• COMPAREX Cloud Solutions

  Bezpieczeństwo
  danych

Mimo, że analitycy często się mylą w swoich prognozach, to w kwestii wzrostu liczby danych ich przewidywania całkowicie się sprawdziły.

W wielu centrach przetwarzania danych powstały sytuacje wąskich gardeł w produkcji i procesach odzyskiwania ich sprawności. Zarówno nowe, jak i dotychczasowe technologie są w stanie rozwiązać te problemy, ale prawdziwe wyzwanie polega na uważnej obsłudze procesów zarządzania danymi oraz połączeniu ich z odpowiednią, dedykowaną technologią w celu spełnienia określonych potrzeb konkretnej organizacji.


Usługi ochrony danych oferowane przez COMPAREX to ukierunkowane na procesy analizy statusu całego środowiska danych klienta, obejmujące następujące kwestie:

 •   organizacja i procesy
 •   dostępność
 •   kopie zapasowe/odzyskiwanie danych
 •   odzyskiwanie po awarii
 •   zgodność i archiwizowanie

 

Dotyczy to przechowywania głównych danych produkcyjnych oraz systemów i procedur odzyskiwania danych z kopii zapasowych. W związku z tym, usługi ochrony danych zapewniają analizę luk dotyczących sprawdzonych metod działania i przedstawienie odpowiednich rekomendacji na wypadek awarii.

Cykl życia danych

 •   utworzenie danych
 •   dane muszą zostać zabezpieczone przed utratą i wyciekami
 •   po zagwarantowaniu ochrony dane są udostępniane do użytku
 •   zgodnie z wymogami przepisów prawa dane muszą być archiwizowane (równocześnie metoda zmniejszenia obciążenia głównych systemów plików)
 •   dane, które nie są już w użyciu, są permanentnie usuwane

 

Zalety usługi ochrony danych

 •   Ochrona informacji organizacji przed dostępem osób nieupoważnionych
 •   Spełnienie wymogów regulacji dotyczących ochrony danych
 •   Uniknięcie nieodwracalnej utraty danych
 •   Ukierunkowana na wartości obsługa danych
 •   Właściwa skalowalność i dostępność
 •   Ochrona inwestycji informatycznych
 •   Przygotowanie na ogromny wzrost objętości danych
 •   Centralne tworzenie kopii zapasowych i koncepcja przywracania w zakresie odzyskiwania sprawności po

 

Inne tematy