska na nowo.

IBM Security QRadar SIEM jest podstawą dla nowoczesnego centrum bezpieczeństwa dla każdej organizacji. Umożliwia on personelowi IT wykrywanie i eliminowanie ataków sieciowych oraz analizowanie i nadzorowanie całej infrastruktury informatycznej za pomocą scentralizowanego interfejsu użytkownika.

IBM Security QRadar SIEM ma doskonałą synergię z IBM Security Guardium i wdrożone razem znacząco zapobiegają wszelkim ryzykom oraz zapewniają korzyści finansowe i wydajnościowe w środowiskach informatycznych.

 

IBM Resilient Incident Response Platform (IRP) to platforma, która wypełnia lukę między operacyjnym zapewnianiem bezpieczeństwa a reagowaniem na incydenty. Rozszerza portfolio IBMa stwarzając  jedno z najbardziej kompletnych rozwiązań aby zapobiegać, wykrywać i odpowiadać na zagrożenia, integrując się zarówno z produktami IBMa jak również produktami firm trzecich.

IBM Resilient IRP dostarcza działom bezpieczeństwa narzędzie pozwalające im zarządzać procesami reagowania na incydenty, dzięki czemu mogą je rozwiązywać dużo szybciej, efektywniej oraz inteligentniej. Umożliwia niemal natychmiastowe podejmowanie działań w odpowiedzi na alerty o zagrożeniach, dostarcza cennych spostrzeżeń i informacji o kontekście incydentów.

Resilient IRP integruje ludzi, procesy i technologie, przynosząc lepszą koordynację i automatyzację odpowiedzi na incydenty

Oprogramowanie IBM i2 przeznaczone jest do analizy i wykrywania skomplikowanych zależności w zbiorach danych oraz prezentacji wyników analiz na diagramach analitycznych. 

Oferowane rozwiązanie zapewnia:

 • Możliwość jednoczesnej analizy różnych typów danych,
 • jednolity standard dla analizowanych danych, które mogą pochodzić z wielu różnych źródeł,
 • możliwość łatwego doboru i konfiguracji wybranych programów z rodziny IBM i2 w zależności od potrzeb i wymagań konkretnego użytkownika,
 • dostęp do wielu funkcji analitycznych, zapewniających prowadzenie zaawansowanych analiz danych,
 • analizę danych pod kątem identyfikacji powiązań ukrytych w danych, jak również analizę chronologiczną zdarzeń z uwzględnieniem czasu,
 • rozbudowany zestaw narzędzi do wizualizacji danych,
 • prezentacje wyników analiz na mapach cyfrowych (Google Maps, ESRI).

Rodzina produktów IBM i2 składa się w szeregu narzędzi, których dobór uzależniony jest od charakteru działalności i potrzeb każdego użytkownika oraz charakteru prowadzonej działalności.

W zależności od potrzeb użytkownicy mają możliwość instalacji oprogramowania IBM i2 w różnych konfiguracjach, co pozwala na:

 • prowadzenie pojedynczych analiz na samodzielnych stacjach analitycznych,

 • skonfigurowanie i wdrożenie oprogramowania jako centralnej analitycznej bazy danych wraz z szeregiem dodatkowych komponentów wspomagających analizę dużych zbiorów danych.

Ze względu na swoją uniwersalność oprogramowanie IBM i2 pozwala na analizę wielu różnych typów danych, pochodzących z różnych źródeł, takich jak:

- bilingi telefoniczne oraz inne dane udostępniane przez operatorów telekomunikacyjnych,

- transakcji bankowych dostarczanych przez banki,

- dane udostępniane przez systemy SIEM,

- dane udostępniane przez systemy FMS,

 

Od ponad 10 lat oprogramowanie IBM i2 stanowi standard w obszarze analizy śledczej i stosowane jest przez wiele instytucji zarówno w Polsce, jak i na świecie (ponad 4500 klientów na całym świecie).

Application Programming Interfaces (API) działają jak drzwi, które łączą cyfrowe usługi, aplikacje i systemy, otwierając nowe fascynujące perspektywy dla biznesu. API pomogą Klientowi szybko tworzyć interfejsy pomiędzy systemami back-end i aplikacjami. Udostępnianie tych interfejsów klientom i programistom może pomóc wprowadzić na rynek nowe usługi cyfrowe czy kanały przychodów i wyprzedzać oczekiwania klientów. 

IBM API Connect to rozwiązanie do zarządzania interfejsami API, które znajduje zastosowanie na kluczowych etapach cyklu życia każdego takiego interfejsu, zarówno w środowiskach lokalnych, jak i w chmurze. Umożliwia tworzenie, użytkowanie i zabezpieczanie interfejsów API i mikrousług oraz zarządzanie nimi. 

