• COMPAREX Cloud Solutions

  Audyty

Audyty

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom runku, COMPAREX, obok usługi zarządzania licencjami SAM, idzie krok dalej. Dostarczamy swoim klientom usługę audytu środowiska teleinformatycznego:

 • audyt pod kątem optymalizacji środowiska,
 • zwiększenia wydajności,
 • zmniejszenia kosztów utrzymania,
 • rekomendacji długofalowych dotyczących rozwoju środowiska,
 • transformacji przedsiębiorstwa do nowoczesnych modeli świadczenia usług dla biznesu.  

 

Audyt środowiska teleinformatycznego 

To zestaw dedykowanych usług analizy i kontroli, które dostarczają kompleksowych i wiarygodnych informacji z zakresu:

 • infrastruktury (serwerów, macierzy dyskowych, bibliotek taśmowych, produktów sieciowych i pamięci masowych),
 • środowiska wysokiej dostępności,
 • środowiska zapasowego,
 • wydajności, procesów, zabezpieczenia danych.

Wszystkie te informacje wspierają organizacje w optymalizacji ich działalności biznesowej i pozwalają podejmować odpowiedzialne i najbardziej trafne decyzje z zakresu IT. 


 

Usługi audytu stanowią bazę dla: 

 • dostarczenia mapy drogowej będącej wstępem do transformacji cyfrowej  

 • opracowania planu rozwoju środowiska klienta zarówno w perspektywie krótkofalowej (potrzeby bieżące) oraz długofalowej 

 • przygotowania szczegółowego planu działania  w celu szybszej i bezproblemowej implementacji nowych rozwiązań informatycznych 

 • przygotowania procedur automatyzacji postępowania w przypadku awarii środowiska IT 

 • optymalizacji kosztowej i wydajnościowej istniejącej infrastruktury 

Inne tematy