O COMPAREX-u

COMPAREX Srbija

COMPAREX d.o.o. Beograd predstavlja deo internacionalne COMPAREX Grupe - jedne od najvećih svetskih IT kompanija. COMPAREX predstavništvo u Beogradu otvoreno je u januaru 2011. godine. Tokom proteklih sedam godina uspeli smo privući neke od najvećih kompanija u zemlji.

COMPAREX je globalni IT provajder specijalizovan za upravljanje licencama, nabavku softvera i tehničko savetovanje. Sa više od 30 godina iskustva u planiranju i izgradnji IT infrastrukture COMPAREX je povereni partner organima u javnom sektoru, kao i malim i srednjim preduzećima, industrijskim kompanijama i velikim međunarodnim korporacijama u različitim oblastima.

Kao deo velike korporacije naš portfolio obuhvata više od 3000 proizvođača softvera, što je dokaz o obimu i našem prisustvu na tržištu softvera. Takođe imamo svoju klasifikaciju proizvođača softvera kako bismo obezbedili odgovarajući fokus kompanije i obuku zaposlenih u skladu sa savremenim zahtevima tržišta i IT trendovima.

Sa izjavom “By Your Side in a Digital World”, COMPAREX naglašava svoj cilj da inspiriše kupce sa mogućnostima za njihovu digitalnu transformaciju, gde su ključni prioriteti kupaca u fokusu.

2,450

Zaposlenih

80+

Lokacija

35

Zemalja

€ 2,533m

Profit

COMPAREX je ISO 9001: 2008 i ISO / IEC 27001: 2013 sertifikovan

COMPAREX je uspostavio i primenio sistem upravljanja kvalitetom za:

  •  Licenciranje i nabavku softvera;
  •  Prodaju IT rešenja;
  •  Razvoj i pružanje profesionalnih usluga (konsalting, upravljanje uslugama i podrškom, upravljanje imovinom softvera, poslovna rešenja i razvoj aplikacija, programi obuke i razvoja);
  •  Implementaciju IT projekata;
  •  Obezbeđivanje interne podrške za sve lokacije COMPAREX-a i njenih kancelarija širom sveta.

Izvršena je revizija, Izveštaj br. 70008832. Dokazano je da su ispunjeni uslovi prema ISO 9001: 2008.

Štaviše, COMPAREX je uspostavio i primenio Sistem upravljanja informacijama u skladu sa "Izjavom o primenljivosti" za isporuku IT-usluga internim korisnicima COMPAREX-a prema važećem katalogu usluga. Revizija je dokazala da su ispunjeni uslovi za ISO / IEC 27001: 2013.

Za više informacija posetite našu globalnu stranicu.

Kontaktirajte nas