• COMPAREX Cloud Solutions

    Kierownictwo

Grupą COMPAREX kieruje Zarząd przy wsparciu operacyjnego zespołu zarządzającego Wiceprezesów, do którego należą Dyrektorzy Generalni poszczególnych spółek zależnych.

COMPAREX Holding został utworzony w obrębie firmy COMPAREX w celu połączenia odpowiedzialności za strategiczny rozwój biznesowy grupy oraz odpowiednie działy i funkcje biznesowe.

Kierownictwo COMPAREX

Aleksander Jagodzki
General Manager COMPAREX Poland

 

Anna Sosnowska
Prokurent, Chief Finance Officer COMPAREX Poland

 

Zbigniew Borgosz
Członek Zarządu COMPAREX Poland

 

Jarosław Wilk
Dyrektor Techniczny COMPAREX Poland

 

Andrzej Syta
Pre - Sales Consulting Manager COMPAREX Poland

 

Antoni Pomykała
Digital Transformation Manager (Global Managed Services)

Please find detailed information about the supervisory and management board of the COMPAREX Group on the  global COMPAREX website

Inne tematy