• COMPAREX Cloud Solutions

    Kierownictwo

Grupą COMPAREX kieruje Zarząd przy wsparciu operacyjnego zespołu zarządzającego Wiceprezesów, do którego należą Dyrektorzy Generalni poszczególnych spółek zależnych.

COMPAREX Holding został utworzony w obrębie firmy COMPAREX w celu połączenia odpowiedzialności za strategiczny rozwój biznesowy grupy oraz odpowiednie działy i funkcje biznesowe.

Kierownictwo COMPAREX

Aleksander Jagodzki
General Manager COMPAREX Poland

Please find detailed information about the supervisory and management board of the COMPAREX Group on the  global COMPAREX website

Inne tematy