• COMPAREX Cloud Solutions

  Managed Services
  - System Shield

System Shield – zapewniamy ciągłość działania kluczowych aplikacji Twojego biznesu.

System Shield to to zestaw usług zapewniających ciągłość biznesową poprzez utrzymanie dostępności do kluczowych aplikacji biznesowych na najwyższym poziomie. Stanowi alternatywę dla tradycyjnego modelu usług, który w istotny sposób wpływa na zwiększenie produktywności i wydajności organizacyjnej. System zapewnia kompletne bezpieczeństwo środowiska IT przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów serwisowych.

 

Nasze autorskie rozwiązanie gwarantuje kompleksową ochronę aplikacji i stabilność infrastruktury IT przez 24/7. System zapewnia ciągłość biznesową i pełne wsparcie IT, wysoką dostępność i bezpieczeństwo danych. W ramach systemu optymalizujemy koszty i podnosimy wzrost jakości biznesu klienta gwarantując wzrost wydajności i przewagi konkurencyjnej.

 


 Gwarantujemy

 •  ciągłość biznesu i pełne wsparcie IT
 •  kompleksową ochronę aplikacji i stabilność infrastruktury IT przez 24/7
 •  wysoką dostępność i bezpieczeństwo danych
 •  optymalizacje kosztów i wzrost jakości Twojego biznesu
 •  wzrost wydajności i przewagi konkurencyjnej
 •  specjalistyczne zapasowe centrum przetwarzania danych dla przywracania po awarii w trybie ciągłym

Usługi Systemu SHIELD świadczone są przez grupę dedykowanych ekspertów znających i monitorujących środowisko IT klienta według ściśle określonych reguł zapewniając pełne wsparcie w każdych warunkach.

Operujemy na trzech poziomach działania

 • Usługi Proaktywne
 • Usługi Reaktywne
 • Usługi Assistance

W razie awarii, nasi specjaliści wiedzą, jakie działania zaradcze należy podjąć, aby szybko wyszukać i usunąć problem. Dysponujemy odpowiednimi zasobami, dzięki którym możemy zapewnić wydajne funkcjonowanie środowiska firmy. Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, które umożliwia przyjęcie pełnej odpowiedzialności za infrastrukturę, skutecznie odciążając departament informatyczny klienta.

W ramach usługi nasi specjaliści działają na trzech poziomachUsługi Proaktywne

Zapewnienie wysokiej wydajności, bezpieczeństwa i stabilności pracy środowiska IT klienta.

 • monitoring systemu, zbieranie informacji do dalszych analiz w celu podniesienia wydajności oraz dostępności danych
 • analizy sprzętu i poprawa wydajności i stabilności jego środowiska
 • instalacja poprawek i up-grade'y do systemu operacyjnego klienta
 • szkolenia i warsztaty dla zespołu IT klienta
 • prace prewencyjne w celu uniknięcia potencjalnych awarii
 • prowadzenie scenariuszy symulacji awarii, tworzenie procedur naprawczych
 • sprawdzanie procedur Business Continuity


Usługi Reaktywne

Usługi obejmujące reakcję na wystąpienie awarii.

 •  dostępność zasobów serwisowych 24/7
 •  naprawa uszkodzonych elementów infrastruktury zgodnie z ustalonym SLA
 •  naprawa komponentów w okresie gwarancji producenta
 •  naprawa komponentów w okresie pogwarancyjnym (niezależenie od producenta)
 •  przywrócenie działania aplikacji bazującej na uszkodzonym sprzęcie


Usługi Assistance

Usługi konfiguracji i rekonfiguracji systemu na życzenie klienta, rekomendacje rozbudowy, konsultacje.

 •  instalacja i parametryzacja systemów operacyjnych w środowisku systemowym użytkownika dla serwerów objętych serwisem
 •  rekonfiguracja istniejącej infrastruktury zgodnie ze wskazaniami użytkownika oraz sugestiami naszych ekspertów (np. rekonfiguracja podsystemów dyskowych, rekonfiguracja klastrów, sieci, środowisk wirtualnych itp.)
 •  aktualizacja wersji systemów operacyjnych oraz oprogramowania klastrowego zgodnie z wymaganiami użytkownika oraz sugestiami naszych ekspertów
 •  przeglądy konserwacyjne w uzgodnionych terminach
 •  doradztwo, konsulting przy zakupie nowych urządzeń i modernizacji posiadanych zasobów

 Dlaczego COMPAREX?

 •  znamy się na tym, co robimy
 •  robimy wszystko, aby zapewnić ciągłość działania firmy klienta
 •  działamy kompleksowo – nasze usługi obejmują sprzęt i aplikacje
 •  gwarantujemy, że najważniejsze aplikacje będą działały w wyznaczonym terminie
 •  optymalizujemy i redukujemy koszty utrzymania środowiska IT
 •  optymalizujemy wykorzystanie posiadanych zasobów
 •  zwiększany dostępność i bezpieczeństwo kluczowych aplikacji poprzez działania prewencyjne
 •  delegujemy dedykowany zespół inżynierów znający specyfikę środowiska IT konkretnej organizacji
 •  prowadzimy okresowe szkolenia departamentu IT klienta
 •  działamy nieprzerwanie w modelu 24/7

Inne tematy

Contact Us

Zbigniew Borgosz

Zbigniew Borgosz

IT-Consulting Cloud