• COMPAREX Cloud Solutions

  Analiza danych

W ostatnim czasie odnotowujemy silny wzrost zagrożeń asymetrycznych. Do skutecznej ochrony przed takimi zagrożeniami należy zaangażować zarówno systemy bezpieczeństwa jak i systemy analityczne. Na rynku dostępne są sprawdzone technologie, dzięki którym możemy zabezpieczyć się przed problemem cyberprzestępczości. COMPAREX oferuje takie rozwiązania, dzięki którym skutecznie rozwiązujemy problem zagrożeń bezpieczeństwa danych i organizacji.

Oferujemy oprogramowanie przeznaczone do analizy i wykrywania zależności w zbiorach danych oraz prezentacji wyników analiz na diagramach analitycznych.


Oferowane rozwiązanie zapewnia:

 •  możliwość jednoczesnej analizy różnych typów danych,
 •  jednolity standard dla analizowanych danych, które mogą pochodzić z wielu różnych źródeł,
 •  możliwość łatwego doboru i konfiguracji wybranych programów z rodziny IBM i2 w zależności od potrzeb i wymagań konkretnego użytkownika,
 •  dostęp do wielu funkcji analitycznych, zapewniających prowadzenie zaawansowanych analiz danych,
 •  analizę danych pod kątem identyfikacji powiązań ukrytych w danych, jak również analizę chronologiczną zdarzeń z uwzględnieniem czasu,
 •  rozbudowany zestaw narzędzi do wizualizacji danych,
 •  prezentację wyników analiz na mapach cyfrowych (Google Maps, ESRI).

Oferujemy w szereg narzędzi, których dobór uzależniony jest od charakteru działalności i potrzeb każdego użytkownika oraz charakteru prowadzonej działalności.

W zależności od potrzeb użytkownicy mają możliwość instalacji oprogramowania w różnych konfiguracjach, co pozwala na:

 •   prowadzenie pojedynczych analiz na samodzielnych stacjach analitycznych,
 •   skonfigurowanie i wdrożenie oprogramowania jako centralnej analitycznej bazy danych wraz z szeregiem dodatkowych komponentów wspomagających analizę dużych zbiorów danych.

Oferowane oprogramowanie IBM i2, pozwala na analizę wielu różnych typów danych, pochodzących z różnych źródeł, takich jak:

 •   bilingi telefoniczne oraz inne dane udostępniane przez operatorów telekomunikacyjnych,
 •   transakcji bankowych dostarczanych przez banki,
 •   dane udostępniane przez systemy SIEM,
 •   dane udostępniane przez systemy FMS,

Od ponad 10 lat oprogramowanie IBM i2 stanowi standard w obszarze analizy śledczej i stosowane jest przez wiele instytucji zarówno w Polsce, jak i na świecie (ponad 4500 klientów na całym świecie).


Inne tematy