Serwery:

Oprogramowanie: 

 • IBM PowerVP - zapewnia wydajnościową inteligencję do podejmowania kluczowych decyzji w wirtualnej infrastrukturze, takie jak umieszczenie VM i eksploatacja kluczowych zasobów serwera aby zoptymalizować wydajność pracy. Ta elastyczna infrastruktura pozwala wirtualnym obciążeniom być mobilnymi i dynamicznie zmniejszać lub powiększać się w wirtualnym centrum danych jak tylko wymagają tego potrzeby biznesu. Wydajność jest kluczem do korzystania z tej elastyczności umożliwionej przez wirtualizację serwerów oraz wdrożenia w chmurze, które dają zyski z konsolidacji, elastyczności oraz zmniejszenia ryzyka. 

 • IBM PowerVM - Platforma Power pozwala na wirtualizację bez ograniczeń. Przedsiębiorstwa decydują się na wdrażanie wirtualizacji w oparciu o technologię PowerVM w celu skonsolidowania wielu obciążeń i aplikacji na mniejszej liczbie systemów, lepszego wykorzystania serwerów i ograniczenia kosztów. Technologia PowerVM udostępnia bezpieczne i skalowalne środowisko wirtualizacji dla aplikacji działających w systemach AIX, IBM i oraz Linux. Jednocześnie pozwala wykorzystać zalety platformy serwerowej Power Systems, takie jak znakomita wydajność oraz funkcje zwiększające niezawodność, dostępność i łatwość serwisowania. 

 • IBM PowerHA SystemMirror  to rozwiązanie wysokiej dostępności dla systemu operacyjnego AIX na serwerach Power Systems. Udostępnia ono funkcje HADR (High Availability and Disaster Recovery) pozwalające na uzyskanie stabilnych rozwiązań zapewnienia ciągłości biznesowej z użyciem systemów POWER8. 

 • IBM PowerVC - Power Virtualization Center to zaawansowana oferta wirtualizacji i zarządzania chmurą, oparta o OpenStack, który umożliwia uproszczone zarządzanie wirtualizacją i wdrożenie chmury dla IBM AIX, IBM i oraz Linuxowych wirtualnych maszynach działających na systemach IBM Power. PowerVC jest zaprojektowany dla poprawy produktywności administratora oraz uproszczenia zarządzaniem w chmurze wirtualnymi maszynami na serwerach Power System. Dostarcza on fundament dla skalowalności w zarządzaniu chmurą dla Systemów Power. 

 • IBM PowerSC - Produkt PowerSC Standard Edition umożliwia zabezpieczanie i kontrolę systemów operacyjnych znajdujących się w chmurze lub w wirtualnym centrum przetwarzania danych, udostępnia widok dla całego przedsiębiorstwa i udostępnia funkcje zarządzania. PowerSC Standard Edition jest zestawem składników, które obejmują automatyzację zabezpieczania i zgodności, zaufany start, zaufany firewall, zaufane rejestrowanie oraz zaufane połączenia z siecią i zarządzanie poprawkami. Technologia zabezpieczeń, która jest umieszczona w obrębie warstwy wirtualizacji, zapewnia dodatkowe zabezpieczenia dla systemów autonomicznych. 

 • IBM PowerKVM dostarcza otwarty wybór wirtualizacji dla serwerów IBM scale-out systems z Linuxem opartych na technologii POWER8. To rozwiązania zawiera Linuxową technologię otwartego oprogramowania wirtualizacji KVM i jest zaprojektowane, aby uzupełniać jakoś wydajności, skalowalności oraz bezpieczeństwa Linuxa. Dzięki temu tworzy ona otwarte i możliwe do rozbudowy rozwiązanie dla działania wirtualnych maszyn na skalowalnych serwerach Linuxowych, co umożliwia rozmieszczenie w chmurze, skalowalne procesy oraz rozwiązania pamięci masowych, które zmniejszają złożoność i koszty. 

 

Zasoby dyskowe: 

Rodzina hybrydowych pamięci masowych 

Pamięci masowe IBM, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych algorytmów, pozwalają na przetwarzanie pięciokrotnie większej ilości skompresowanych danych w tej samej pojemności fizycznej, co rozwiązania konkurencyjne. Stosując dyski SSD, zapewniona jest 3x większa wydajność systemu, a użycie mechanizmów optymalizujących pozwala na 30% wolniejszy wzrost zapotrzebowania na dodatkową pojemność.  

Ze względu na oferowaną wydajność, skalowalność i poziom niezawodności, w rodzinie hybrydowych pamięci masowych wyróżnić możemy: systemy flash (tzw. Tier 0), Enterprise (XIV, DS8000) i Midrange (rodzina Storwize).  

Nasze wsparcie zawsze gdy go potrzebujesz


IBM Power System Specialty


IBM System Storage Specialty


Inne tematy