SAM Baseline

Šta je Software Asset Management (SAM)?

SAM predstavlja skup dokazanih IT praksi koji ujedinjuje ljude, procese i tehnologije za kontrolu i optimizaciju softvera koji se koristi u organizaciji.

 

Zašto je SAM važan za vaše poslovanje?

Software Asset Management (SAM) vam može pomoći u:

 1. Kontroli troškova, riziku i složenosti

 2. Optimizaciji softvera koji se koristi

 3. Povećanju infrastrukture kada to zahteva posao

 

Prednosti SAM Baseline:

 1. Dobićete jasnu sliku o zastupljenim Microsoft licencama unutar kompanije (ili drugog proizvođača softvera);

 2. Ovakav inventar je veoma preporučljiv pre obnavljanja / ponovnog potpisivanja novog ugovora sa prodavcem softvera jer ćete osigurati nabavku optimalnog broja licenci (umesto prekomernog) koji vam je potreban za operativan rad.  

 3. Dobićete informacije o instaliranom softveru koji nije pokriven vašim operativnim radom i mogao bi ugroziti sigurnost vaše informacione infrastrukture i korporativnih informacija kao I smanjiti efikasnost vaših zaposlenih.

 4. Moći ćete analizirati područja sigurnosti i mogućnosti za poboljšanje - česti scenariji ugrožene sigurnosti su:

  1. Korišćenje verzija softvera kojima je istekla podrška proizvođača;

  2. Korišćenje softvera sa najnovijim verzijama i ažuriranjima koja se još uvek ne preporučuju od strane proizvođača;

  3. Instaliranje nezakonitih kopija softvera ili softvera nepoznatih proizvođača sa potencijalnim rizikom od “malware” napada (opšti pojam za zlonamerni softver uključujući računarske viruse, crve, trojance, “spyware”, “adware”, “scareware” i druge zlonamerne aplikacije ili oblike izvršnog koda, skripte i aktivnog sadržaja);

 5. Moći ćete da uradite dodatne analize softvera koji koristi Microsoft tehnologije i planira njihov razvoj u budućnosti.

 

Osnovni koraci:

 1. Preliminarna analiza (Inženjering i licenciranje);

 2. Instalacija tehničkih sredstava za prikupljanje potrebnih informacija;

 3. Prikupljanje informacija o nabavljenim licencama - sporazum o licenciranju sa Microsoft-om ili drugim proizvođačima softvera u okviru projekta;

 4. Obrada tehničkih i licencnih informacija;

 5. Priprema i prezentacija konačnih rezultata i dokumenata; 

 

COMPAREX nudi Software Asset Management kao managed service. Saznajte više: COMPAREX SAM2GO