• COMPAREX Cloud Solutions

  Kużnia Talentów

Zapraszamy do udziału w programie stażowym w ramach „Kuźni Talentów COMPAREX". Program dedykujemy studentom i absolwentom uczelni wyższych, niezależnie od kierunku studiów.

Nasza propozycja

 •  płatny staż na zasadach umowa zlecenie, czas trwania 2 miesiące
 •  dla najlepszych stażystów możliwość zatrudnienia - umowa o pracę
 •  udział w ciekawych projektach odpowiadających na realne potrzeby biznesowe

Kogo szukamy

 •  studentów i absolwentów uczelni wyższych
 •  chętnych do rozwoju w branży IT
 •  otwartych na nowe doświadczenia
 •  gotowych do nawiązania dalszej długofalowej współpracy z naszą firmą potrzeby biznesowe
 •  ocena pracy po odbyciu praktyk

Gdzie możesz zdobyć doświadczenie

 •  Dział Sprzedaży
 •  Dział Wsparcia Sprzedaży
 •  Dział Techniczny - utrzymania i serwisowania infrastruktury IT
 •  Dział Zarządzania Zasobami Oprogramowania
 •  Dział Zarządzania Projektami
 •  Dział Cloud

Program Kuźnia Talentów: lipiec - sierpień 2018

WYŚLIJ SWOJE ZGŁOSZENIE