Cloud Rešenja

Microsoft Office 365

Smanjite troškove uz malu inicijalnu investiciju I optimizujte IT troškove pomoću Microsoft Office 365.

Microsoft Azure

Microsoft Azure je otvorena i fleksibilna Cloud platforma koja Vam omogućava da napravite, primenite i upravljate aplikacijama u privatnom ili hibridnom Cloud-u.

Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 je inteligentna poslovna aplikacija nove generacije koja integriše postojeće Microsoft CRM i ERP mogućnosti u jednu online uslugu.

Microsoft Cloud Solution Provider Program

Microsoft Cloud Solution Provider Program – Najnoviji model iznajmljivanja Microsoft Online servisa, kao što su Office 365, Azure, Dynamics 365 na mesečnom ili godišnjem nivou.