• COMPAREX Cloud Solutions

  Oracle Cloud

COMPAREX posiada status ORACLE Platinum Partner, co pozwala oferować produkty i rozwiązania (w tym Cloud’owe) firmy ORACLE na najwyższym poziomie kompetencji.

Dzięki doskonale wykwalifikowanej kadrze ekspertów ułatwiamy realizację projektów, których efektem jest zwiększenie przychodów i podniesienie rentowności dla naszych klientów.

Oferujemy wielopoziomowy zakres współpracy i wspieramy działalność organizacji klienta na każdym etapie, dostosowując się do jego indywidualnych potrzeb biznesowych.

Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie licencjonowania produktów Oracle pozwala nam oferować klientom wsparcie w określeniu bieżącego wykorzystania licencji, planowaniu działań optymalizacyjnych (tak w architekturze IT jak i rozwiązań w zakresie Oracle Cloud) oraz opracowaniu procedur właściwego zarządzania licencjami.

Oracle Storage Cloud Service – Archive Storage: udostępnia pamięć masową dla aplikacji i systemów, które wymagają długoterminowego przechowywania, po najniższej cenie w branży.

 

Archiwum

Usługa ta, stanowiąca „głębokie archiwum chmurowe” znakomicie nadaje się do przechowywania dużych zestawów danych, do których użytkownicy rzadko uzyskują dostęp, takich jak korporacyjna ewidencja finansowa, archiwa naukowe, treści dotyczące ochrony kultury czy cyfrowe wersje filmów.

Storage 

Oracle Storage Cloud korzysta z tych samych interfejsów API co system OpenStack Swift, zapewniając dostęp do danych za pośrednictwem interfejsów REST API i Java API.

Back UP 

DB Back up - Aby zachować przewagę nad konkurencją w dzisiejszym opartym na Internecie środowi-sku biznesowym, przedsiębiorstwa coraz chętniej opracowują i wdrażają nowe rozwiązania oparte na chmurze.

Istnieje też duża presja na przenoszenie wdrożonych lokalnie rozwiązań do chmury oraz na wspieranie przenośności pomiędzy środowiskami w siedzibie firmy i w chmurze.

Aby pomóc klientom w osiągnięciu tych celów, Oracle jeszcze bardziej rozbudował swój kompleksowy zestaw usług udostępniania platformy technologicznej w chmurze (Platform-as-a Service: PaaS), wprowadzając nowe usługi w tej kategorii: Oracle Database Backup Cloud Service.

Oracle data Base Cloud – zapewnia taką samą wydajność i elastyczność jak baza danych Oracle, ale jest dostępna w chmurze, umożliwiając stworzenie dedykowanego egzemplarza bazy danych z pełną kontrolą administracyjną lub dedykowanego schematu wraz z pełną platformą programistyczną i wdrożeniową zarządzaną przez Oracle.

 

Natychmiastowa produktywność, większy wybór, mniej kompromisów

Usługa Oracle Database Cloud została zaprojektowana tak, aby klient osiągał maksymalną produktywność w jak najkrótszym czasie. W związku z tym zapewnia natychmiastowy dostęp do środowisk w chmurze, które umożliwiają opracowywanie i wdrażanie aplikacji w oparciu o platformę bazodanową nr 1 na świecie. Oracle Database Cloud udostępnia ponadto narzędzia samoobsługowe, które przyśpieszają i ułatwiają wykonywanie zadań związanych z opracowywaniem aplikacji oraz administrowaniem bazą danych.

Baza danych jako usługa

Oracle Database Cloud jako usługa klasy DaaS udostępnia dedykowane maszyny wirtualne, na których działają w pełni skonfigurowane egzemplarze bazy danych Oracle 12c lub 11g. Dostępne są konfiguracje ogólnego przeznaczenia i do obliczeń wymagających dużej pamięci, co pozwala na pełne wykorzystanie wydajności bazy danych Oracle we wszystkich zastosowaniach, czy to do przetwarzania obciążeń produkcyjnych, czy jedynie do celów programowania i testowania.

Usługa Database Schema

Usługa Database Schema została zaprojektowana tak, aby zapewnić maksymalną produktywność w jak najkrótszym czasie poprzez udostępnienie dedykowanych schematów baz danych w środowisku chmury, gotowych do wykorzystania na potrzeby opracowywania i wdrażania aplikacji. Dzięki dedykowanym schematom dane każdego przedsiębiorstwa są kompletnie odizolowane od innych, a tym samym bezpieczne. Oracle Application Express umożliwia szybkie tworzenie zaawansowanych, skalowalnych aplikacji biznesowych, a także ich modyfikowanie w czasie rzeczywistym i natychmiastowe wdrażanie z zapewnieniem dostępu z dowolnej przeglądarki WWW lub urządzenia mobilnego.

Chmura klasy korporacyjnej dla każdego przedsiębiorstwa

Usługa Oracle Database Cloud Service, stanowiąca część oferty Oracle Cloud, jest wdrażana w infrastrukturze klasy korporacyjnej, która obejmuje zasoby obliczeniowe oparte na platformie x86 lub Oracle Exadata (zapewniające maksymalną wydajność i dostępność), potrójne kopie lustrzane całej pamięci masowej (zapewniające odpowiednią nadmiarowość danych), pełne tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych, obsługę ośrodków oddalonych geograficznie oraz najmocniejsze zabezpieczenia fizyczne i logiczne

 

Oracle Cloud Platform – Oracle Cloud Platform ułatwia tworzenie, testowanie i wdrażanie aplikacji.

Za pomocą usług chmurowych dla deweloperów można tworzyć i wdrażać nowoczesne aplikacje biznesowe, w tym aplikacje Java, aplikacje na urządzenia przenośne i proste aplikacje hybrydowe. W efekcie można łatwo odejść od rozwiązań stacjonarnych i rozwi-jać nowe aplikacje bez względu na język i platformę.

Z platformy tej można korzystać na trzy sposoby:

Tworzenie i testowanie aplikacji w chmurze.

Utworzone aplikacje można przetestować w chmurze, a następnie wdrożyć w lokalnej infrastrukturze. W tym celu można szybko skonfigurować odpowiednie narzędzia do tworzenia i testowania aplikacji oraz na bieżąco korzystać z odpowiedniego środowiska po-zwalającego na integrację i udostępnianie tych aplikacji.

Tworzenie nowoczesnych aplikacji chmurowych.

Tworzenie modułowych aplikacji kontenerowych, w tym aplikacji sieciowych, aplikacji na urządzenia prze-nośne i prostych aplikacji mikrousługowych, obsługujących wiele języków progra-mowania.

Przeniesienie aplikacji produkcyjnych do chmury.

W ramach tego rozwiązania można uruchomić dowolne zadanie na zewnętrznej platformie, co ogranicza ryzyko i obniża całkowity koszt przeniesienia aplikacji do chmury. Do dyspozycji są tutaj trzy opcje wdrożenia aplikacji: w lokalnej infrastrukturze, w chmurze publicznej albo w chmurze hybrydowej.

ORACLE Ravello - Sprawna i bezpieczna migracja z wirtualnego Data Center do chmury publicznej.

Unikatowy na rynku zestaw usług pozwalających na przenoszenie całych zwirtualizowanych środowisk do dowolnej Chmury – zarówno Oracle, jak innych dostawców, bez modyfikacji

Z rozwiązań izraelskiej spółki korzystają m.in. firmy takie jak: Check Point Software Technologies, Symantec, Intel, Deutsche Telekom oraz SUSE. Technologie Ravello Systems są wykorzystywane m.in. na potrzeby środowisk testowych oraz działań związanych ze wsparciem technicznym.

 

Wierna kopia Twojego środowiska VMware bądź KVM szybko i tanio? Podpowiemy jak skorzystać z technologii Ravello. Sprawdzone rozwiązania, które pozwolą Ci spać spokojnie.

Rozwiązania firmy Ravello Systems pozwalają m.in. na uruchamianie zwirtualizowanych systemów aplikacyjnych w środowiskach cloud computing. Oprogramowanie umożliwia relatywnie łatwe przenoszenie środowisk aplikacyjnych wraz ze zwirtualizowaną warstwą sieci pomiędzy różnymi środowiskami fizycznymi.

 

Wykorzystanie rozwiązań Ravello Systems pozwolić ma, przykładowo, na skrócenie czasu potrzebnego na przeniesienie złożonych systemów i wzajemnie zintegrowanych środo-wisk aplikacyjnych do chmury Oracle.

Technologie Ravello Systems wspierają m.in. platformy Amazon Web Services oraz Google Cloud. Są także wykorzystywane m.in. w kontekście analizy bezpieczeństwa aplikacji wykorzystywanych w modelu cloud..

USŁUGA ORACLE COMPUTE CLOUD
 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE
 • Przewidywalne przetwarzanie
 • Zarządzanie cyklem eksploatacji
 • Bezpieczny dostęp
 • Wirtualne połączenia sieciowe
   
NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI
 • Szybkie wprowadzanie innowacji i elastyczność: tworzenie środowisk maszyn wirtualnych w ciągu paru minut i usuwanie ich, gdy przestają być potrzebne
 • Przewidywalna wydajność: wykonywanie aplikacji starszego typu (Oracle lub innych firm) w zdefiniowanym, izolowanym środowisku
 • Środowisko klasy korporacyjnej: wysoki poziom bezpieczeństwa, wydajności i dostępności
 • Bezpieczny dostęp: dynamiczna zapora chroniąca egzemplarz maszyny wirtualnej, klucze SSH zabezpieczające dostęp przy logowaniu się
   

Usługa Oracle Compute Cloud to oferta klasy IaaS (infrastruktura jako usługa) obejmująca elastyczne, skalowalne zasoby obliczeniowe i zasoby blokowej pamięci masowej oraz usługi sieciowe na platformie Oracle Cloud. Umożliwia konfigurowanie w chmurze — na żądanie, przy użyciu portalu samoobsługowego — obciążeń wymagających zasobów obliczeniowych i pamięci masowej, a także zarządzanie nimi. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów przetwarzania oraz zwiększenie sprawności i elastyczności biznesowej. Usługa Oracle Compute Cloud umożliwia migrację obciążeń lokalnych do chmury i czerpanie wielu korzyści z przetwarzania w chmurze.

Kontakt

ORACLE CLOUD PLATFORM

rozwiązanie nowej generacji do zarządzania systemami. Oracle Management Cloud to pakiet zintegrowanych usług przetwarzania w chmurze nowej generacji, które umożliwiają monitorowanie, zarządzanie i przeprowadzanie analiz.

przeczytaj nasz WHITE PAPER

 

Chcesz wiedzieć więcej? Wyślij swoje zapytanie, nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.

Kontakt

Inne tematy